Kedros, a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3373/B
Dátum vzniku
21.07.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
Predmety činnosti
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 29.12.2020)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.7.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.7.2004)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 21.7.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.7.2004)
 • organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti (od 21.7.2004)
 • organizovanie kurzov a školení (od 21.7.2004)
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehuteľností (od 21.7.2004)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 21.7.2004)
 • administratívne práce (od 21.7.2004)
 • kopírovacie a reprografické práce (od 21.7.2004)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 21.7.2004)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozshu voľnej živnosti (od 21.7.2004)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 21.7.2004)
 • automatizované spracovanie dát (od 21.7.2004)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 21.7.2004)
 • správa počítačových sietí (od 21.7.2004)
 • montáž a servis telekomunikačných zariadení (od 21.7.2004)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 332,00 €
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 10.02.2009
Akcionár
 • Mgr. Jaromír Živna
  Ivana Bukovčana 15
  84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
  Slovensko
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Mgr. Jaromír Živna
  Ivana Bukovčana 15
  84108 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.04.2016
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Mgr. Martina Drábová
  Chrobákova 2122/2
  84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.07.2022
 • Dalibor Lamoš
  Športová 29/13
  90301 Hurbanova Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.07.2022
 • Vladimír Dráb
  Wolkrova 21
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.07.2022
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1413/2017, Nz 39601/2017, zo dňa 27.10.2017.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1278/2015, Nz 29327/2015, NCRls 30012/2015 zo dňa 25.08.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07. 2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2008. forma not. N 278/2008 Nz 62869/2008 zmena obchodného mena z SITRONICS Telecom Solutions, Slovakia a.s. na Kedros, a.s.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1468/2007, Nz 13253/2007, NCRls 13231/2007 zo dňa 04.04.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného STROM Slovakia, a.s. na nové SITRONICS Telecom Solutions, Slovakia a.s.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 512/2004, Nz 55695/2004 dňa 01.07.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2023
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Notárska zápisnica N 1412/2017 , Nz 39601/2017
 • návrh zmluvy o zlúčení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Vyhlásenie zo dňa 21.04.2016
 • Notárska zápisnica N 435/2016 Nz 13902/2016 NCRls 14299/2016 zo dňa 21.04.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 1278/2015, Nz 29327/2015, NCRls 30012/2015
 • Stanovy - 25.8.2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 24.7.2014
 • rozhodnutie jediného akcionára 3x
 • vyhlásenie
 • plná moc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
 • účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie, výročná správa
 • Vyhlásenie predsedu predstavenstva z 11.02.2011
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 31.12.2010
 • Výročná správa za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • rozhodnutie jediného akcionara zo dňa 27.11.2009
 • výročná správa 2008, vyhlásenie 31.7.2009
 • Notárska zápisnica N 278/2008, Nz 62869/2008, NCRls 62343/2008 z 19.12.2008, stanovy
 • Podpisový vzor - Mgr. Jaromír Živna
 • Úplné znenie stanov z 1/2009
 • Výročná správa za rok 2007 a účtovná závierka za rok 2007, zápisnica z valného zhromaždenia, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Stanovy a.s.
 • Notárska zápisnica N 1468/2007, Nz 13253/2007, NCRls 13231/2007 z 4.4.2007
 • Zápisnica z VZ z 30.6.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora pre akcionárov a. s. o audite účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 16.06.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Informácia o overení výročnej správy
 • Živnostenský list
 • Notárska zápisnica N 512/2004, Nz 55695/2004
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • podpisové vzory Mgr. Jaromír Živna, Ing. Jáchym Pešta, Ing. Petr Vandas zo dňa 1.7.2004
Dátum aktualizácie
20.07.2024
Domény