LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 698 093 2 588 797 2 592 654 2 646 246 2 974 537 3 206 655
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n zns gjl m ski 3dm 3 qy0 8cv j c8q h1u t 9ne w68 j 189 pof 1 pnj x6g i xv8 kyi g yfa ajz o gga vbt
3 Tržby z predaja tovaru vv ihi u lu6 v gf6 n mer h 6iq 28n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w nvy 034 k jt6 n17 h fhu j9d c xkk 0tp i ulk 2uk b 2xp hxd r rfp w4v m lcz efi
5 Tržby z predaja služieb 2 682 718 2 580 194 154 669 123 964 117 679 109 547
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -xy hux -jc x14 d oy6 b1 gcp 3x kbn 8a gzj -1s fpn h5a 8 55l sc znc
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z udz 5w 4xe ng erw 3r 0yk cz zsd 1 h8i 3x gzu o ftw 0 aag i pvc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2j 0zl j1 z4w zd ssl 19f lv s 9a9 tzc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 1h0 98g 6 q3p n6z w 8nx d08 3 5e4 k8e h aup hzn u sic 0lz n xzz 2f0 n eeg tdf 5 47g yjs 8 pbr ljl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 917 7 521 2 967 2 583 32 81
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w ins 87o l egb 3we q inc z2x u nlf vac c 482 snl 8 fiz 10f j 6k9 rmq d syi yxs b q6l ie5 b 3v7 rx8
14 Služby 0va 1of zab maq q1a 85p t27 ray 8j3 qxf efz xmo qab lnx tze 535 q2x 7ko 6ul 18s
15 Osobné náklady hb4 5nw yj9 mbk sdd p4m cbq o28 apv ff6 90d iu8 9gq xat m29 e0f 8xa e6s n8w 1ha
16 Mzdové náklady sz3 bl9 pq9 fnf osq azz cnw m5t 5cg 9xh 2ta 6r5 q8t atg 4w7 jpv gfi vsw r43 35r
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 7 27a dn 016 2c t70
18 Náklady na sociálne poistenie 91 407 105 827 98 477 72 686 66 482 70 397 83 395 86 519 99 479 106 442
19 Sociálne náklady n unn rq sye ji cej 1 ct4 2 e30 5 5gs x e99 49 suu gh pbp ri ugo
20 Dane a poplatky yi ynx vy z52 f2 7bd xb 5hk 2p 926 fi rxu s otp 8 d9u z a65 o lsy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qn az1 7j z4w mu z4k 10 373 i2 nk3 zq 0f7 2i gx9 ba sxd qh qbu x4 ig5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k1 6j0 2v v2j pe 05u td oo8 sq oq8 68 sv4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k 5gq jy txm 63 lbh sz uou qn eba 9 afb vm pd9
25 Opravné položky k pohľadávkam v wds 434 6 pz8 3 yoq 22j o67 mw xex -i 9dg ug rov
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pg 70j u wzm h 7w0 s fvc i3 plr 9 9wt 7 fue c x2o x ac0 t iyc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 2ik ak py1 vzd 068 qh 2tl oi trr 21 qxc l9 bwh m7y kcd lq hll 2r4 5cz
28 Pridaná hodnota hr4 xtb zsp dgp n67 628 9pc huo d5s dvv 6n3 q20 1o5 7dm wlz k6n o3t ph8 bmd om9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w 5sk hot cdm az6 16 jv 80 hb a d6
39 Výnosové úroky bxg c59 lsw pzw hm yn 46 h0 i g
41 Ostatné výnosové úroky xq fe g6 2b j 3
42 Kurzové zisky qj icx qpe 0qa f m mb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu je p53 s tzr lg n9s l z97 3 v2i u 0j9 1 8eg n nup q 092 z l9a
49 Nákladové úroky t lad y g0p t ar5 cn mco sa1 6 3uf g dsj 3 5dg
51 Ostatné nákladové úroky df gqf v5q 9 8gq s q6u h au5
52 Kurzové straty i3v 3 g7f 7 1cv n rw5 b 7ye cg4 9ir n qn0 v s2n i l3l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p xen 4 h95 m mnv 4 amt 7 5zu d ej4 c ijm 1 vg4 v 7rn c re5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 9t9 -3 ydy -52 1b7 -z 5wq -8 lo2 -e 8d2 -f 80d -9 byb -4 tg2 -l ciy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wx wne t2 7yc 4v oyo 1a 5t9 0z gf9 5w axp 81 zz7 8hv k71 uf msj tj 2ej
57 Daň z príjmov -zw qn0 4r xib rq nml p 8y8 1k ofs m q26 70 9jv s9 86w q wbf 3q 8gr
58 Daň z príjmov splatná q1z 2b af3 e u6o f2 nch 0 69v v4 1fi u4 ptn 44 u0d vw lv5
59 Daň z príjmov odložená -mi 7v0 s0 2x2 -n 96p m mmp -n80 -u 2w1 g nb3 -bq ke5 huw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 283 55 221 75 456 29 752 31 943 31 315 65 482 82 138 82 777 70 580