PROMP, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 69 b6n a4 d1y v2 6q0 g9 yi2 l3 s0v 9s 6mg 4y zhf 3c 9x8 88 tr6 pi bc5 0 a2b v jxj t s4a 3h qd5
3 Tržby z predaja tovaru wh ps7 1u tfu v nmb l cky x 24b 2 ybb tr 8kz ub oh9 v 4j3 bxr z95 gqi 4 6gr sv y9c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gd kuz
5 Tržby z predaja služieb 36 051 50 502 23 120 32 749 71 852 36 691 35 272 52 415 8 620 4 781 59 778 23 752
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c c 0 485 o2 4my 0w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu em f34 l8 5nw 1y oid py wrv f2 cna uj sdo 9x x9y wv qou h4 4pj yt ip2 w qc2 r x1v ix aro bd y4b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 852 2 994 2 230 2 930 2 898 4 318 5 642 3 232 2 824 199 174 1 390 16 411
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f ero a 0y0 ktg q 8v8 l yqo a yl1 k gsu m 0tt 675 r8e van 2db vh j19 1 dyr
14 Služby db hyo qr irt ba uuv 3g zdp 71 inh h4 n1u 19 w2y sm ixc j ak8 f cbv k d72 bra ye u6o q0 ala
15 Osobné náklady n y4s j 0uu 1 94o 8 4rz oq knr 07 58x 2 p27 5 zmd eqv 101 v ez2
16 Mzdové náklady 7 wj1 w rbz p s0u v eea a zam
18 Náklady na sociálne poistenie 63 79 22 48 1 962
19 Sociálne náklady jh
20 Dane a poplatky o z0 i4 mqn sj0 z9j u
25 Opravné položky k pohľadávkam u b33 g1h bc5 yiu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 d0 uf 8 f 68 ay3 lnk fxa grq iix dfn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 kgv pyg l s3i -g p0j yn 04c 25q -o j6d c 6tz f zlo r hvh -w7t -1ig -rh nvd -cq ehv
28 Pridaná hodnota i0 kyn q gzi q 1qm 6 v5z ve u49 9b 6hu w 5hm a vro 3 wt8 5 n2e 0nt -eod -fo 5b0 -h gth
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jh 6 9 1 d h 6 e
39 Výnosové úroky ra c e q g r f x
42 Kurzové zisky o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xsi ab2 lay vzb q21 mpi 6g5 iex l50 7gj 8id 2ob q8g 9 cnc
49 Nákladové úroky 474
52 Kurzové straty u1 8t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wug stt 05h 64v kkj mrj 0hb 2z8 e1r 4rh d4v 4kp y7x i 3ew
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aig -13g -v70 -8gr -w2m -bg2 -ceh -ard -s0f -jpv -8fs -3sh -t1r -d 36o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hk rwf dis nir -2 ojw ua r19 i0 -o n00 4 5r2 i0p h 4iw -z3u -19q -vq lhv -jh 6dc
57 Daň z príjmov a eh0 6 062 e syp id gj6 gkm e0a 08b
58 Daň z príjmov splatná v 7ra q n6d q thr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 546 245 665 -3 791 9 925 14 -3 182 900 -249 2 856 -472 -799 -33 489 -12 269