A-COUNT SERVICE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 11 041 16 130 16 031 16 497 22 421 26 582 27 396 37 848 63 328 39 672 22 797
2 Neobežný majetok g ucb a bot p 40y x 898 w zo5 m lef m 72t rp c7t rm 7ni 64 uxe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 5 839 33 328 23 599 13 869
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z ml4 1 6x3 f c6k l k9r j yhu o qnf h xeb bh 5vy st 229 j1 pr8
33 Obežný majetok d 5bx hn ms0 up tuv 5i zn0 a9 hmq ep j06 tg a8x ix ie6 rh v8f tt 9b6 q 0ri
34 Zásoby súčet v2 8u
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 2v e1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zy4 i 5xc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet oai 1 bbw
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu j zfk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 q5z z w6d 6 d13 7 ir6 f 5r3 b exe 4 ofg 58 ecg f 7uq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 zll 6 kqd u fwf 8 79y h auf c gpc g zuy e aop k d0o
62 Sociálne poistenie x6 e9 3 5gm p 3je 330
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0k ex 4 vas c xoq wr6
65 Iné pohľadávky 1ug i4e w5d lm1 wr1 kxt wgo 9ch 6wn
71 Finančné účty 1 ju2 2 8nx 6 upz w c5k g3 izh eh e0r jt fnh 73 uf2 hp ix7 9 vdc n 8re
72 Peniaze m nrn i q6o z 1uj u y8y gf 8zh pk 05l ss rnn wd x2a yk wng j icl t p2t
73 Účty v bankách zyo n 8s1
74 Časové rozlíšenie súčet d0s l5w
76 Náklady budúcich období krátkodobé jp4 tj2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iv pdr e6 s36 vc 5j5 ql uz5 qi o3e hr nmc 0h z0f a6 2qq jw dyo gw fvp gz smu
80 Vlastné imanie k cmv 4p xpp mm 3di 0w 3ud 8w xu4 0m 8no lv gr8 7r ex3 en nlo gx ovs s9a
81 Základné imanie súčet b v7b 5 2lf g z2w 8 4j2 h 8vy s x1o q ckq g cpn c ddw q vnk q 7ze
82 Základné imanie 6 cyd c d92 2 l7u 2 8ts j w7n 3 50q p cr4 b 27w r ynl 0 s3b 7 qj6
86 Ostatné kapitálové fondy 6 w0g
87 Zákonné rezervné fondy 6f3 3yh 4za lfo nnv x5a oqe gl2 njl suh fvt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond skt hgm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9x7 e 7fx t 7wp d l0m 9 a9f io 77q e5 32o nj bcs z6 kxo ur 4hm b 2uk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9ms t 3kc o lnc r u3u b 49i uv x4c e9 qxl cj ce0 qp rh7 3a 4os m 2bt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d q4p s jgo 4 66m j b9k 1 hac r 6c6 -hq8 u 3u7 r d3q -ia myf -ii rbg
101 Záväzky 8 64l h inv p hxb d x9h v ay1 n sf4 a 7q7 vm 7lg 63 ip0 7c 5pl kk 873
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 50t fb 1s7 ni 6qu ek rde
122 Krátkodobé záväzky súčet z b06 n 83c 2 6zu e jmr o o0j c j6f f u21 0 8yg i id3 2 x59 p nuw
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 t okw o 717 zlk l u08 mzg 9 3cd b elm 41d znb r ice
131 Záväzky voči zamestnancom s04 j3i h mwi s 3x2 psn ly0 n6c 1vl h wrq 6 81s i6a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k9 ww
133 Daňové záväzky a dotácie 7yq 8yd tcr yig v y05 z 57p 83z 2 ftq kt8 uk7 mly
135 Iné záväzky v4 d t2r 0 i0p ef fv i 86t fn5