DENTA Group, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27366/B
Dátum vzniku
23.09.2002
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 23.4.2016)
 • polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo (od 23.4.2016)
 • fotografické služby (od 23.4.2016)
 • vydavateľská činnosť (od 23.4.2016)
 • ambulancia v odbore stomatológia (od 17.6.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2002)
 • sprostredkovanie kúpy a predaja v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2002)
 • poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci v oblasti stomatológie (od 23.9.2002)
 • zobraziť ukončené
 • zubná technika (od 29.4.2008 do 21.9.2021)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.4.2016
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: LSPPBA s.r.o., rozšírenie predmetu podnikania.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 237/ 02, Nz 237/ 02 zo dňa 24.6.2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/ 91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Denta group s.r.o. Zápisnica z VZ.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica VZ Denta group, s.r.o. KÚV.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica.asice
 • podpisový vzor .asice
 • Spoločenská zmluva .asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplné znenie spol. zmluvy.zep
 • zápisnica z VZ.zep
 • živnostenské oprávnenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2011
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2007, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008
 • Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia, 15.4.2008
 • ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY, 24.04.2008
 • Podpisový vzor, Monika Grausová, 15.4.2008
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2008/17980-2, 18.04.2008
 • Účtovná závierka za rok 2006, Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.05.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2004, uznesenie č. 1/2005 z 10.6.2005
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Uznesenie jediného spoločníka č. 3/2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.9.2003
 • daňové priznanie, príloha k účtovnej závierke a účtovná závierka za rok 2002
 • podpisový vzor zo dňa 24.6.2002 MUDr. Vlastimil Graus
 • notárska zápisnica N 237/02, Nz 237/02 zo dňa 24.6.2002
Dátum aktualizácie
25.06.2024
Domény