FRITECH s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
28435/B
Dátum vzniku
24.03.2003
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
Predmety činnosti
 • zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (od 6.12.2007)
 • mechanická úprava kovov a plechov (od 6.12.2007)
 • vykonávanie zváracích prác, paličské práce (od 6.12.2007)
 • výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky (od 6.12.2007)
 • maliarské a natieračské práce (od 6.12.2007)
 • demolácie, zemné práce - prípravné práce pre stavbu (od 6.12.2007)
 • lešenárske práce (od 6.12.2007)
 • prenájom strojov a zariadení (od 6.12.2007)
 • účtovné poradenstvo (od 6.12.2007)
 • ekonomické a organizačné poradenstvo (od 6.12.2007)
 • vedenie účtovníctva (od 6.12.2007)
 • inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 6.12.2007)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 6.12.2007)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 6.12.2007)
 • grafické a kresličské služby podľa predlohy (od 6.12.2007)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 6.12.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2003)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2003)
 • poradenská činnosť v oblasti podnikania v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2003)
 • požičiavanie motorových vozidiel (od 24.3.2003)
 • dodávka, montáž a servis chladiarenských zariadení (od 24.3.2003)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 24.3.2003)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb (od 24.3.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Martin Packa
  Kráľová nad Váhom 717
  92591 Kráľová nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.03.2003
 • Ing. Adrián Sivák
  Korytnická 1
  82107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.03.2003
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2007.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.02.2003 v zmysle § § 57,105 a nasl. Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka 2009
 • Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka za rok 2008
 • Vyhlásenie konateľa spoločnosti zo dňa 27.7.2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia 15.5.2008, účtovná závierka 2007
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, 20.11.2007
 • Úplné znenie SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 20.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-17/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-16/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-15/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-14/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-13/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-12/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-11/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-10/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-9/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-8/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-7/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-6/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-5/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-4/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-3/CR1, 22.11.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/50483-2/CR1, 22.11.2007
 • účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka spoločnosti za rok 2005
 • účtovná závierka k 31.12.2004
 • daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2003
 • spoločenská zmluva
 • vyhlásenie konateľa a podpisový vzor Martin Packa zo dňa 28.2.2003
Dátum aktualizácie
16.06.2024
Domény