Kamila, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
2693/B
Dátum vzniku
17.04.2001
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie menom Spoločnosti sa uskutočňuje tak, že predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 21.7.2007)
 • budovanie golfových ihrísk v rozsahu voľnej živnosti (od 21.7.2007)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 21.7.2007)
 • neverejná osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (od 21.7.2007)
 • prenájom hnuteľného majetku (od 21.7.2007)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 21.7.2007)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 17.4.2001)
 • prevádzkovanie pohostinských zariadení (od 17.4.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.4.2001)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry (rozhodca, tréner) (od 17.4.2001)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení (od 17.4.2001)
 • zmenárne (od 17.4.2001)
 • prevádzkovanie a údržba golfového areálu (od 17.4.2001)
 • prenájom a predaj športových potrieb (od 17.4.2001)
 • poriadanie školení a kurzov (od 17.4.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 17.4.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 17.4.2001)
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 17.4.2001 do 20.7.2007)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 3 319,39 €
 • Počet: 169
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 24.02.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Dr. Slavomír Magál
  Pezinská 901/5
  90025 Chorvátsky Grob
  Slovensko

  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Ján Magál
  Sklenárova 1361/14
  82109 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.07.2014
  Názov funkcie: člen
 • Dušan Lubas
  Bobrov 363
  02942 Bobrov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2013
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Michaela Kusá
  Merašice 204
  92061 Merašice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.10.2018
 • Ing. Milada Magal
  Seitz Strasse 29
  86154 Augsburg
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 28.07.2014
 • Miloš Putera
  Horné Motešice 89
  91326 Motešice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07. 2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 510/2007, Nz 26267/2007, NCRls 26111/2007 zo dňa 03.07.2007.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 1. 11. 2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
 • Notárska záp. N 102/2000, Nz 101/2000 zo dňa 30.10.2000 a jej dodatok N 43/2001, Nz 43/2001 zo dňa 2.4.2001 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Zápisnica z valného zhormaždenia z 20.02.2013
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Súvaha a výkaz za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 14.4.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 31.12.2007
 • Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2006
 • Živnostenský list z 16.7.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.7.2007
 • Notárska zápisnica N 510/2007, Nz 26267/2007, NCRls 26111/2007, stanovy
 • účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, , výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 26.05.2006
 • Výročná správa za rok 2005 zo dňa 27.06.2006
 • Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierka k 31.12.2004, účtovná závierka
 • Notárska zápisnica N243/02, Nz 235/02
 • Správa audítora o vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Audítorská správa o overení účtovnej závierky k 31.12.2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2002
 • Audítorská správa o overení účtovnej závierky k 31.12.2001
 • Účtovná závierka k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
18.04.2024
Domény