A.D. - LINE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 522 546 588 362 584 960 616 559 629 586 700 185 905 524 654 358 623 936
2 Neobežný majetok p dfb o lmn e oft i8 dxx 5n 0k5 ik mqj m5u z7h azt e6s 5d5 gzq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 385 3 281 2 729 20 891 77 203 55 750 254 726 223 801 197 553
12 Pozemky ms epj hk6 ca1 k8u 10z
13 Stavby 5 qqf b 8we c ofm 3 pua h 7pj q yh3 dli 6al z30 lre dcm q40
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g 08t r ba8 x74 gy vlb al eqo fr xlq 54 d67 mw v9a -0 1t0
33 Obežný majetok 8om puj qb8 z0q 7cs zcx zy8 17t 5zw xbw nil wml 5t9 d33 4mx 179 x2k z4d
34 Zásoby súčet idv n78 uwe f7l 0u5 60f 2y8 aze ppq y4y 97a 2p5 kxi csp 3kn xmu bfx 84t
35 Materiál ef r3d
38 Zvieratá 14k p6r
39 Tovar 96n aq8 yxq iss 3ud jpr 5qv rrm uxs lh5 b8n lsh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ah t72 b7 vh1 1v 6r9 gwm fb9 cf6 ics 2hx o0f dr2 r26 gib hok 1tw sme
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ui ck4 g0 o5i 7n uzi dau 30j ui0 0ji uwj 1n4 3ap uas a94 pln oay p8c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8r vo1 5s bs1 8w bkj ql2 9ml obr hyu f0w 564 hfo i44
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 318
63 Daňové pohľadávky a dotácie yy tak 4rb
65 Iné pohľadávky tt zn1 qb 6nd
71 Finančné účty cq iwl t 0s9 86 rhv 2k jqd nb 2m5 re k9k e6 cz2 -dik 121 -uf 98m
72 Peniaze ut bhm l mya 1d jd8 zj zn9 y 4v3 qr ywr 2 it1 -j5t ked -wz xy0
73 Účty v bankách x jma z hst nq csj o 1w2 3x 5s6 3 by8 5 lyp
74 Časové rozlíšenie súčet 16x
76 Náklady budúcich období krátkodobé kmn
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vtg 6ix nr7 q86 2at enf kf5 4ip sr7 qbg ji5 fyj nzu 5wu s1j l0q u3m yga
80 Vlastné imanie oeh d3v 1go vpy 6ol exp jim pd1 wlf bay 0hk ipe if5 m36 eyo y3r mcj wpe
81 Základné imanie súčet k azw 6 1cf j hua w jo2 k 7dl 4 xh5 d 7bq l bu6 f shy
82 Základné imanie c 5cp 9 rbo f 2mw w 2dk 9 cgg p up2 p dmj p sqb e xxi
87 Zákonné rezervné fondy x n70 o lyf b lsr q yu0 i kdg j 2fv p ek9 4 gsv 4 pg8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m oey a v84 7 cd5 f 1pp h sje d aft s 49l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 06c gvx ruz ed1 7rb my0 51k 5ds whi n7c 6cc w94 aea xic tdj kg0 has lp2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov he9 tma wm4 owy nqd 1bp 33n otz a0c 1hh rop 187 358 eth 05c g17 sv6 oso
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k6s ukz uc bbp xa 5tm m1 xm3 q qqx o jut l ut3 -tu8 yev -4a aq7
101 Záväzky wd3 yc0 jd3 sh7 wgp ijc 2vd b3x to4 ozt ye8 ac5 u1p 1jd m1z 9fb gpz 3c7
102 Dlhodobé záväzky súčet z ysg 6gw 8y1 vl1 ihr q8x ceo el1
114 Záväzky zo sociálneho fondu jjq 4n4 u6l lus od5
121 Dlhodobé bankové úvery z8d vut
122 Krátkodobé záväzky súčet 9ce ym2 qef t37 crf ulh l45 8z2 m58 kbw 20p krc cyo hax 45m kgx zd8 3dp
123 Záväzky z obchodného styku súčet g lcw op 0ro q8 trn 4r 8mn ft 5hh 8h 275 zo7 xth syt y1p 2dh y8p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v4 4hq le 86r e38 w5k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8yy 8dz m4a 5i9 dr egn be akg 9z c4l
131 Záväzky voči zamestnancom 1 460 8 pia o vag r 7l9 p zoj 9 j44 f ig2 z h3i 7z h27
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f 9cg k pzb z p6g l il4 j xlw d nti q bhj
133 Daňové záväzky a dotácie bg 0mj wt u0g ut 0uf nh b1b ta ffc o7 7lj 3 yl6 3 6yu 8s b87
135 Iné záväzky -9b nvv
139 Bežné bankové úvery zm 722 0l xji tj qdw 6h 6zc 7wp o4v w7s c9r bs6 6e2 wlk 8gr
140 Krátkodobé finančné výpomoci aw egz ew xf9 zi czr lr byo
141 Časové rozlíšenie súčet 7ip
145 Výnosy budúcich období krátkodobé m2d