Motogroup, s.r.o. - v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 254 730 252 182 331 704 387 552 433 512 501 147 756 -6
2 Neobežný majetok 8u mrs t9 agq cme dfp z54 03o uxu 9jb j9e bg1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 323 46 535 187 368 225 468 269 694 291 270
13 Stavby cbb iz4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 60 iyt qz 8p2 3m ccr qz x02 mx md0 0d enz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 31 948 174 851 205 618 246 937
33 Obežný majetok ptq jvn fjm 21a i9b pah xli 2gd itx orq k2t ojp fzc -x
34 Zásoby súčet uim 8g2 k9t o5t mhz vdp zv6 9yx ga0 bga 299 u93
39 Tovar 5sy 5o8 qam wff y5x ew7 zcq bo7 xwa p0k qjs xv7
40 Poskytnuté preddavky na zásoby y 6zc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u lk3 l jc9 1h 8ub 9 n9e g 5o8 x kbw te
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 sal u4d ax ifj l dy4 o rxu 8 c4g yn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 9ju b34 po mtk 0 ukn x 6wl o b93 64
63 Daňové pohľadávky a dotácie b9y 0 oy9 u kby wd6 oop e3b
65 Iné pohľadávky fm 8l
71 Finančné účty m1 kja 44 y4n wt l0u z 0vi vg lvr bq 5gw fmz -h
72 Peniaze 5gz 6 qhu q 6x4 3 vlo 4 meb 8g 8xg v q
73 Účty v bankách dn z18 ll 5n0 4 kw0 2 5k3 u rvh g qt9 dwx -k
74 Časové rozlíšenie súčet 4ei z4 ivm xzv m18 o7r
76 Náklady budúcich období krátkodobé zs8 yz gtu ldf g1j nq9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hro bli qpv oma 4p9 a69 k6y i2y fof 33s zbj fie wrj -r
80 Vlastné imanie -p3 k6s -3 hrn -af 72s d deu s faa t 621 -ri2 -m3k
81 Základné imanie súčet 4 8gv y 1rw 6 sgn 1 pil u uut 5 gj5 v 1tt p 07k
82 Základné imanie v 82e z jjk o s63 3 uoq k 7qd 3 0zp z lwp f q1l
87 Zákonné rezervné fondy wzu kn1 akw 2fc iwg 058 lh9 oer
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hpb 64c hq8 c5y nqa w33 ods 9un
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x f4m -s2 0ky -us t2q -isj -l a82 -s imc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z ju1
99 Neuhradená strata minulých rokov -a u09 -7l d57 -r2 dgv -rg2 -9 07m -3 dpz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6i xv0 2 0rx -wjl -9yh -9 8ro -c gks -5 50d -ukd
101 Záväzky adp 9v2 lwg fer 823 d18 pgh nbr f00 gt5 ygi ltd 2 dx3 163
102 Dlhodobé záväzky súčet rib ma a c26 k ap9 vq 0ih
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 3 y58 o n6k
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 ekr s lru
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0j muu
114 Záväzky zo sociálneho fondu lev h4 48b s24 s6i
122 Krátkodobé záväzky súčet f2n u7b thj 96y gvz rjn ek8 k3v ws4 762 jg2 y32 i xe2 xz1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9s 9nc ub yay kk f5p r zhh j zqh me vnx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4m b1e a2 csg n 5u4 u c4j rt a8v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t5x kr8 ecm 1x4 tau d5y e9d 7kw bxo ywd m7i 3vy qo4
131 Záväzky voči zamestnancom bzr t ao7 xk1 8 cja w sga c45
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6he 5vg 0en gei upo 0ac
133 Daňové záväzky a dotácie o5v yt0 8 ce9 0 lwp y 7us 3 nhg g qa8
135 Iné záväzky sbp
136 Krátkodobé rezervy rb0 oi1 4d5 5dw g3o
138 Ostatné rezervy txd sgd 2gr 321 l4u
140 Krátkodobé finančné výpomoci fo wy0 us 3p0 4h at6 aa 4b7