Plastwood, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29268/B
Dátum vzniku
20.06.2003
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne
Predmety činnosti
 • Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (od 4.4.2023)
 • vedenie účtovníctva (od 3.4.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov (od 3.4.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu používajú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 3.4.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkova a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 3.4.2004)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých staveb, drobných stavieb a ich zmien (od 3.4.2004)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 3.4.2004)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 avýšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 3.4.2004)
 • sprostredkovanie predaja prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 3.4.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 20.6.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 20.6.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.6.2003)
 • montáž kovových a plastových plotov, obkladov, lavíc a iných výrobkov z polotovarov z plastu (od 20.6.2003)
 • výroba výrobkov z plastov (od 20.6.2003)
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 20.6.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 20.6.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.1.2004 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a dňom 20.1.2004 bola odvolaná z funkcie konateľa I. Štiglicková, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 29.3.2004.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.4.2003, dodatkom č. 1 zo dňa 16.6.2003 v zmysle ust. § § 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Autorizacne_osvedcenie.asice
 • Vyhlasenie_o_zmene_rozsahu_splatenia_Plastwood.asice
 • Uplne znenie Spolocenskej zmluvy_Plastwood.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • splnomocnenie.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011.
 • účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka 2009, zápisnica
 • Zápis zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • účtovná závierka 2007
 • Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve spoločnosti, 20.1. 2004
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2003/19271/2/, 28.7. 2003
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2004/00433/2/, 10.2.2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 18.2.2004
 • Spoločenská zmluva z 28.4.2003
 • Dodatok k spoločenskej zmluve z 16.6.2003
Dátum aktualizácie
12.06.2024
Domény