MÖBEL HOFF, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21543/B
Dátum vzniku
13.04.2000
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 13.4.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 13.4.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 13.4.2000)
 • reklamná činnosť (od 13.4.2000)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 13.4.2000)
 • výroba pracovných odevov (od 13.4.2000)
 • čalúnictvo (od 13.4.2000)
 • výroba tovaru z plastov (od 13.4.2000)
 • sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom (od 13.4.2000)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 13.4.2000)
 • inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve (od 13.4.2000)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • výroba stavebno - stolárska a tesárska (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • stolárstvo (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • výroba drevených obalov (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • výroba výrobkov z dreva (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • výroba nábytku (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • tesárstvo (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
 • obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín (od 13.4.2000 do 19.8.2016)
Spoločníci
 • Miloslav Hoffer
  Bridlicová 1
  84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.12.2011.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 30.12.2002 - schválené nové znenie spoločenskej zmluvy, spoločenská zmluva z 6.2.2003.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 7.4.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Plnomocenstvo.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Zakladateľská listina.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha + Výkaz ziskov a strát za rok 2011, Zápisnica z valného zhromaždenua z 23.05.2012
 • Súvaha + Výkaz ziskov a strát za rok 2010, Zápisnica z valného zhromaždenua z 12.05.2011
 • Súvaha + Výkaz ziskov a strát za rok 2009, Zápisnica z valného zhromaždenua z 03.03.2010
 • Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2009
 • Súvaha a výkaz za rok 2008
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ dňa 19.3.2008
 • Súvaha + výkaz za rok 2007
 • účtovná závierka za rok 2006
 • zápisnica z V.Z. zo dňa 19.03.2007
 • Účtovná závierka za rok 2005 a zápisnica z valného zhromaždenia z 28.2.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Daňové priznanie za rok 2000 + súvaha + výkaz ziskov a strát
 • Daňové priznanie za rok 2001 + súvaha + výkaz ziskov a strát
 • Daňové priznanie za rok 2002 + súvaha + výkaz ziskov a strát
 • Daňové priznanie za rok 2003 + súvaha + výkaz ziskov a strátg
 • Spoločenská zmluva zo dňa 30.12.2002
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002
 • Spoločenská zmluva zo dňa 10.2.2003
Dátum aktualizácie
03.06.2024
Domény