Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18094/V
Dátum vzniku
28.01.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. V mene spoločnosti sa podpisuje tak, že konatelia, prípadne jeden konateľ a jeden prokurista k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a označenie funkcie.
Základné imanie
258 580,62 €
Predmety činnosti
 • administratívne služby (od 6.6.2020)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 6.6.2020)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 6.6.2020)
 • oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 6.6.2020)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 15.7.2017)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 15.7.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.4.2014)
 • vedenie účtovníctva (od 12.4.2014)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 12.4.2014)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.4.2014)
 • vydavateľská činnosť (od 12.4.2014)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 9.12.2010)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 9.12.2010)
 • počítačové služby (od 3.2.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 3.2.2009)
 • automatizované spracovanie dát (od 28.1.2006)
 • poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti (od 28.1.2006)
 • poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti (od 28.1.2006)
 • správa počítačových sietí (od 28.1.2006)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie elektonických komunikačných sietí (pevná, rádiová, mobilná) (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
 • poskytovanie elektronických komunikačných služieb (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
 • poskytovanie verejnej telefónnej služby (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
 • sprostredkovanie prístupu k sieti internet (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
 • prenos dát (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
 • prenos hlasu prostredníctvom siete internet (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
 • iné elektronické komunikačné služby (od 9.12.2010 do 5.6.2020)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Mgr. Igor Stančik
  Šúľovská 5854/57
  04001 Košice - mestská časť Západ
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.11.2021
 • Andreas Truls
  Štúrova 3836/50
  04001 Košice - mestská časť Juh
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.12.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluvou o vklade časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 24. septembra 2020 spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., so sídlom Žriedlová 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 35 976 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 18094/V, vložila časť podniku pozostávajúcu z divízie "Classified ICT" do základného imania spoločnosti Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o., so sídlom Žriedlová 13, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO 52 934 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 48210/V, a to s účinnosťou ku dňu 1. októbra 2020.
 • Zmluvou o vklade časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 25. júna 2020 spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., so sídlom Žriedlová 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 35 976 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 18094/V, vložila časť podniku pozostávajúcu z divízií Telekom Information Technology Unit (TelIT) a Telecommunication services Unit (TC) do základného imania spoločnosti Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o., so sídlom Žriedlová 13, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO 52 934 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 48210/V, a to s účinnosťou ku dňu 1. júla 2020.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 13.01.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo VZ 09/2020.asice
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti 01/2023.asice
 • Rozhodnutie spoločníkov.asice
 • Spoločenská zmluva.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Podpisový vzor konateľa.asice
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo VZ 05/2021.asice
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Splnomocnenie.asice
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo VZ 09/2020.asice
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Zmluva o vklade časti podniku.zep
 • Zmluva o vklade časti podniku.asice
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2020.asice
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 01.07.2020.asice
 • Rozhodnutie spoločníkov - predĺženie funkcie prokuristu Juraja Girmana.asice
 • Spoločenská zmluva 2020.asice
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. prijaté mimo valného zhromaždenia 03/2019.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • TSSK Čestné vyhlásenie spoločnosti.zep
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti.zep
 • T-Systems Rozhodnutie spoločníkov.zep
 • T-Systems Podpisový vzor Frank Stephan Hardt.zep
 • T-Systems Podpisový vzor Fischer.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Podpisový vzor.zep
 • Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia.zep
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia 04/18.zep
 • Splnomocnenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. prijaté mimo valného zhromaždenia 32018.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie spoločníkov mimo VZ
 • Rozhodnutie spoločníkov
 • Rozhodnutie spoločníkov 03/2017
 • Rozhodnutie spoločníkov 04/2017
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Podpisový vzor
 • Osvedčenie
 • Plnomocenstvo
 • Rozhodnutie jediného spoločníka k ÚZ 2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Plnomocenstvo - JUDr. Peter Čabák
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Podpisový vzor - Daniel Giebel
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia 9/2015
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia 7/2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Podpisový vzor konateľa - J. Gorman
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Podpisový vzor konateľa - Juraj Girman
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo VZ č. 4/2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo VZ
 • Výpis z OR T-Systems Beteilogungsvewaltungsgesellschaft mbH
 • Výpis z OR T-Systems International GmbH
 • Osvedčenie č. OU-KE-OZP1-2014/014019-2
 • Podpisový vzor konateľa - Pavel Jireček
 • Výročná správa 2012, správa audítora, rozhodnutie
 • Správa audítora 2011
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia 02/2012
 • Podpisový vzor konateľa - Marek Rešovský
 • Podpisový vzor konateľa - Thomas Georg Bogdain
 • Podpisový vzor konateľa - Ladislav Chudý
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia 01/2012
 • Výročná správa 2007
 • Výročná správa 2008
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2010
 • Podpisový vzor konateľa - Philip Spiegel
 • rozhodnutie spoločníkov
 • podpisový vzor - Ladislav Chudý
 • Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/08027-4
 • Správa audítora 2008
 • Správa audítora 2009
 • Podpisový vzor - Marián Tóth
 • Zápisnica z MVZ
 • Rozhodnutia spoločníkov prijaté mimo VZ
 • Podpisové vzory prokuristov: RNDr. Vladimír Bulla, Dennis Brendörfer
 • Účtovná závierka 2008
 • Úplné znenie SZ /2x/
 • Plnomocenstvo pre AK Ivančo, Rigo & Kukura s.r.o.
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/00751-2
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/00751-3
 • Účtovná závierka 2007 a správa audítora
 • Účtovná závierka 2006
 • Podpisový vzor konateľky: Waltraud Hadwia Schreiber - 2x
 • Podpisový vzor - R. Latka
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 4.4.2006
 • Podpisové vzory - Rita Lietzke, Jozef Ondáš
 • Podpisové vzory - Petr Fiala, Reinhard Vigne
 • Spoločenská zmluva z 13.1.2006, plná moc
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2006/03716-2/CR1 zo dňa 23.1.2006
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
27.05.2023
Domény