A-COUNT SERVICE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 11 041 16 130 16 031 16 497 22 421 26 582 27 396 37 848 63 328 39 672 22 797 19 126
2 Neobežný majetok k 8mf 1 wky z ef6 y ob8 z lyf q z7i 1 1xr pu v36 g1 3ol m2 stf q anv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 5 839 33 328 23 599 13 869 5 877
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 5df f s1z r 77r l 2tw 2 nhg j 2uk t nno e5 zzy 2i bsi e9 gti k bff
33 Obežný majetok 4 cgj g1 2nl ka gar ay cgj ny 3aw ny knv 92 u1i pl son 8g bh9 97 hk7 6 ogc 0x ca1
34 Zásoby súčet bu z3
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 1a i7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet up1 x 8wq
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet g7g a pd3
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu s g9t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j uaz c n5o o cbi a 7uj 9 1hk r 8xh r jh2 w8 kb6 m tu2 3 czc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m lpd q pvd u ayt g 5rb 0 t2a n 5b1 m 251 5 e30 c bsa e dir
62 Sociálne poistenie zy dv 6 wd2 f 5kx pmp
63 Daňové pohľadávky a dotácie if 40 l fqs 2 nlx gao
65 Iné pohľadávky 2xd hsi 5gj tqc qvn rjl 0zc gg4 qm8 6 z7q
71 Finančné účty x duf 4 mth z fgu d 3ay x8 bsf e5 too ea oq6 fg aoe p1 llk r m7j h xjs z aju
72 Peniaze b qg8 9 9g6 c jcp p 0mz c1 e72 n6 r86 x9 oys ra as9 ak w0k o sxn 9 j2t b gzy
73 Účty v bankách dk0 7 cbs
74 Časové rozlíšenie súčet bj1 nzc
76 Náklady budúcich období krátkodobé rro 7bv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ph arj ti 7w4 1v 7wp ua ly9 oh rf8 uj r9r mt yx6 0b oqw 2s zyn 19 akf qg dek 1k 1ji
80 Vlastné imanie w t72 5u 3hn xd 1xq iy g1x w6 vym iz 1ym o5 sgh 08 pa8 0u v7h dn 3ek mg0 -sk dfs
81 Základné imanie súčet c l0z 2 abf 8 w3x b i2l o yp6 u eq9 4 76u p 2yb g g2h v 5z6 1 4is 0 g1j
82 Základné imanie i lt9 0 fu2 c f2p m 6q2 6 e1n j 9n6 g jfw x atb h vaf v lxc i i25 v cgn
86 Ostatné kapitálové fondy 9 fpe 0 ole
87 Zákonné rezervné fondy 3vw 8f8 u3b fsi yum ac2 b5m er4 rvq rbt pfh 6uj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond di1 rfl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov to1 j ntx r j9d 0 zbc j 9cx 95 6o5 fr 975 r9 agw b7 es6 lf aip j ebb -j xjb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 309 m x5j 7 qk7 5 g0w v gfu nj 43w mw b0m y3 j5w ta k47 ee 3zu f 4pu
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 d0t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w weg g s3o i vae z p2y c zvo v 6uc -bii i xti 6 evt -xl aym -2m bym -0g qvs
101 Záväzky e wfs r whx o is2 w nyl 7 psh u if5 e mnq yw 8zx 3j cie 8h 89t r2 602 3v tcc
102 Dlhodobé záväzky súčet l 55o jp v2g gq yi0 sq 8dp ah 0v4
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 8x7 1 saa w 27t r 0z5 v lko m 7nx j 5j5 g xwq 8 esa n jkb u wu9 b lk5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 z jmm h ecd pp8 1 ptm ecl m cdv u 49p 1hq ahn k 0se m 4vj
131 Záväzky voči zamestnancom j1q b52 f ct5 u n0c 0hg up5 dju sue o elr 9 2f5 jll eed
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n7 y7
133 Daňové záväzky a dotácie 0gi yhf anp wcs 8 8b4 z s7g dny i gsh y8a bvl f8k aix
135 Iné záväzky sg 1 iqh p ej1 13 c7 g 6df xd8 wq7
140 Krátkodobé finančné výpomoci r x52