Robertshaw a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10239/T
Dátum vzniku
14.03.2000
Konanie menom spoločnosti
V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
Základné imanie
28 725 498,88 €
Predmety činnosti
 • výroba a montáž a zariadení spotrebnej techniky (od 13.9.2000)
 • výroba elektroniek a iných elektronických súčiastok (od 13.9.2000)
 • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (od 13.9.2000)
 • zostavovanie panelov s elektrickými integrovanými obvodmi a ich testovanie, balenie a predaj, vrátane montáže s inými komponentmi, vrátane aplikácie izolačných materiálov (od 13.9.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 14.3.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.3.2000)
 • prenájom strojov a zariadení (od 14.3.2000)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 14.3.2000)
 • prieskum trhu (od 14.3.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 14.3.2000)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 14.3.2000)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 137 220,00 €
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 24.05.2014
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 100 000,00 €
 • Počet: 79
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.03.2010
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33 193,92 €
 • Počet: 214
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 17.02.2009
Akcionár
 • Range Parent, Inc.
  Suite 311, Loockerman Street 9 E.
  19901 Dover
  Spojené štáty americké
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Christopher James Davis
  Brockley, Croft Road
  East Ogwell
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Vznik funkcie: 03.12.2018
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Pascal Angot
  Avenue des Arenes de Cimiez 111B
  06000 Nice
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 03.12.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Didier Buhot
  Via degli Odescalchi 6
  20148 Miláno
  Talianska republika
  Vznik funkcie: 03.12.2018
 • Aaron Rachelson
  Longvalley Court, Northbrook 1680
  60062 Illinois
  Spojené štáty americké
  Vznik funkcie: 21.03.2017
 • Marcela Tibenská
  Paláriková 210/5
  91921 Zeleneč
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica N 84/01, Nz 82/01 zo dňa 26.3.2001. Notárska zápisnica N319/2001, Nz 304/2001 zo dňa 26.9.2001. Notárska zápisnica 09/2002, Nz 09/02 zo dňa 14.1.2002.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.8.2000 pod č. N 151/2000, Nz 105/2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.2.2000 pod č. N 75/2000, Nz 69/2000 v súlade so zák. ustanoveniami Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zmluva o predaji podniku
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Pavel Doležel
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
 • Výročná správa za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
 • Notárska zápisnica N 29/2015, NZ 5633/2015, NCRls 5819/2015
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
 • Vyhlásenie o zmene jediného akcionára
 • Výpis zo zoznamu akcionárov 1. emisia
 • Výpis zo zoznamu akcionárov 2.emisia
 • Výpis zo zoznamu akcionárov 3. emisia
 • Notárska zápisnica N 673/2014, NZ 18985/2014, NCRls 19367/2014 - rozhodnutie jediného akcionára
 • Oznámenie
 • Plnomocenstvo
 • Notárska zápisnica z N 327/2013, Nz 35935/2013, NCRl 36677/2013
 • Stanovy úplné znenie
 • Podpisový vzor Jiří Hudec
 • Podpisový vzor Pascal Angot
 • Podpisový vzor Christopher James Davis
 • Vyhlásenie riaditeľa
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka k 31.03.2011
 • Stanovy - úplné znenie
 • Znalecký posudok č. 2/2010
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.03.2008
 • Vyhlásenie
 • Notárska zápisnica č. N 58/08, Nz 62411/08, NCRls 61993/08 z 18.12.2008 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára + Stanovy
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 13.1.2009
 • Výpis z OR spoločnosti INVENSYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, LONDON
 • Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2004 + Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa 2005 + účtovná závierka k 31.03.2005
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.03.2005
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.03.2006
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.03.2007
 • Rozhodnutie výhradného akcionára
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva Peter Vlčák, Trenčín
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Bartholomeus Alexander Doornkamp, Piešťany
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Sprievodný list - výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Arnošt Boff, Luleč
 • Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke za rok 2002
 • Vyhlásenie člena predstavenstva - Ing. Michal Tundér, Stropkov
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Michal Tundér, Stropkov
Dátum aktualizácie
27.05.2023