MOPED-Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18791/B
Dátum vzniku
06.04.1999
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ Ing. Štefan Mančík, bytom Štefánikova 3070/5, 946 03 Kolárovo samostatne. Konatelia Štefan Mančík, bytom Partizánska 1136/9, 946 03 Kolárovo a Ing. Vladimír Mančík, bytom T.Vansovej 5178/4, 940 01 Nové Zámky konajú v mene spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť robia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis
Predmety činnosti
 • Zámočníctvo (od 12.10.2006)
 • Nástrojárstvo (od 12.10.2006)
 • Kovoobrábanie (od 12.10.2006)
 • Galvanizácia kovov (od 12.10.2006)
 • Smaltovanie (od 12.10.2006)
 • nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a poltriedy T (od 8.2.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 6.4.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 6.4.1999)
 • sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb (od 6.4.1999)
 • výroba motorových vozidiel a náhradných dielov (od 6.4.1999)
 • nákup a predaj použitých-ojazdených-jednostopových motorových vozidiel, ich častí a príslušenstva (od 6.4.1999)
 • prenájom strojov a zariadení-leasing (od 6.4.1999)
 • skladovanie tovarov a surovín /s výnimkou skladovania tovarov a surovín uvedených v § 3 zákona 144/98 Z.z./ (od 6.4.1999)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.4.1999)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 6.4.1999)
 • oprava, údržba a servis motorových vozidiel a ich príslušenstva /okrem opravy, údržby a servisu autoalarmov/ (od 6.4.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2010.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002. Funkcia konateľov Ing. A. Smidžára sa končí dňom 19.12.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.11.1999 o doplnení predmetu činnosti.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.1999 na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.10.1999.
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 20.4.1999 a 21.4.1999. Dodatok č. 2 zo dňa 10.5.1999 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.1999.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.1999 a dodatkom zo dňa 1.4.1999 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Súvaha a výkaz za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2009
 • účtovná závierka za rok 2007
 • rozhodnutie vlastníka zo dňa 12.06.2008
 • účtovná závierka za rok 2006, rozhodnutie vlastníka a nakladaní so ziskom
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 9.5.2007
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Listina konateľa - Ing. Štefan Mančík
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 19.12.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 23.12.2002
Dátum aktualizácie
08.07.2024
Domény