Orange Business Services Slovakia s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
23910/B
Dátum vzniku
16.03.2001
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete internet (od 28.8.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 28.8.2002)
 • automatizované spracovanie dát (od 28.8.2002)
 • poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 28.8.2002)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení (od 28.8.2002)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 28.8.2002)
 • poradenská činnosť v oblasti elektrických, kancelárskych a výpočtových zariadení (od 28.8.2002)
 • reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.8.2002)
 • usporiadavanie kurzov, školení a seminárov (od 28.8.2002)
 • poskytovanie telekomunikačných služieb (od 19.4.2002)
 • poskytovanie neverejnej telekomunikačnej služby - prenos dát pre uzavreté skupiny užívateľov po prenajatých okruhoch (od 19.4.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2001)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Martin Kull
  Plattenstrasse 134
  08706 Meilen
  Švajčiarska konfederácia
  Vznik funkcie: 04.07.2022
 • Jens Peter Buhl
  Račianska 13799/24B
  83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.05.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.4.2012
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.7.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.04.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.5.2002, vo forme notárskej zápisnice Nz 386/2002 spísanej notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 23.7.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 549/2002 spísanej notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
 • Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 6. 2. 2002 číslo: 11760/2001 o predbežných podmienkach na vykonávanie v ňom určených telekomunikačných činností.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 184/2000 Nz 185/2000 zo dňa 12.9.2000 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105-153 Z.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • rozhodnutie jedineho spolocnika_ odvolanie p. Dott a menovanie p.Hinze .asice
 • Axel Hinze_cestne vyhlasenie a podpisovy vzor.asice
 • čestné vyhlásenie a podpisový vzor_Buhl.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 30_5_2017.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Rozhodnutie spoločníka.asice
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie jedineho spoločníka o zvýšení základného imania.asice
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • čestné vyhlásenie a podpisový vzor.zep
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 6.11.2013
 • Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.4.2013
 • Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Bernardo Centrone
 • Plnomocenstvo
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.1.2013
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.1.2013
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 5.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.1.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Rozhdonutie jediného spoločníka z 15.01.2011
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 11.06.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 05.02.2010
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Správa nezávislého audítora zo dňa 28.7.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.04.2009
 • Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 23.04.2009
 • podpisový vzor - Peter Simak zo dňa 23.04.2009
 • výročná správa za rok 2006
 • správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 16.07.2007
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2004
 • Informácia o audite výročnej správy zo dňa 15.1.2007
 • Účtovná závierka za rok 2005 a správa audítora,výročná správa za rok 2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.4.2006
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.3.2006
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Podpisový vzor - Ing. Karel Brix
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Notárska zápisnica Nz 549/2002
 • Notárska zápisnica Nz 386/2002
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.5.2002
Dátum aktualizácie
25.02.2024