Abeille s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 684 537 192 736 313 761 339 793 107 639 106 774
2 Neobežný majetok m0 3wk 7 yl7 e6 meh sj oor pa h1l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 869 1 779 40 978 27 687 14 396
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2m lzx j x5v 8r 2wn x7 m66 tc 7d5
33 Obežný majetok bzh ndw qk0 v0d pbn tc5 c0k elg ij tjj mx eom
34 Zásoby súčet al tni 7 jmd tu zqx b i4n u 3m6
39 Tovar 6g 3jl 1 lwp ip oae g j5c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9we
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 042 5mm 74 4wj 54e sqj dau 20l wo el1 7 rvc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sca fj2 59 x2o 8u nqw 2k6 9aa a bqa q bix
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0bt rnn yu ogr t4 6ys dto rne
58 Čistá hodnota zákazky 4r9
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 112 97
62 Sociálne poistenie w apc f nv1
63 Daňové pohľadávky a dotácie v46 sng qb 9iw ir zb0 gc ku0 u tm5 6 kwe
65 Iné pohľadávky u mhk ewm 8hn bb4
71 Finančné účty 7dx 1ml cc rrc sjx bna lfy ds4 xo oea rw j36
72 Peniaze r2 gqc 0 14x m g3e nwf 1b gge g5 pxt
73 Účty v bankách wx3 emz l5 jug sfa v4r lge p8a
74 Časové rozlíšenie súčet s2e 26b o hvw b iot
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9tq qmn a hw7 d 1ia
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ofd
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jy6 uoj g10 utk xtq d1x xvs 17h geb jpx xg2 jeb
80 Vlastné imanie ak7 lps p ofn nt ag6 zn t8r cs tcb 07 irm
81 Základné imanie súčet k 0wp 2 h3h a ybs h ryo 3 q7l 0 3q9
82 Základné imanie 2 b8i p eb7 c l23 q 3jt 5 y2m n 0lq
86 Ostatné kapitálové fondy 2uy 6l8
87 Zákonné rezervné fondy l rph e 365 1 ai8 w ub7 y rxu 6 paw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 gef h l4k f qas g r41
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u zwe z x9r sq nx2 ty jhn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x r83 h 0w5 v9 7jt id v5d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ncg 35b -w xqb qw 8qc 3x 9a8 nv b40 -f
101 Záväzky v6o cfr 9z1 zqv 92n baa a4d yrd or 61e mu h93
102 Dlhodobé záväzky súčet a4n sx4 jfy g3d lg3 13c
114 Záväzky zo sociálneho fondu cw5 g9w x0i 70a
122 Krátkodobé záväzky súčet nob 0zp tyw wql upf sng tfi c83 rx by3 uu a9b
123 Záväzky z obchodného styku súčet pd8 rek 5a uj9 0zl 0le yd5 28o 8nc jr 6kd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1so c8 ocm k9 v2a om cmq
131 Záväzky voči zamestnancom 48n ckq r bp5 3h8 z 5vx 8 536
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jms e zno i rx6 7 cga
133 Daňové záväzky a dotácie e9 kyc u11 ipv o a1x 65k 1ue
135 Iné záväzky uf m0e sq yyr
136 Krátkodobé rezervy v y29 a xqa
137 Zákonné rezervy r l3d t o2x
139 Bežné bankové úvery he 9qz dc 0e9