JJJ STAV - BUILD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 1 052 398 641 525
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 37 oei ok6 u fxi yak f 57z zys w ow5 i2t c dx3 qfe d mv3 ezp 74t 5og
3 Tržby z predaja tovaru 03 7ki ncw x nt9 zek 6 f2s 71e 3 ooj w3n y pzp vp6 8k8 a7r 4fd w9j
5 Tržby z predaja služieb 128 195 81 257 111 959 62 620 97 757 55 907 34 437
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fn z9y g osb c7p 1yt f9 xp2 35 tck yfc hw6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 10 zmi b 3ns w8 c24 te xcu 8m d5j 1p nev
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 13 f72 n3i p 24l kkc m pph o5a 3 666 uzy 2 qpw csw h x83 shd bra n3c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 217 121 4 439 326 3 048 087 2 549 438 1 484 382 831 712 374 226
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y6i 5ia 79g in2 61i upi dp i7l 2x uh1 ao ej3 8a vnc
14 Služby ndn 7m2 23u z10 e2o 7hd 6to z3s r1f jq3 krj 85c n1 axc
15 Osobné náklady h opf 63o kjy xmk 7ax dev zl9 ox4 1k5 8w3 7v8 2ym xj dkk
16 Mzdové náklady yob dfv grb l2a 5y6 5w6 ge9 uw0 vt0 9g3 n1y 3ed 0t iei
18 Náklady na sociálne poistenie 254 565 207 321 112 203 79 388 56 781 37 832 17 160
19 Sociálne náklady g my2 r lva m uzn k eof 8 sp2 l v2p 4lc
20 Dane a poplatky ll n58 t8 3jq se szm no 2g6 k e5s 9 wxv 9vl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku npy qrq ph8 l4f 6sl 5mg 1xh 2qs k7 n2l k3 26k 6a ihz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 01 1m8 8q q9p
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 j3d 69 eu4 o7 cqr ou pcq fit o08
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sc 4i5 tp 2ht c ed0 kb g0r tz vln s f1j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 46 tlo -uss 8wb -lu0 2tz ud ifg ew d0a -v1q 4ub -nk6 gw7
28 Pridaná hodnota 2 h2v cnf 28f 770 74k zrz ab8 dsb bjn b3o p2 6i8 e hwa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu nm wg4 k ejp 2 q92 k h6t t uh1 1hs
39 Výnosové úroky e yuu g w t a
42 Kurzové zisky pa k2g j bwp koe m
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -dqr jd v 6g3 n ind ibh iua
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jz d6p 5m w1v 09 i6u ti 6mi jp 3ja ul2 avn
49 Nákladové úroky mg dfh hy jyv y1 5he sq 2xu j3 8zp p 5u4
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky g ye4
52 Kurzové straty vq 42s j ljq 4 2cr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r fbg -gb7 -a rtl n7 9lu hso
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mb 6yh -lb m5l -xd fhd -15 ofh -vg zh0 l09 3pr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 01 g66 -jlo dga -o6j wz1 59 p79 g gmb a hye -ebv jnz
57 Daň z príjmov 9eq
58 Daň z príjmov splatná 0ie
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 738 -482 044 -154 623 12 985 4 072 4 342 -208 789 -960