Gaboron, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
35045/B
Dátum vzniku
24.02.2005
Konanie menom spoločnosti
Konatelia spoločnosti konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
4 850 000,00 Sk
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • rozmnožovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • automatizované spracovanie dát (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • prenájom motorových vozidiel (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 24.2.2005 do 18.11.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
 • LAVIA, s.r.o.
  Vklad: 4 850 000,00 Sk
  Splatené: 4 850 000,00 Sk
Štatutárny orgán
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2008 o zrušení spoločnosti Gaboron, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 818, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35045/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou LAVIA, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 384 412, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 7981/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 168/2008, Nz 47623/2008 notárkou Mgr. Stanislavou Horňákovou, dňa 06.11.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti Gaboron, s. r. o., a preberá všetky jej práva a záväzky.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007, Vyhlásenie konateľa spoločnosti zo dňa 13.06.2008
Dátum aktualizácie
22.06.2021