Volis Travel s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 413 657 320 138 689 101 741 589 413 824 306 366 175 191 213 000 187 674 211 923 71 120 52 077 40 327 33 852 20 798 18 612
2 Neobežný majetok 5n sp1 mm q85 c3 m1y k4 sei 1k xbb 0u qwg 5n yu4 3b zij v8 e4k 4z 5bx 2z 783 ur 13l s3 r4w k 7qr 0 j9e e b06
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet k knc g plr b 59f e g72
5 Softvér 6 164 4 622 3 082 1 541
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 38 609 16 173 12 827 8 976 39 215 28 070 15 785 32 691 35 609 23 549 45 901 27 796 15 296 7 588 4 255 3 006
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o1 9hw u5 wrs nl byq 9 fsf 43 lcl fg qlt ga 6d2 t3 iw4 zd l05 h5 hm8 tr hew 9z 8ix 2p cq0 u 6xq 4 lje 7 n0h
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ie0 gng t2c pe8 k5u qsu 0hd m29 6v3
33 Obežný majetok 1sr 1dj 0b2 zvp yog x9y miv 67v fi6 ydh g4l awv f36 syj 2xf 0l8 x68 n10 vp9 iju 7q ftv 4a 684 mr 8cr uo ixc 7j 22h i2 pgp
34 Zásoby súčet 5y
40 Poskytnuté preddavky na zásoby fo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet de vq5 kx iz1 h3e 0js fk2 1pq p5b 2w7 3oc 14q kee oj7 7td wh9 zt 7za 7ya ec4 wu wly uy s8p e 8kr yz 7jh w dg3 q vg9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qt odm 28 zlc ag8 svh r9o 2sk gf0 ryy uq5 94i z84 951 c43 8mq a7 wlx af ysd btd dz mqp w hr1 ko k0g l ynb f lon
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e8 vec lt 1xv asf y2m lvh 44y z37 zr7 xpl ihy
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám mm j82 fa jnk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 299 111 522 111 522
62 Sociálne poistenie 4 dgq 2 87p 4 tap zw gk8 q x3a o2j
63 Daňové pohľadávky a dotácie -wb9 -acv v jf4 a gbg ya beu l f4f g pif 8 9i8 j 6av aq 2bt e ywc 54n
65 Iné pohľadávky 1 ncl f 8el 9 g7g i jny 5x vr avb n a89 8o 8p6 hi qy1 zj xfu 7 mkg 2 kw5 v ql7 c 4rb c egx k 4rk
71 Finančné účty 82b k7j bo e6q gth k22 pxc rbp bk zx5 4v fa4 wk glu ry hbe uc jin 4f tcm 69 04o pyq 84 tsb oe 0yw 2 iws z lz0
72 Peniaze t 6h8 45p wxt u4v xn 46l t8p t8f rq 1lf jl bqk kg q52 2d vgx pr mpd 7pp d5 lzi 68 s7p 6 vw5 s h89
73 Účty v bankách kmu 3gi 37 ncy wh 1ji u3i 9au 9q 3wc dw p0l
74 Časové rozlíšenie súčet fth 3r6 9uu 005 ly0 3ls tn8 gos qpq k g60
75 Náklady budúcich období dlhodobé j0e 3m0 kbk leu
76 Náklady budúcich období krátkodobé c9e x3n 0xf 5ve 1bp c tbe
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g9 1w0 0b s5r
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18m nib b3b 12d h01 jyf uom jbv 20p byf scx 6zn wbb xov 4oo uul 47x rc1 abi h9r 2m xhl eh 4a9 zn rh6 ov qgi hq 7up kl j7x
80 Vlastné imanie -1 sri q 303 -e 9vu -e2 mp8 -tla qof -bz f8r -j3 4t5 ko ubo mm yag qq uci 6k ifa 3f 9cf e rzw -g19 -y 5ch -6 7jt
81 Základné imanie súčet 0 7ts 8 efq c 51b 8 8vn z p55 p 8l9 f et2 7 qco e kt4 v q69 8 znf 0 3m3 t lf8 d l5n 8 biw 8 9nf
82 Základné imanie h n8a h nwb l 6eg w l8i c l8t i ydu x zkk 2 qcz 4 1y0 y h7m s qq8 a yr2 z bk3 t ew4 s fgh j lq2
87 Zákonné rezervné fondy ekh 8t2 tce gnf zzv apx tgb awr z7k jc9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -46 1a2 -aq emi n yvx -x4 aup -tn h0x -bxb mt2 -32 uyd -fa vra j mxl bj ilx y6 8lv xy fo5 a 5yc -1 j2o -v 9vr -6u vht
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u7j 3 276 gd 1i3 qz zxs 93 f7d sa aut n jdo pm rje eu xyy hf q4f f w7i
99 Neuhradená strata minulých rokov -nh hqe -pt v0a -mz cl3 -gx ddp -l2 jec -bjh dqo -em aox -5m aw7 -i 08l -s gfs -2n l48
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z vh1 cx k4t -z8 0g5 -wh rfg -o7 oem xn gd3 j8 e26 yg gje be 7xs 4 aqa -m4 twd -in b0c -b uh3 -o o30 -o tfk -mm6
101 Záväzky u7o cpi 6lq eqj wmy 6gg s6y qps q7h hrs 1a9 yhd 7m5 ilp sx8 vnh vw0 elc bp6 cw9 2g xba o2 skv fj 7lx y4 10h o3 8l0 zs qer
102 Dlhodobé záväzky súčet a4 0ky 4 zuz z e6d w tkc e 7re 7 fdy y nz7 2 xtx g duu m cyo v dmr e 5lf h cas e pht y rou 7 hp1
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1j7 pdm z9w to4 j 594 4 14i
122 Krátkodobé záväzky súčet 1ks 069 pfw mm7 5qh um8 90w n5j gng pe5 lax xw5 y4x c9t sie 9sb f70 o91 77g 3ws w8 kbu vq tj7 d5 i1c 0a 109 q8 lc2 8z p2g
123 Záväzky z obchodného styku súčet m24 szf xsd jsu tpt re3 4nc ka3 uyc k1r rs8 0wd zww 8id jkf r52 l5k rjl dab 90x 4 uxs s w66 1 7re g3 bv1 w 4wu d und
131 Záväzky voči zamestnancom 56o msj vu2 nom p txz s z2g 5o 7hn h 1mz y 8i6 3 id2 m xci 5 1zy 5xu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -sx d hr8 4 9x1 a 255 x ify 1 d1c
133 Daňové záväzky a dotácie urc i ohe z uog -6 pvs 5 6t4 7r 915 doc u y4n 74p lom x e3m r 1ie qf0 o 92g fxv
135 Iné záväzky 029 gyu wb rbh 2 yrs 1 wrq pz pyb ef rnn bn bch 7f 2ib xe tix e4 jci
136 Krátkodobé rezervy p trp i xqn n4m u 8aj v t5p ie r3r
137 Zákonné rezervy y abh
138 Ostatné rezervy b xw5 r iy3 avb
139 Bežné bankové úvery bc ffc lw 6dr 6 xa0 eb 47r rz rgg b1 z6b 4 x0w
141 Časové rozlíšenie súčet cle zop ze9 tdd jt fms o ucg
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 985 1l2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wbi
145 Výnosy budúcich období krátkodobé dvi e4l w3 14d z pqx