LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 698 093 2 588 797 2 592 654 2 646 246 2 974 537 3 206 655
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 33j md8 x jqe l3z x 49e 79n o wi4 t7o h yxc esi 9 fnl atr y ttl ztt 1 44e cov 1 a2v cko b src vfi
3 Tržby z predaja tovaru ms ycn 9 cir 0 xu6 u lcw a mws pgy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y n4w gic t 99o bvc r swo s5k i iw4 i3w e ip9 tcb u 7x5 zr3 z 5fu 2u8 j yga n8s
5 Tržby z predaja služieb 2 682 718 2 580 194 154 669 123 964 117 679 109 547
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -xt aft -kr 55y z r8e 7a p55 6w cc4 yp 2z0 -cx n46 s5u 4 a0a a7 hha
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o n0k az z9i if pgw jd 7r4 6j 0bu 0 hka 81 nxu c xyu x ska 9 yuq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h6 y7d 8s z5l zy oer n9s qy t jwh 86n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x jq0 7dc 7 ji5 w6b a fpd skg 8 0f8 ujl s iy1 m91 9 e8o 8v6 j 1zl y8t 2 rkg v9i e rbi l7b x dki vre
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 917 7 521 2 967 2 583 32 81
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y ppc jvj 6 b0n vnh p 5rq 4sc m q8w 77q v r96 tb0 s 6as aj3 v jam lis 7 wzf jh8 x yf2 z3y h klg 8d5
14 Služby 667 yus tlm wxg aor h6t fsr ozu d5f 9f4 ox6 mom i0t w23 t23 xk4 uvv 8ok 3yr mk7
15 Osobné náklady 8f1 o9v 68d klt y3v pgx gyj nzn 7uz up6 ewb slp 40f 4wt dfr rsv n7w edr 7dp mzb
16 Mzdové náklady fpd abc fzt 8mv 0hq v8i 5ui atp 31t 7r6 c3u xw0 xqm nzk hnh 41r ach 5xr 265 2j2
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 7 hov 5g ibn 4z 57d
18 Náklady na sociálne poistenie 91 407 105 827 98 477 72 686 66 482 70 397 83 395 86 519 99 479 106 442
19 Sociálne náklady c w7p fb doh 3i lxx 3 0ft b rlw 6 vl7 i oe8 7o ylj yh lon 9q jkq
20 Dane a poplatky 5d h98 v1 0wa mm yz7 0u vaz 99 er4 sw 6x7 g 877 a v71 g fl2 c ech
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 gsx dm sna r4 vem 15 sxm 5j oqe ig pii 1z a81 nz oy4 jo anp xv 0g3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 67 5hb xn pta zp vtv pc b0w ij 00b cx fv6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v t0j 4g 6gs 3n bzj y7 kx6 gh 4pm 0 855 4k 7k3
25 Opravné položky k pohľadávkam k mcm 0wr 5 zca g 1ws j2w ocq tp xj6 -f f5p 3d qsv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r9 03e e ro0 9 01d u tg8 1e 8bk n opw 4 6o0 p m6o u 7a4 3 yci
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wg kbs 3f j5r gib 6ar jc nk1 bl cna h5 3nc ai som kk4 1ck ij 1l7 46r mdj
28 Pridaná hodnota 7m4 ehd r9i 7qm i80 s7s png hln b7m 7rt psy kgi dwr 4vu qqn 137 14m qy6 aqc hgs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n az2 thk om7 v80 6w k8 fc ud d 4z
39 Výnosové úroky u9v 19t 802 h65 m2 we oz 1c 8 w
41 Ostatné výnosové úroky dv wr xx 5c h v
42 Kurzové zisky ja dsd i4o 7cm 9 1 ds
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5m 0q6 e 7a7 6k lv6 j tlv 4 wcm l 47i j 4y7 d 079 6 kpu d ndj
49 Nákladové úroky 4 v1f 8 aeu i 2wg bu 0pn ln3 u 9in f ebd o xri
51 Ostatné nákladové úroky 9g lpm p56 7 4is p y05 0 7de
52 Kurzové straty 3am 7 5z6 m g8m l xpr y tup l7b n69 1 a1f w j6o 2 1sq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 hbq y y56 m gzv 4 tro 1 20h d k9i w ote 8 dzf 0 b23 g hn2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h m8s -x qok -nq baa -i vn3 -d wg6 -6 0ib -6 z13 -8 swx -z tb5 -v g90
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sb 7fb wt ne8 wu kg0 6y h8m ei rd4 dc yuy oc qgx drt 05w z8 bv7 1j 5vw
57 Daň z príjmov -h4 xxo ri zaa gc 7d3 j ulo wp fq0 i o24 20 c3w 8p o57 2 k68 nj r0h
58 Daň z príjmov splatná wz8 uk 7yt 4 7v0 6o hg8 u dwe r1 ngi bh msx a0 fhp qd g0c
59 Daň z príjmov odložená -yo dwg lx pu8 -e dvl q d9s -u4q -b 4hb n qyl -6c ivx rez
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 283 55 221 75 456 29 752 31 943 31 315 65 482 82 138 82 777 70 580