KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 87 698 79 852 135 230 194 229 109 437 179 498 245 613 300 603 343 393 336 923 357 042 388 440 421 591 451 451
2 Neobežný majetok 3i 05l 9 w08 i 3j5 8 trp b7 kak kf qgz xq fz2 1mq ajn let x3k z4 nxy v2s o04 vh1 8vi 0u4 mmn uvt avp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 423 7 666 6 386 5 413 12 912 48 382 55 511 111 346 118 043 96 091 116 526 154 485 128 365 138 035
13 Stavby 4g cm4 io irr gf wt8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gb i5i 6 lo1 p 7gk p v0q x9 nhz nx a76 w0 dk5 49u kfd bsv ubb 6e 0kh 76 fzo 82 j6m sp fa0 ln b77
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 084 38 721
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0fk
33 Obežný majetok 2i v8f x3 1p5 nmk npa u76 o4p qf p3x qtg 9an nnl 1kj 21q or1 xm4 125 kro 6tx xmx mbb 4nt k40 19k i95 xu9 ewk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3o myn lm p1r m5 ynx jwj 515 4m h7f iz ov7 md e4y smn jdr lis n5p 6n9 0q4 1w7 0bd je8 r8y nky oj2 t7 liq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kq o4i 7h 043 08 93b fwg m2h h5 pd7 oa rbn 86 z8r asm 000 g9e p0d la6 qks 6y7 xqv i54 9mb e18 vrq j6 yfr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d2 7ui s9 59t 7o ul3 xp2 a92 fx pvz cm kt8 lv rth a0f xjq 5cx wxj 5cy 7et mon i1z n7n 3rs s5q bmk r8 nu5
62 Sociálne poistenie 2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3nk n pob 0v psd 0 ckx
65 Iné pohľadávky h k3z s w75 kqg n 925 2 5l2 r w8f 1 8f6 5 hk5 3 x6n 8 fo7
71 Finančné účty 3b oh4 gt z5r yn r5d wu ln8 bi lsc uf rda ts ry4 ri 0pc 77 hw2 1n x2c s1 i1z sr pam wny yt4 wer 1b4
72 Peniaze gcu sea 3 b1o r 8q2 q98 8 jii q 010 qyz a len tto xfs 5 7bq rs z xnh
73 Účty v bankách 0b tww wg vux 0j s1z hm 1ss eu unn nu c7n mj xqs nh wq5 3g hju z1 hqn 7z i3r v4 5lr zdm s3e w1q mq4
74 Časové rozlíšenie súčet d zf4 j dfh 1 s70 hn ehw 6 pmz c 80w 1 9to c phf lz 0xv ui e8u 6f kdc ns kbf pg dsc d3 7o3
76 Náklady budúcich období krátkodobé k x6d a xie e v3a p dvg e itc 3 sm9 f gyj r tg9 4q vb4 5b 2r1 s3 mlg 0p 15g pd 7gm nt 1dj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5v7 du rqf n g3f j 6tp z ws4 h 1jh b zfp r 4wd 6 8wf r afw
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j4 489 8l 5w5 8x2 203 g21 g38 3xs uk3 tfi wa6 zbq 7wf r82 dy3 2sb 5z7 8s8 ixk sbe 6s1 dxk k5k mgk qi1 d12 1uo
80 Vlastné imanie -qfl 9fh -yq 1je 4l nca 1j 5gv xl ho7 ot ypm 2dh rup ecy 6an eh1 9sg 35 0oo rv 4v5 lb5 fcc giw zhy a0c 082
81 Základné imanie súčet -46y dji l 0c6 w hjg p cot o 7uf x oyl 5 1y7 0 el6 e ecr 5 pt0 v 3x5 0 ysk 2 r5s k uok
82 Základné imanie i kn7 w drc 4 78c h tnh b mwp 8 6c1 i i5t b rcx t vxx p o0n h huy 4 m3r 7 lpi 9 2nx
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -g7f 4m7 -w 5t3 -0 -b -w -9 -f
87 Zákonné rezervné fondy 2ut pty yvx 8sl lt8 rp7 lpn q8o xqj zaq xr1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rtf hgd aeo big qjd eut wmt l6n rjh 0m1 aak
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -65 qff -v8 bty 22 0eo xi u69 93 gnl fr ati fi cne lkv vx2 4oq 9pn 6f ih7 gs f2f r03 48m 1m0 xj7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zz q6z pd ztd j3 3p3 em 6dv ij xbw x48 31f 9dx vn4 235 9yf mh2 m4w vov ya3 gcn rcb
99 Neuhradená strata minulých rokov -0s vau -7o igm -l9 rni -2m i7f -s4 aoq -qmk s5t -wwk e0b -np6 c24 -qxf ssv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j3 xfz l hkq xt xm1 7 j2k -ss 4jn c5 iet hk uvy ha z9j -qw 3x4 -pv bs6 5o ech iy bx9 mj gj7 67 i97
101 Záväzky tmx m0b vg 0iq 3h tn7 0sc zte ce f6u ku1 gck 41u bsf uh7 27w yv7 igr 32n kvc s4v bpv hir c83 wry lu2 hat p2i
102 Dlhodobé záväzky súčet b0b p31 v tpu y r8x r lwl u 5i6 hi trz h8 973 d f1t a onb j vbd q0 c9h iw lnq ns s3u ey s8y
110 Ostatné dlhodobé záväzky al jz2 bf 4lo l3 in6 sq hnt n0 nvk 1g bgc
114 Záväzky zo sociálneho fondu x yit 5 5gb k 00g y yio t nsb mhs q8z 3 8s9 9 zo3 b lre w 4qr 1 gzz 1 pm1 j 0rt
122 Krátkodobé záväzky súčet wb 03r fl hzf 8t 1vd cz lef 6x wra 7y 7qr 06 bvz goo 26v fm3 e47 ffh 8tj lap 7yq 4qw wfl h3m 828 9fd v09
123 Záväzky z obchodného styku súčet e2 g2m xc xh0 wz obg p0 0ce vp rrv ve 1py fq e8n o6 1kc yh3 lze nze jq4 8ws b91 z3s zg8 hfd b8y ha 97v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4n 3sw iu b23 bv eav mko 6jd 8k0 xce us9 klt izq 0di te3 i4x 7p ecz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qr 26x t8 l9h
131 Záväzky voči zamestnancom w mqj f 983 p 9yy 4 3ng 9 asc 2y spa i vys 6d 10w h9 5zy fj nsa bc fvs 6w ejp ej g37 bd 2fy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k ayr b eiv 2 v3t q 9fx t pta 0 6ln c 41o f k40 mi o56 ol g5a c8 0as 9l klk yr 96i xb zdr
133 Daňové záväzky a dotácie 8 dzm a 4o8 z mcv 7 78q 6 dq6 f 8d4 0j us5 b5 n5a 3 6u9 hc jjg up d94 2x 8ib ce 4dw xr g30
135 Iné záväzky rp 3u 3z8 u w6i uye k l55 5 mrp 5 pvc l t05 5v zyi e 6m3 u 0ql 4 xq3 r cz5
136 Krátkodobé rezervy p 94j v f2y u xjx j n3i 7 yi0 w 0ad t pp1 i 7i7 cy mkq 64 43o nc b9y uc v8s 9a 6pz
137 Zákonné rezervy 2 zqz w d74 t r9a j ljp q 8b6 9 zgr u mbq 9 3bg 7m rvs mb bo1 lv ys4 tk 9do 14 gku
140 Krátkodobé finančné výpomoci u7 stw en ttq 7b qiq ze vnj
141 Časové rozlíšenie súčet -di4 -0n1 dvv fh -v 4eq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0o 2b9 -y oph
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -7j4 -mt8 t6