ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15883/R
Dátum vzniku
08.02.2005
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne.
Základné imanie
6 725 207,46 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 8.2.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.2.2005)
 • výroba a predaj automobilových častí v rozsahu voľnej živnosti (od 8.2.2005)
 • výroba a predaj železných a oceľových konštrukcií v rozsahu voľnej živnosti (od 8.2.2005)
 • výroba a predaj strojov a častí strojov v rozsahu voľnej živnosti (od 8.2.2005)
Spoločníci
 • ILJIN
  Hwangseong-dong 1074
  Gyeongju-si
  Kórejská Republika
Výška vkladov
 • ILJIN
  Vklad: 6 725 207,46 €
  Splatené: 6 725 207,46 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ye Hwan Kim
  38082, (9-2, Yongdam-ro 106beon-gil)
  Gyeongju-si
  Kórejská Republika
  Vznik funkcie: 18.08.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.07.2005.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.01.2005 podľa § 105 - 153 zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisový vzor konateľa Dong Won Kwak
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Podpisový vzor konateľa - Sung Chang Ma
 • Výročná správa za rok 2012
 • Písomné vyhlásenie
 • Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Správa nezávislého audítora, dodatok
 • Výročná správa 2010
 • Správa nez. audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Podpisový vzor konateľa - Dong Ho Lee
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Správa audítora 2009
 • Vyhlásenie konateľa
 • ÚZ zakladateľskej listiny
 • Výročná správa za rok 2007
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Výpis z OR -Korejská republika
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Zápisnica z VZ
 • Výročná správa za r. 2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - 30.10.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - 20.11.2008
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Dodatok k zakl. listine
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa - Se Kyong Kim
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Podpisový vzor - Doo Seo Park
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2005
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.7.2005
 • Zakladateľská listina - úplné znenie zo dňa 6.7.2005
 • Zakladateľská listina z 11.1.2005
 • Živnostenský list č. Žo-2005/03535/2/Z17 zo dňa 20.1.2005
 • Plnomocenstvo - Jin Hawn Park
Dátum aktualizácie
15.02.2024
Domény