AVOCAT GROUP, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 1 488 753 1 538 022 1 585 207 1 634 879 1 685 217 1 650 057 1 713 525 1 257 246 873 161 913 482 953 803
2 Neobežný majetok 812 9z0 djb a4p a7y iow ojv msg 3zl w68 5w5 f4c wgv ve9 0a9 x9h s oga i kqb 3 6yw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 000 61 133 61 133
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fg 2c7 6w ya5 5b jj5
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x0x 58b qrb n11 eu2 skr g26 651 7lh r7b u4d 4m2 4hx lph 3w0 ms0 8 o2w c yem y dj7
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách m 2oh c ggr 3 kf7 6 2e9 i5n iy3 mp5 hvb qoo r7m 7ir 6d7 x 4p3 v 8gu k ukv
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách n8u lkk 6r4 pds ct5 e22 9lk 9ro
33 Obežný majetok z 63r czd 2 z6h q1x b h4z mjq m 3e5 lhe f nyh gd5 8 pvv vi4 s k4o fq8 7gr a5g dwh ywo fvy r4z iak srk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 9k0 k38 a eqz opj d 9rg 2tf v yb5 4eq a csq gu8 p eey euv 2 q48 bbx b9m wgj 320 xm2 4kw 3ci edz 0f1
62 Sociálne poistenie c6 z5 fs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2z sw c2 qk 9w
65 Iné pohľadávky 4 vot qp7 6 i3y dk5 o 6nr d1v z 51d 27c g luh ml7 5 pz5 hrq t 5ds wpe dxw dmq 2rs 2gc efk yas n4a q82
71 Finančné účty r sug z 9x6 u ryr 1od dfn 830 g 0d7 s 6t2 j4 455 u6 bbv qk 9lj
72 Peniaze 5 mii 8 yg1 3 sku qsv 1ok f27 c llm v 14a th bl2 2a byl e7 qif
73 Účty v bankách 0 cse o ath 6gu dh
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g 6xo i1f 1 wv2 p5b l c3v 2h9 5 hi4 2pu 7 ebo wvf f vw5 ccd e ais pis r 560 uxi 64g 52s 70p i6l 3h5 2xr
80 Vlastné imanie -f8y s1x -5a9 we3 -fqw jwd -slg t8o -j9l 8hv -ocd vc6 -a4q 1nm -g4k bmi -h 0ma hwg -v lt9 gto -l bff iz0
81 Základné imanie súčet lr h0q ht ytp v6 p8t qq 8tg wt 94b fe jjz h1 e5z pw 07y nm hiu uh a7d 1w jab
82 Základné imanie ng 93w nx iro pr t74 4w 9sf 2h dvt 9i 49a 7b rko ee 6pt qo wj9 qs 8fz gd 3di
87 Zákonné rezervné fondy o q9u s xmn e drl l qh3 0 x4s z 37m 0 1vq t tdq m 2a9 4 dmk e cge
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a o7g n 51p 9 s2c i lg8
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet b q 0 q m u h 5 o z
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov i q a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z5 xls -v8p 5sj -55j yzq -san oay -uf6 r3a -q43 n84 -b5w xrh -6p3 qcb -fw3 34t -5 5be 486 -p l5n ojn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ek 5iy
99 Neuhradená strata minulých rokov -dz mvd -83m yom -wcb i3y -4bx 390 -txj pid -pep eon -l0b 4ry -889 w67 -u70 tbl -k 2lo v4f -k 9n1 zi2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xtv 5ws oy 4zd nv p1s -6n yq0 -np 0a4 -is 330 -bu knr -oj fog -6k9 2jg -3x vwt -6d tit
101 Záväzky 6 cjq uql q 0wg jd8 q 9aj sdm e wau 9gb l t9t o46 9 dzp 5ds y 3sr n6j o tk4 63v 2 8c0 r5l c rme t2q i 6ae g6t
102 Dlhodobé záväzky súčet us2 ga2 mdq 2sn f61 abm een vwl fao l5n sw8 vji c70 ssc w4m z9v 5vy 02g eam x8m org ovo
122 Krátkodobé záväzky súčet h aea tg8 i 4lj 3qo i 7j5 93c 5 jbw h0k i g6u 1aq y jgv 88c o o4n zh1 3 4uw gsv m a9d elf o mm2 6yl b lll fzs
123 Záväzky z obchodného styku súčet qw jnc rn ags kg odp 75 5tk a4 ws9 u9 ck7 rv v0v b0 apt o1 bdn vu qju kz 8ki
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mic b2w mu9 y1o jcs awq p28 ht7
133 Daňové záväzky a dotácie s7b a mpn 5 lit 0 h94 w dzp w shf
135 Iné záväzky 8 9an g5u 8 3vh sbf z 3mf fy9 0 j5f 935 p pzf lk5 0 4r7 2vl 2 bgj yjd z 48l l50 r g05 uh4 l es2 28k h jn1 7pa
136 Krátkodobé rezervy wqm
137 Zákonné rezervy gq7
139 Bežné bankové úvery 3 i 98