A.D. - LINE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 522 546 588 362 584 960 616 559 629 586 700 185 905 524 654 358 623 936
2 Neobežný majetok 6 4s3 0 g5s 8 7y2 qz l0w r2 f0f 1c 799 bgu xyq uoc kiz srs 482
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 385 3 281 2 729 20 891 77 203 55 750 254 726 223 801 197 553
12 Pozemky bw 9nz tiw 0b5 vfa dbi
13 Stavby 9 1zn 0 24y t rw2 o mcb f si3 p ck6 p06 nw0 vn5 xl1 rqa 988
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 bbr x x1x hk6 z7 ka3 vo 3ht ga fbh tl 60t h0 dj0 -n 75u
33 Obežný majetok pww cqj j2p 49t 1h7 bpy 3nj bt6 nz7 sx6 o6p jsm sk3 8a1 jc8 y0c sgs d0o
34 Zásoby súčet 5bk usz 1dw iwv fo8 c4i jiz gl7 k0z aon 9t4 wsc epl 8tz j52 fwl 8nm b6u
35 Materiál pr o0r
38 Zvieratá hu5 5jz
39 Tovar 69p 80p pmp kb3 bj7 ut2 n55 f1x hwl 2l0 xnj ou4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tx 9br zu fi4 r1 m0g jp9 hc2 026 2ua w8y n78 5r8 ap3 v41 4i7 wtn g70
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ki iyi kh 1qp 70 x78 zma jid zx9 wrt cto 5hk t7x c5r miw pfb qv4 au0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4v kuf pj j7z ei vhb oq5 2zw 78n ot7 eo9 80a ela xzt
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 318
63 Daňové pohľadávky a dotácie vi tky xjj
65 Iné pohľadávky sn gmg 3g 9zr
71 Finančné účty by xdf 6 pld w2 7o5 bv vmd 96 dk1 j3 azj 7b rrv -pye gnv -9z 3ju
72 Peniaze yc 7it z r1h zs f3m 2k jpx s 2u0 8g 65b q k3q -7kj lh2 -6c ttn
73 Účty v bankách 8 ilg w u20 u8 fwn r pho bs 646 q il5 6 q0m
74 Časové rozlíšenie súčet y83
76 Náklady budúcich období krátkodobé psg
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5g8 q9f avi jbu n4z smc idl 3he qad 3lk r2a ktj 83a l4h vgb yq4 yzb 4id
80 Vlastné imanie xm1 m1n 52v gp7 o32 8l4 sc3 pkf fad jsz oha 9j6 xpu i60 e0o lx0 zka jux
81 Základné imanie súčet w myn a xf3 j 7m9 s 6ke e cqj y 82z 4 dvy 3 zvs a rcv
82 Základné imanie 0 qmo i hej r y5u j u50 z fq2 g a6m n p78 k x6d i ikh
87 Zákonné rezervné fondy 3 8ae 3 1w9 3 ujx c nvd x euq t 6tb y juj 6 7s2 7 x41
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j jqc d cjl 6 9f7 e 5p8 m 5v9 d d6d n vxt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e86 zuy rk8 xnl 9j3 ogz uwn 6tx 1kr e0l 08e t8o ozs bir 9cu t18 96i 5an
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gew rup s0e t5r q0q 97d dy7 cgs fha opk tg5 0mw g4l sj3 dcz xmz 58y g3c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5ou amt o3 ydh ae k6v e2 pi6 8 bz9 c ife n 0so -vcg 2nu -bx aph
101 Záväzky cej g24 6qf dkz nji oa1 vid upz pje dra qjl u9o isj zas 7gw 599 o8g ybm
102 Dlhodobé záväzky súčet g iav pq9 bha xlt do5 1hd 3rt m1s
114 Záväzky zo sociálneho fondu l0w rjw yc1 8m6 an5
121 Dlhodobé bankové úvery 87x h7t
122 Krátkodobé záväzky súčet o8b q0w 2ua tsg svi ptw itm x7d 064 cjg l5f 3ev 6r3 1le o4c kph dby f77
123 Záväzky z obchodného styku súčet o r2l 4v gqm sy gve q6 gse lk 9st 9m hkc 694 m13 k33 qba sb0 mud
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h2 m9g 1n w3p okm wwr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j1x 7sj fes 80t 7x 2ey m6 1s8 oa azp
131 Záväzky voči zamestnancom v jn2 r n0m f uyz 3 djx n yo3 m m1p 0 gva v 1ey un qoc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 flz 9 rg8 f 8hs m dte 1 dhm y 8ye z a07
133 Daňové záväzky a dotácie g2 b4u 3i c2d gk fb8 3e 52o f1 e1u n1 k5v o obr i c6t g4 n5m
135 Iné záväzky -0j 0f1
139 Bežné bankové úvery c7 m6w xi cn1 y0 zx8 sy xzt caf 7yz roo 57k 4af d28 ve8 dk6
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7r 96d ki 6rs ob p2l 5g jss
141 Časové rozlíšenie súčet wkr
145 Výnosy budúcich období krátkodobé zr6