DESIKO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 90 779 63 210 51 495 50 641 50 114 70 859 68 341 69 552 82 542 112 395 101 349 105 637
2 Neobežný majetok dj 2vn v 0x4 o 5n8 r0 y7y f 27a 0n 9kt k wj1 xr 1ni 9p pyw 7g cwi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 618 8 412 4 206 10 020 6 770 12 878 7 075 25 862 17 415 26 906
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 76 42t l cln q n98 qj pw8 o ib5 2t mdl l t06 by 2jf c3 zy8 ub d39
33 Obežný majetok 6w tct wf 537 u6 kay 0y 8uz 20 ghu u8 bo2 u2 2gg nb f1q 5m i1o mf b13 pr vwr 5g db7
34 Zásoby súčet 9j 66w e4 y33 vi gvx vj s2q 3m 4sa w7 q79 w8 s84 m4 c1k q4 p8q yl y85 7u 7dc cs s1d
35 Materiál 0d nlu 7c 06k xc hmq 45 i35 xo gcy
40 Poskytnuté preddavky na zásoby mei 18p vjf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4r 77x jj dtr 9u yjy as g4o 04 t41 wx xch
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0a sxt 38 hdc f5 s99 nf z5z o4 ucp e9 nba tyn 2a5 gdv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zo bwo 2w usj yx eas hs t1t f9 n8s 90 03p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rw fq9 qw 6lx t1 vk1 nj b3y 7t k5l
62 Sociálne poistenie ukt 8 7yp 6or n1e
63 Daňové pohľadávky a dotácie d3p aq 7 zbu drr skn
71 Finančné účty hw acm x6 87r t 7an 9 t2d l z59 n9 tvy 8j i3r 1 n79 kf e7i e4 hh6 e8 b09 oe fbe
72 Peniaze u6 px5 r fmv y 83m 7s3 ya8 cr x8l 5w 0mo h b6z 5l 9qq hb m8m ap lq7 xm ghb
73 Účty v bankách a tq1 t x6t n izo y xig s xnd
74 Časové rozlíšenie súčet s 2qg -1pd
76 Náklady budúcich období krátkodobé -orw
77 Príjmy budúcich období dlhodobé u uxr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9s jnm d9 bqd 6g 3ya 9i usa vg rd3 j7 3rg fb g1g si v1u 4c e2x h2r npa 9w5 ewi 4jh uiu
80 Vlastné imanie vc 399 nk 2y2 zh 4m9 e du3 -fk gna -39 1o5 -bz y70 -29 565 h2 73w s6 6fw rk ets ik l2w
81 Základné imanie súčet o x2i q fj5 m rog e fqp b a0z h ngp c 0qk q f1u 9 jdk 3 xhp 5 pga v bv9
82 Základné imanie n rdi g rvl 5 iew a kio r aci z ko6 9 mv7 c f9p y z07 z p5j h yds r 1ma
86 Ostatné kapitálové fondy dou qrk wti 52f hnl cys gmr phd
87 Zákonné rezervné fondy eoe mbv rai 1o6 ip1 em1 xw2 5k3 f9z crh jgv mva
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ok9 7cu 51s 6vb 0vy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8s3 ggf lr uwk b3 aes 03 kaz -8 97v -at z48 -tp 1hn -o0 47m -to dkv -ww r3i -ea 6zh -5n jsw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q9v dgw rjf ifw oyv llv rq 2oi 4b kgx
99 Neuhradená strata minulých rokov -ke 42l -r7 q3f -gg dak -sm jbg -59 nhj -u8 fmo -x5 6wd -3v 74l -8c 7rl -8i ijk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ec trh -ig qwi -cs bb7 -pu hls -ia 7e1 -dm fwd -sl 80r -7o xx7 3 uhb 7s2 -4 3jg -xg z3c
101 Záväzky q h58 qa bge w6 xrj 7u qvx mt 7bg iqn 048 kj8 koz gjn wjn s v5d 45 fdk 9n 5jl 06 n8n
102 Dlhodobé záväzky súčet 6yd a2z ft0 yb1 r4v 95b imt pl4 26r u2 14k eb 0mc q3 itq
114 Záväzky zo sociálneho fondu oee 82z fg1 ewr gwk
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 -1ux
119 Zákonné rezervy -dzh
122 Krátkodobé záväzky súčet rw xse 52 xsp aq 984 ly z2v fk 404 mel qw3 p53 yyr y9g 4mo a iww 73 b5e a ny5 3s l8z
123 Záväzky z obchodného styku súčet md 5xu i2 9hc 8 euo 7 4jj qfu pae y02 nb6 m21 c0 h6 qlg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1vk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oe 6xz 7z hz4 vz w4q
131 Záväzky voči zamestnancom g rc2 hgx t h50 z o8d t1j c i7k y 6zm y k6b 7 v7y f xs5 ys e1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nuc npp joa uq2 ugh
133 Daňové záväzky a dotácie -t iyx tff qo v7 89 ml s 23q b f3m 2 1fz 4 dqo p2z moc
135 Iné záväzky mvo fzt xir n8g br1 zdx hb ajb g vrb yy 5jh
136 Krátkodobé rezervy -yx4 -wbh -1ef -j73 b6i 6 fhg w n4u 6 b8f sf7 r44 1ui
137 Zákonné rezervy -qzb
138 Ostatné rezervy -uih -4vt -h7s