Galmond, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3257/B
Dátum vzniku
12.01.2004
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva, pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis.
Základné imanie
4 280 695,00 €
Predmety činnosti
 • obstarávateľská činnosť (od 17.10.2017)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 17.10.2017)
 • prevádzkovanie parkoviska (od 17.10.2017)
 • prenájom strojov, zariadení a automobilov (od 17.10.2017)
 • poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 17.10.2017)
 • technicko - organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí (od 17.10.2017)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 17.10.2017)
 • poskytovanie verejne dostupných informácií (od 17.10.2017)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.7.2017)
 • činnosť účtovných poradcov (od 12.7.2017)
 • činnosťo organizačných a ekonomických poradcov (od 12.7.2017)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 1.6.2007)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2004)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu (od 12.1.2004)
 • reklamná činnosť (od 12.1.2004)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2004)
 • leasingová činnosť (od 12.1.2004)
 • prenájom automobilov (od 12.1.2004)
 • prevádzkovanie autopožičovne (od 12.1.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 12.1.2004)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 16 597,00 €
 • Počet: 123
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 28.05.2021
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 119 632,00 €
 • Počet: 2
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 17.10.2017
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • JUDr. Ľubica Salamonová
  Palackého 20
  81102 Bratislava - Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.06.2014
  Názov funkcie: člen
 • JUDr. Rastislav Opaterný
  Bezručova 2
  90031 Stupava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.01.2004
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • JUDr. Stanislav Schubert, , CSc.
  Rošického 24A
  84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.01.2004
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.07.2017
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2014, N 249/2014, Nz 17318/2014, zmluva o zlúčení zo dňa 07.05.2014, N 250/2014, NZ 17319/2014, NCRIs 17673/2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.01.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 157/2008, Nz 44352/2008 dňa 21.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou KERMAT Bratislava, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 526 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2354/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Galmond, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 874 201, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3257/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2008, Nz 44369/2008 napísaná Mgr. Stanislavou Horňákovou, notárskou kandidátkou notárky JUDr. Miriam Hrotekovej, dňa 21.10.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti KERMAT Bratislava, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.05.2004 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 427/2004, Nz 42813/2004 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
 • Notárska zápisnica N 95/2004, Nz 8628/2004 spísaná dňa 2.2.2004, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 2545/03, Nz 97479/03 spísanej dňa 27.10.2003 notárom JUDr. Vlhom v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica- N 2545/2003, Nz 97479/2003
 • Podpisový vzor- Mgr.Adrián Iványi, Mgr.Vanda Stoláriková, JUDr.Ľubomír Nemček, JUDr.Rastislav Opaterný, JUDr.Stanislav Schubert, Ivana Opaterná
 • Notárska zápisnica N 427/2004, Nz 42813/2004 zo dňa 18.5.2004
 • Notárska zápisnica N 95/04, Nz 8628/04 zo dňa 02.02.2004
 • Živnostenský list č. Žo - 2003/07950/2/JJ zo dňa 07.11.2003
 • Stanovy spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005 a výrok audítora.
 • Výročná správa za rok 2005
 • Zmluva o zlúčení medzi KERMAT Bratislava, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava /zanikajúca spoločnosť/ a Galmond, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ - návrh
 • Výročná správa za rok 2006, Vyhlásenie predstavenstva o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky z 2.9.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007, Správa audítora 5.9.2008
 • výročná správa 2008
 • účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 27.7.2009
 • účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora, vyhlásenie
 • výročná správa 2009, správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie predstavenstva
 • účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2012, vyhlásenie
 • Návrh zmluvy o zlúčení - ATG Invest, s.r.o.-zanikajúca spoločnosť, Galmond, a.s.-nástupnícka spoločnosť
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Notárska zápisnica N 249/2014, Nz 17318/2014, NCrls 17749/2014 z 7.5.2014
 • Notárska zápisnica N 250/2014, Nz 17319/2014, NCrls 17673/2014 z 7.5.2014
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 9.1.2013
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • návrh zmluvy o zlúčení medzi Galmond a.s. a Dachmarket sro.
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Notárska zápisnica N 989/2017, NZ 23367/2017, NCRls 23862/2017 z 4.7.2017, zmluva o zlúčení
 • Notárska zápisnica N 988/2017, Nz 23365/2017, NCRls 23861/2017 z 4.7.2017
 • Stanovy a.s. z 1.8.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Návrh zmluvy o zlúčení medzi Galmond, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a LAVIA, s.r.o. /zanikajúca spoločnosť/
 • úplníé znenie stanov
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Podpisový vzor .zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica MVZ.asice
 • Stanovy.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
22.10.2021