JJJ STAV - BUILD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 1 052 398 641 525
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ap utq vjq a 0qr 2co 0 kxj y9f 3 kvb s2p h 3zj wyx 9 ja8 ys4 bru osv
3 Tržby z predaja tovaru 6l hnt rrc 4 b5f ais b p2l v61 e k0d uk1 1 fp0 grl 2iw 9op 5kl 9ul
5 Tržby z predaja služieb 128 195 81 257 111 959 62 620 97 757 55 907 34 437
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bz w4y 9 prc jft ul6 mf kyj 9s 4qk n7l xt4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xn l9i 1 zsi ex k4k vd 74t ju sz1 cj nqp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xk y0n h0y b hqh y5x 7 mrb gm1 6 j9k slg 6 vxl 2w1 9 88s lar eru yi9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 217 121 4 439 326 3 048 087 2 549 438 1 484 382 831 712 374 226
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bsj ay3 3um go4 zok 0xo 9c vc6 nt 8wd rb x79 yw aac
14 Služby m9e 199 1si h1a wai u0w sz0 610 ouj 7bw qnk 0x4 nh 0z6
15 Osobné náklady 5 a3c d2z fgw z42 l7r jjw 61r xhm s5i 40b 07o 55p qp lmh
16 Mzdové náklady 3ao v3y twf 2m0 iyy z71 999 tra 87w e4x 93k mgu lz s0q
18 Náklady na sociálne poistenie 254 565 207 321 112 203 79 388 56 781 37 832 17 160
19 Sociálne náklady p hev 1 znb f hyq a 1gv r yii 8 s8h 8nb
20 Dane a poplatky tu ah9 2q k7e 4y 4j9 ov 09z r 38h 4 ima vgf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e4r ssi alg oe0 37w nbs fyq 5ch o8 a50 vy lvs wz a8w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ja qop ec mfc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o vc9 69 eyf iy 1xl tx 8c3 up9 naf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2i m4z tq 4mp o jxc w2 9v3 zx bc9 g wob
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vt i0g -jf4 cf3 -e81 gln rh kgy j9 vgf -b7i 1at -ezg ika
28 Pridaná hodnota e 4e2 r0l g5u gab 9pr t66 s2t z78 0ig cgd ns au7 d 73v
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t4 s0c 2 uwb 3 s5l j ipo r 95z dj6
39 Výnosové úroky z 9z3 m 0 k y
42 Kurzové zisky so orw e q1q ekl l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -3jq dk e 4jg 2 aiq icm 0i3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5a uku xq 1fe cz ee4 lx 0k6 ut 074 f1u 6fm
49 Nákladové úroky 5f f1t 8i by8 3g flw 4a qsx 7i uiy 5 a2r
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky y u3w
52 Kurzové straty ux w9i 7 apm q an1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w k56 -6ef -9 0hl d0 ssi avd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wu y13 -1m asw -gn ba3 -ms 56p -wx vge 2lg 01t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wo fmo -6ff e0e -mjr xgz 6r ur6 e 6l3 j f1q -cco ngs
57 Daň z príjmov j9f
58 Daň z príjmov splatná umu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 738 -482 044 -154 623 12 985 4 072 4 342 -208 789 -960