DESTROY, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16692/B
Dátum vzniku
04.02.1998
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu konateľ samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 3.5.2017)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a strojárenstva (od 20.9.2005)
 • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 20.9.2005)
 • prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce bez použitia výbušnín (od 20.9.2005)
 • spracovanie odpadového stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti (od 20.9.2005)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 20.9.2005)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 20.9.2005)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 20.9.2005)
 • prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 30.3.2001)
 • obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (od 30.3.2001)
 • zámočníctvo (od 30.3.2001)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 29.6.1998)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 4.2.1998)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (od 4.2.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 4.2.1998)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 4.2.1998)
 • obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 4.2.1998)
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (od 4.2.1998)
 • demolácia a zemné práce bez použitia trhavín (od 4.2.1998)
 • demontáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení (od 4.2.1998)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie trhacích prác (od 29.6.1998 do 26.6.2023)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Kristián Puha
  Lichnerova 41A
  90301 Senec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2020
 • Ing. Peter Jurika
  Veľká Paka 335
  93051 Veľká Paka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.02.1998
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2008.
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 26.08.2005.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou DADES, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 17 326 095 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a nové znenie spoločenskej zmluvy. Na základe zmluvy o zlučení spoločností DADES, spol. s r.o. a DESTROY, s.r.o. spísanej dňa 31.5.2005 do notárskej zápisnice N 136/2005, Nz 24487/2005, NCRls 24159/2005 schválenej valnými zhromaždeniami oboch spoločnosti preberá spoločnosť DESTROY, s.r.o., Ráztočná 101, 821 07 Bratislava, IČO: 35 740 213 celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti DADES, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 17 326 095.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2004.
 • Uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 26.2.2002. Zmena zakladateľskej listiny v novom úplnom znení.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný dňa 22.3.2001 do notárskej zápisnice N 205/01, Nz 193/01.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.7.1999
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16,6,1998. Dodatok zakladateľskej listiny vo forme spoločenskej zmluvy zo dňa 16,6,1998.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 32/98, Nz 31/98 spísanej dňa 21.1.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 23727
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zakladateľská listina.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie
 • Zápisnica zo dňa 22.03.2010
 • Účtovná závierka 2010
 • ROZHODNUTIE jediného spoločníka obchodnej spoločnosti, 3.5.2010
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 6.5.2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka 2008, správa audítora zo dňa 18.2.2009
 • ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 27.8.2008
 • Výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007
 • ZÁPISNICA z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, 2.10.2006
 • ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 12.12.2006
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 12.12.2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka k 31.12.2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 23.3.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 26.8.2005
 • Živnostenský list z dňa 6.9.2005
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnsoti zo dňa 30.05.2005, Prezenčná listina k valnému zhromaždeniu firmy zo dňa 30.05.2005
 • Notárska zápisnica zo dňa 31.5.2005, N 136/2005, Nz 24487/2005, NCRls 24159/2005
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia
 • Výkaz ziskov a strát zo dňa 2003, daňové priznanie, poznámky k účtovnej závierke za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2002
 • Notárska zápisnica Nz 190/2002
 • Rozhodnutie o ustanovení do funkcie konateľa - podpisový vzor - Ing. Peter Jurika
Dátum aktualizácie
26.05.2024
Domény