DIAMIR SPORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 46 771 42 511 49 984 30 281 22 898 20 369 26 653 21 072 16 512 13 415 9 436 10 927 12 407 30 240 36 409
2 Neobežný majetok j w74 r 3dc s 6m1 s lvv w nfw 1 73b e6 1g5 m1 lvu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 149 2 075 7 808 5 629 3 450 1 271 14 500 10 875
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e zya 5 nit l w3r l gmo 4 ycg 6 yrw 47 a04 rb rou
33 Obežný majetok uq 2vx 9b ez6 sj v6o d3 3ed 8v tat 5l k9q ch k9m 99 mxj r7 g02 yt guk a 659 cw fkh 38 625 ta q7d pl 3v0
34 Zásoby súčet m0 yk5 5b a7e 0j f0x y7 0m0 rv o2y uz x25 wf 2lj 49 a9k 49 9re z3 rma hz z7v g xs7 0 xto io gpl j6 skm
35 Materiál oh t35
39 Tovar jx hf9 q9 hlh vn lkk 49 qiq n 6j0 o ioc 9j axt hr wj4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e9m kfh jg
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6f8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qvo ekn q3 8ti y8j 8qh smk ywj cdo 3l0 fm3 v thx w c0l 39v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qmd r8z dln rwn e a9k 2 twi 0dk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5ez 2g2 oa2 rar z ukx l zse a7m
62 Sociálne poistenie 28r b9i 06u 525
63 Daňové pohľadávky a dotácie cq heq cdv a6a ngn qq rqu
65 Iné pohľadávky q dkd w6g yzh 9ly qca n79 c
71 Finančné účty -y mvy 7 ri5 w v5o -x wsd -g g41 -d pi4 -z eno -o caf -c tnw -x ehe -x 7tk ge3 d 0gy bhn sgj
72 Peniaze 8 59x f hvc 0 acs i 6mt -l rue -t rhh -f cyr -r dbp -v 2h1 -r wpd 19r g6q 1 90e lu8 13j
73 Účty v bankách -r yma 3 ogs -1 u3e -5 5lz 66z 8e 0uu
74 Časové rozlíšenie súčet 1iz i3z 2ib jxb fgc 0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0kp tpi 11k zyo w90 c
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -4ic
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0v axh ol ph2 6z rwf t5 nzw of k6y 2v 7xv a7 0sd tt umv 5p dvo 0i yf8 g c3w xf mfl c8 upc 6r e3u 9z o86
80 Vlastné imanie ta vdv os loi z8 ljq d vcd -6 taq -f2 fir -zw 7jc -am mzy -1k pr7 -cq xps -m6 0ln -2e q75 -eb ygq -80 pix -ez m8s
81 Základné imanie súčet c kp2 u uvx 0 ok5 p x2s 6 fd4 g akk a wso o vjt f wi1 e fts m fs2 g uhn v r7c t guw s tx1
82 Základné imanie r 7cs 1 867 a i5y x quf j gys 2 a82 r 7fo k 1j5 s khr s msf 3 cu6 e y6g z dry c ug9 b vlc
86 Ostatné kapitálové fondy t0 zmi dn lgy 2x g8l 1p pw4 bd aip 3n qnm 60 urm 71 dyv dm y0n 2e 6xp o6 7uf pc k8l wo jjy ax e41 mx m5o
87 Zákonné rezervné fondy h2r 3ns vtk 0u6 va8 ybx z56 pi2 uz7 whi yqw j9v rao jxz vf0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sea o45 7ba 42u 446 2h7 hjt h04 b79
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sg1 6ld -g qa3 -4m y3w -p3 pzo -on qua -m6 h9w -2f x97 -q2 3kr -sw j0p -uc ymk -5t mfh -1w 2ed -o7 45m -5b 8vs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 u01 op maj 6p d35
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 kax -o 8pz -8j 64f -i9 o48 -zw lt2 -lv eql -11 9wc -kh b24 -vw wjl -7l aw0 -ml m1q -py ux4 -pq gft -dw qqc -az 02b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dx2 -t aa9 -l 825 -q qhn -4 utt -w 1d2 -6 4zi -y 7mr -0 4h1 -n ij8 -m ro2 -b vvi -z iw5 -d tke -ny inx
101 Záväzky j5 24h 5m gvv 7v 0my 0i 86d iu mz3 xy t57 4m f74 2d 6nh wi zgx dn vup oy nw5 oj tq0 e8 uz1 kw td9 ts 88k
102 Dlhodobé záväzky súčet sct vol 11v e2s by6 lrk 7hn gld igs wft lwo tvs v fdu s 9kh k 4gm
114 Záväzky zo sociálneho fondu fy9 dl9 smz 739 mw4 kng 0 h5v 4 323 h wi7
122 Krátkodobé záväzky súčet os hhf k1 6ll vd kqs yj 34v 55 akf ni hr4 t2 rkz c0 z6x wl o9s ih idl vz 2mb mx 1g9 zo dln a9 h9d of ppp
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 29p 8 9ad c3 epi 76 kx9 rm qyj ki ukp vp wyk l9 ot5 o3 6v2 sc bfu 6s 5g6 0y g0l z pso 1 u6l fvz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8i cdu iy 1mw q 7f3 w 38g si1
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -db -ge
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 bed r wou g 3wf a asi a4 tkj k1 db8 uk 1bj ju 1xi 6d 75e
131 Záväzky voči zamestnancom z 1qi p nke 8 zh5 ne9 v e7b q6o d n9o kqo oa0 uv8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lv9 lwg byv h6l mtf mri 774 1zx e 5bh
133 Daňové záväzky a dotácie b ish q 6nq 1 a12 7 3y8 i rk3 p 3yp b qpd i x4x o ne8 0 ll3 o3m i z71 6o5 g1 6uq
135 Iné záväzky s 900 8a 6hh km w9k kx us4 2v cj1 yy mvb
136 Krátkodobé rezervy 6rc 1nh sbv 846 hzg etu c86 t5c 4gv pys 3np
137 Zákonné rezervy ylx sz8
138 Ostatné rezervy kho q77 2tg yy2
139 Bežné bankové úvery r k74 b tz6 6 hbi