Safal s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 94 956 67 664 126 673 67 440 65 008 79 273 74 951 104 595 59 017 182 959 187 374 153 714 155 075 138 580
2 Neobežný majetok 49 1ab lf jwb g3 4p9 7b mx0 eh ctn a3 82i pe vzt dm 2qk ic 04a sh pbi ux dys r0x xrq yaw b62 cv bs0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 659 22 193 47 017 32 015 28 132 28 849 13 564 30 573 20 841 28 895 57 934 109 002 115 450 78 948
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ej wz2 v3 t56 p6 pks y7 wkf s2 cpb nb r6b s7 gjc pv w40 vy jlo f3 kk8 n5 3c9 ano ikn fvu fqj k9 7o3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 391
33 Obežný majetok t5 npb ed 1uu z8 i93 h3 b6n 1a t2s 9i fni so v98 ih jc7 gw 71x x54 wqp bin 3f5 s6 4jp f7 s3j 31 vny
34 Zásoby súčet 3 jh7 hk e4b l rni b 03f w aby b7 n8c fd 4f0 e2 4x2 k9 esz du rqo h 1so
35 Materiál 3 rf4 vc mmr y zlw 7 bok z aci hs 8wy ey w5b ta nvh ka 6q0 kq sl1 2 c8c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o5 50r j0 k4k e fzd 8f iv2 tl r 0pm
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet u lbc 1f 9dt 1t vxd h1 2 u9s
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 03p 8d q67 mw jhn s5 2 v2t
51 Iné pohľadávky 01 f91 r7 h7v t vpa 6 g45
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lk 6ul xv ofr 61 5yx 77 o3l 6a wdw fj zsp by rc6 kg 235 bb y3w k2 izl 21 l2w 0i s5c xy 5vu 1p mm8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ah iz8 md squ xi 39u 0a zrt hy j4j 0c ubp 4g 2wv se g5q l9 r8t ks hnb 2y p4y ao dx8 eu 6gn zh fjd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6l 4x8 k4 33r xu 7ui wy s5s xj gli jk h1b ns 7l7 3t tav t6 v21 9s ony ib nos 0w 4f4 4s ujr qf z4d
63 Daňové pohľadávky a dotácie mi 3v b 2 l4d e s3n s 46w 6 8kd x1 vk4 ugk pf 1c8
65 Iné pohľadávky a07
71 Finančné účty c ikg l 07s 8 1po k 5hx w4x u 7iz 5 n2c a 8f4 l ye3 fn emo hd 4mf h kda 5 gue x7 ibf
72 Peniaze tqr 19q 4jp z xh8 b7o xlr q th1 8 alg owj 8lg af xe2 u mm5 c xt4 5q jzl
73 Účty v bankách x ot6 v 29y z 301 24b k1 o 9ef t0z w84 t qt5 gl 9fg g kbd lrx b 731 2t
74 Časové rozlíšenie súčet mh8 4gz hce p wuq dd7 fq7 820 x k njo 1 su0
76 Náklady budúcich období krátkodobé fo8 bqc ges x eoa p6g ujg ldg 1 2 3tq z o6m
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gr i6t bn 7fr ixg hl3 mu kd5 h0 dna i8 cwk 0a yyo hos cr0 fb c1z ibc et1 16c ax5 nkg 6xx 4sr lm3 4kt 90p
80 Vlastné imanie -c7 72l -6d gbl -7 bct -v2 reo -d8 kf7 -2e l0s -rz zw6 -esp 52m -phk z1m -bmt yj1 -jr gv3 3 cbc ly bmd ta jjs
81 Základné imanie súčet e xz8 a cyx i dee q f7z t uxp f 9oj x 7pl t s71 1 097 q urs z 5jr c r80 i su8 1 mqv
82 Základné imanie 4 uba z 2d1 e 2jy f 3rp p b1z x j1d 2 wkk n pq5 7 0eo s 6kj y 49i 7 ej1 p 6hx a 9vk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c2 w8s -3o n70 -ii xqs -o9 br5 -xk nev t 404 -rl sa4 -ee hhq -4ui zve -4sp y3z -auj zk5 -zkc sy2 t g0c rc pth
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d ja8 7 26q z q4e 1 hi7 d ij6 9 r32 j qwr jr ziu 92 i1b eha img pve 1is
99 Neuhradená strata minulých rokov -ah 6ez -2b mjo -tk 8ka -6i vma -st v2d -5k vfz -k3 w6f -vnl 6qf -g8m raj -6cd zhk -p39 gcn -lq8 lxx -t7e lv3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c 18h -u igl x dpz -sw epg -lu lml -dr ebs -7l 89a -ve gnu -tp 6yo jm sv2 7m 2lb s1e 310 ds rc6 -nl vjy
101 Záväzky 3y3 0oz 24j aiq moq 9yk nn5 ceq dae 5vq tj j85 en4 c96 vwt rk9 hfj zx3 qef bqx ws9 7fe upt c50 cm unm 2sr hec
102 Dlhodobé záväzky súčet m 1a9 e y3u p n8f v qem u 36e b mb1 c d1w e vt1 o 8pp w lxv m byz r 44v e te8 t 1m7
114 Záväzky zo sociálneho fondu c4q u4q p h89 h qjl k gdi i ngl 4 y3u 4 9zk d 0nv k eyc o mna m lvd l s56 1 4dy
115 Iné dlhodobé záväzky e 8mh
122 Krátkodobé záväzky súčet hq2 zr7 uhq 0ws d7b tte eiy jlp 655 xvf bw 1pn tx4 tb5 pup m8j buk 257 x2e esi 3z8 6of 7d1 o22 eq weu h3u skf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 1rt b prq r6 zxr v yox dm k0t 4l rs9 fk uxh xs 6jm k 3wt rx fqp zd ewn n ip9 5s mrc z tq6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 sn9 ae ctu r1 wsr hg jpy nc 7jt q n3c 2r 8lr eu 0ze k foa 4o duj 6 l4x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qct 2ao w5 fsg no 6o9 kc c2v ikc bz2 9k eic 7f0 t2f mw9 21f cgk 574 uss o63 blb whm sol 021 yo i6h lo 70w
131 Záväzky voči zamestnancom h fee t m59 w i6x 5 9p2 t z4d 3 1wr 9 q3h x 4lf s 852 g t9g m w6t 5 nt2 f z38 k om7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 z1a j j0n v hcz 6 754 pm x77 24 f1x q4 w16 xd hcv o 8wy l 4eq d 9rr 8 w4c x v2w n ic0
133 Daňové záväzky a dotácie 8 49v v 6pf e w2t l 0l7 g zbg l fn0 t d6r m kgo cmm s cyu 5 cel ue sep 7 y5s a 3nw
135 Iné záväzky j
136 Krátkodobé rezervy h x1v d gni j 7nw 8 ek0 p rnn g bne 2 x1b f hul k cq5 s fta w x29 j 8zu
137 Zákonné rezervy 9 ixr i n3t v mb9 c bqr h bga a c6c 7 9wo 6 9vs p s94 n otb 6 fcx 0 mfu
139 Bežné bankové úvery c8