GLOBTOUR GROUP a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3377/B
Dátum vzniku
23.07.2004
Konanie menom spoločnosti
Konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy samostatne, alebo predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva resp. člen predstavenstva svoj podpis spolu s uvedením funkcie.
Predmety činnosti
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 22.12.2006)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 16.12.2004)
 • kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 23.7.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 23.7.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 23.7.2004)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 23.7.2004)
 • automatizované spracovanie dát (od 23.7.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 23.7.2004)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 23.7.2004)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) (od 23.7.2004)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 23.7.2004)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav (od 23.7.2004)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (od 23.7.2004)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku (od 23.7.2004)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 60
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 31.01.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Pavel Gašparík
  Neronetová 14182/37
  83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.11.2004
  Názov funkcie: Podpredseda predstavenstva
 • Ing. Alexandra Mikulec
  Bárdošova 26
  83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.05.2008
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Tomáš Gašparík
  Bárdošova 26
  83101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.07.2004
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.12.2011, sp. zn. 34 Exre/817/2011-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2012.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2009.
 • Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.01.2009 o zlúčení so spoločnosťou G + G Travel spol. s r. o., so sídlom Panská 12, 811 01 Bratislava, IČO: 35 689 978, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 10959/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť GLOBTOUR GROUP a. s., so sídlom Panská 12, 811 01 Bratislava, IČO: 35 894 172, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3377/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 8/2009, Nz 1556/2009 zo dňa 21.01.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti G + G Travel spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008.
 • Notárska zápisnica N23/2007, NZ18888/2007 spísaná dňa 16.05.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - zmena stanov.
 • Notárska zápisnica N 92/2006, NZ 57661/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2006.
 • Notárska zápisnica N 350/2004, Nz 79836/2004 zo dňa 4.11.2004. Ing. Pavel Gašparík je od 4.11.2004 podpredsedom predstavenstva.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 25/2004, Nz 55191/2004 spísanej dňa 29.6.2004 notárom JUDr. Bauerom v zmysle ust. §§ 154-220a Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Notarska zapisnica z MVZ, 07.05.24.asice
 • Úplne znenie stanov - Globtour Group a.s. (1).asice
 • GG - plná moc - P. Gasparik, 02.05.24 podpisana (1).asice
 • GG - plná moc - T. Gasparik, 06.05.24 podpisana (1).asice
 • GG - plná moc A. Mikulec, 29.04.24 podpisana (1).asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Plná moc.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2010- výročná správa, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2005, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • Zápisnica z MVZ
 • Listina prítomných akcionárov
 • Vzdanie sa funkcie člena DR - M. Gašparíková
 • Vzdanie sa funkcie člena DR - M. Kálmánová
 • Súhlas - JUDr. K. Bystrická
 • Súhlas - JUDr. J. Bystrický
 • Úplné znenie stanov z 21.01.2009
 • Zmluva o zlúčení spoločností medzi zmluvnými stranami G+G Travel spol. s r.o., so sídlom Panská 12, 812 01 Bratislava /zanikajúca spoločnosť/ a GLOBTOUR GROUP a.s., Panská 12, 811 01 Bratislava /nástupnícka spoločnosť/
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008, PL
 • Podpisový vzor - Ing. Alexandra Gašparíková
 • Stanovy zo dňa 4.11.2004
 • Notárska zápisnica N 350/04, Nz 79836/04 zo dňa 4.11.2004
 • Podpisový vzor - Ing. Pavel Gašparík
 • Živnostenský list zo dňa 6.12.2004
 • Živnostenský list
 • Podpisový vzor - JUDr. Dušan Kubovčák
 • Podpisový vzor - Tomáš Gašparík
 • Notárska zápisnica N 258/2004, Nz 55191/2004
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení peňažných vkladov zakladetaľov a splatení základného imania
Dátum aktualizácie
21.07.2024
Domény