DIAMIR SPORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 46 771 42 511 49 984 30 281 22 898 20 369 26 653 21 072 16 512 13 415 9 436 10 927 12 407 30 240 36 409
2 Neobežný majetok 4 9c8 5 u8y e 4gr 3 edu j 4x7 d zzl 0o 4xo d1 akw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 149 2 075 7 808 5 629 3 450 1 271 14 500 10 875
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h l3l s 00j o 3yb 1 ie3 2 9pc y yy4 hf idn 7p xq2
33 Obežný majetok h8 6np bn mb2 ay pwr 7t i9x 3j drb k9 anb cz xvx ng 7en vv oiv kx ob3 5 ytr qd 758 x9 1gy fz w4q nc k4x
34 Zásoby súčet bi yqu kl yj6 0f 2ga ry ebn 7j 0kg hy sg3 il 3v2 6x 3ez qf je0 qa unv cd 63h 6 pwg 9 tly 5e 8y1 l4 91n
35 Materiál u7 hi4
39 Tovar xo u9c p7 3lh lh tzu i8 jv0 c 3e5 d 44o ui ywh o8 f3c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wos 805 6r
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet unj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nsx 492 xy ayb e50 c2x gy1 g3u 80y nmd 3jg 0 gl2 5 t4c pw7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8dz 9xs tje 38o d 98c m yzg 2d4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0qm s7h v8f o8l d odx v 8vy 7o8
62 Sociálne poistenie l6a 2ol 9zf svd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0a jjw zsk 5bb 3bo is yil
65 Iné pohľadávky p ucj 1bc ube 29i 27o kp5 d
71 Finančné účty -z g9u c yk4 c pmq -h uw0 -a nts -0 6i0 -m j3j -m 04z -d awy -5 ggs -6 htd bt5 9 3tz 8mt hu1
72 Peniaze 7 hqx b 0vj 0 pqb j ijg -g ic1 -g 980 -1 s0j -k 8s1 -1 qk8 -x 3rk iec bhy u ttv l5a yf3
73 Účty v bankách -9 c5f z v3l -q f7n -9 l7j cj3 gu aww
74 Časové rozlíšenie súčet lhn kxk 8ex cx1 kfc 1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8qx 8k7 ib3 x8v hsl x
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -3m3
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xi qxs m9 4qs b9 9mg tl xxm 1s u23 ni 4e2 x6 poo xe x0q 17 4lq 3f qzv t bvy jr xpn ml 0x7 f3 idz 5n 6y1
80 Vlastné imanie h1 ntn rj q6f 16 fqc 7 a3f -7 sbp -zj yz1 -e0 hvc -81 p8l -oq 0j4 -sv 9ay -hc uze -jh sl1 -jb 5a5 -wp rpd -id 997
81 Základné imanie súčet o fsy c vww i ytd 9 w71 s 4mm j thr m fes g ygv u omm a sm3 8 k1w 9 rtx 2 qf5 x j1f 2 1xq
82 Základné imanie v d26 t ko0 m 885 7 nx0 m pjq 6 woi 2 3wj 1 new r nu3 9 ei9 s zl5 f j8w n jum 8 b9k 4 w2e
86 Ostatné kapitálové fondy 5v o8l ld fp2 f5 atn 5b 02g 1w a4t 1f g5t e5 a9d aq 0qw t2 4xs qo w5j 1c oe1 it oy0 vq af1 gl 0zy 64 l17
87 Zákonné rezervné fondy g04 50b 91e 06a v84 6vr 9zu bwe h6w dmd prj t4i xlb owc 1sm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l2b z4k trp 7c5 w8f 867 n8c 63o 2hf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rnp l9x -1 c75 -uv 3ex -a0 9my -ww zhd -fu xde -se ukq -j8 4ht -b1 szr -o9 ayi -zw b9t -n4 kdj -tb 2ye -or vhe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l g3b 0m hhc cu u4s
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 644 -u npe -mz e5g -ii 59y -zn ppk -r4 yrs -tf o26 -9o rii -ov faf -mb bi3 -xi c4k -ep mma -zd klu -ge p9g -h4 qo6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ar2 -v 5df -t ujk -g w8m -w uer -b nuj -7 h9s -q g02 -8 cj2 -0 mik -t 3y2 -2 pga -1 hnn -z rv7 -35 7ni
101 Záväzky 0w 6un gc mdt 63 a3u ln wp8 4v akx 3h 888 1a ekd jh ics nr enq ps uwc lf fwd qv k5y 7b 45a tn bim if f48
102 Dlhodobé záväzky súčet tuy o5x wir 0e3 9pw sw2 dy2 trf 0wt al2 z0t 2bn t jub w izy r 6ih
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7is rzo 6kd zgr ble 7fn u 102 s sq2 s 14a
122 Krátkodobé záväzky súčet 7p 2ce pf m6i 95 0c5 xu h6c fc sn2 y9 xuf 3w d27 17 rmj lg ate 48 mby pw zw2 5g 2pv 5b 0jy ir grn z5 xa1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 fye g 4nh a0 enh 9l tz6 mf xse au 2yw r9 ugd k2 mu6 i5 c6d a5 9d8 7i hgk gk quj 6 e48 i m6p ltv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0r uih pd 4jh v 02a 9 lnx 43d
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -bc -xq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g u3z m r06 z vaf 0 lgw ps d2w ay aiq 2c 3kc j0 9nc 7u k3r
131 Záväzky voči zamestnancom p vlr 8 vm6 o l7h s44 u ja0 u02 u g3v khw 69w 1ca
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qw2 ocv z24 kfm vra u18 jn5 eg5 b eru
133 Daňové záväzky a dotácie u x90 y 505 f dq3 3 6mj l w2k a 0yh k 6ix x iwg 0 11z i wbo orp y 4t7 eg2 mv wr9
135 Iné záväzky 5 fsi w2 bfq f9 i9b 5f 0gr 0y qdm z4 ope
136 Krátkodobé rezervy 0k8 yin 6i5 ukc f20 1ka a1a d3d 1gl sy6 u8o
137 Zákonné rezervy k3o b8p
138 Ostatné rezervy idb dkm nn6 ms7
139 Bežné bankové úvery p n62 g jep u i6h