Descon, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3029/B
Dátum vzniku
24.09.2002
Konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť, je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva, pričom za Spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menu a funkcii podpisujúci predseda predstavenstva pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.3.2022)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2002)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 24.9.2002)
 • automatizované spracovanie dát (od 24.9.2002)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 24.9.2002)
 • poskytovanie software na základe zmluvy s autorom (od 24.9.2002)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných a technických vied (od 24.9.2002)
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2002)
 • zobraziť ukončené
 • údržba a oprava elektronických zariadení (od 24.9.2002 do 13.6.2006)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 332,00 €
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 18.03.2022
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Ivan Bock
  Závadská 10
  83106 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.04.2010
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Ing. Ružena Bocková
  Závadská 10
  83106 Bratislava - mestská časť Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.02.2024
  Názov funkcie: predseda
 • Viliam Polák
  Ružová 223/3
  90501 Senica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.10.2020
 • Pavol Bock
  Závadská 10
  83106 Bratislava - mestská časť Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.10.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica č. N 171/2010, Nz 12352/2010, NCRls 12564/2010 zo dňa 12.04.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 72/2008, Nz 16276/2008, NCRls 16199/2008 napísaná dňa 18.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.4.2008.
 • Notárska zápisnica č.N 131/2005, Nz 37720/2005,NCRls 37224/2005 zo dňa 16.08.2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. Nz 297/ 2002 dňa 15.7.2002, ktoré bolo doplnené rozhodnutím spísaným do notárskej zápisnice č. Nz 386/ 2002 dňa 18.9.2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asics
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010.
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • výročná správa 2008, správa audítora 18.3.2009
 • Výročná správa za rok 2007
 • Notárska zápisnica N 72/2008, Nz 16276/2008, NCRls 16199/2008
 • Výročná správa za rok 2006, správa audítora.
 • Notárska zápisnica N 131/2005, Nz 37720/2005, NCRIs 37224/2005 zo 16.8.2005 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.3.2005 /2x/
 • Výročná správa za rok 2004, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2003, Informácia o audite výročnej správy
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2003
 • listina prítomných z valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2003
 • správa audítora, výročná správa, príloha k účtovnej závierke, účtovná závierka za rok 2002
 • notárska zápisnica Nz 386/2002 zo dňa 18.9.2002
 • notárska zápisnica Nz 297/2002 zo dňa 15.7.2002
 • podpisový vzor člena dozornej rady - Peter Mizner, Ing. Ľubomír Lohazer
 • podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Silvia Čupová, Ing. Miroslav Uhlár
 • podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ivan Bock
 • podpisový vzor predsedu dozornej rady - Ing. Viliam Polák
Dátum aktualizácie
11.06.2024
Domény