SEVOTECH a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10830/R
Dátum vzniku
20.11.1996
Konanie menom spoločnosti
Člen predstavenstva koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
Predmety činnosti
 • maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (od 4.11.2022)
 • veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (od 4.11.2022)
 • sprostredkovanie obchodu (od 4.11.2022)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 4.11.2022)
 • prenájom motorových vozidiel (od 4.11.2022)
 • upratovacie práce (od 4.11.2022)
 • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 4.11.2022)
 • montáž a opravy výpočtovej techniky (od 4.11.2022)
 • výroba a opravy elektrických strojov a prístrojov (od 4.11.2022)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 4.11.2022)
 • automatizované spracovanie dát (od 4.11.2022)
 • poskytovanie software (od 4.11.2022)
 • oprava domácich elektrospotrebičov (od 4.11.2022)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (od 4.11.2022)
 • vedenie účtovníctva (od 4.11.2022)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 4.11.2022)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb (od 4.11.2022)
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení – revízie elektroinštalácií, elektrických zariadení a bleskozvodov (od 4.11.2022)
 • organizovanie seminárov a školení v oblasti spojovacej, telekomunikačnej techniky a výpočtovej techniky (od 4.11.2022)
 • opravy vyhradených technických zariadení elektrických (od 4.11.2022)
 • výroba výrobkov obranného priemyslu (od 4.11.2022)
 • reklamné a marketingové služby (od 4.11.2022)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 4.11.2022)
 • obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutie Po42/2015-1050 zo dňa 22.12.2015 (od 4.11.2022)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 50,00 €
 • Počet: 3400
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 04.11.2022
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.10.1996, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10215
 • Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 9.7.1998
 • Valné zhromaždenie dňa 22.12.1999 schválilo prevod obchodných podielov (zmluva o prevode obchod. podielu zo dňa 29.12.1999 a zo dňa 14.9.2001). Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9.2001.
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rohodnutie jediného akcionára
 • Zápisnica z MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z Vz
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • rozhodnutie MH SR
 • zápisnica + list. prít.
 • živ. oprávnenie
 • spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • živnostenské oprávnenie
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Podpisový vzor konateľa
 • Zápisnica z MVZ, prezenčná listina
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Úplné znenie spol. zmluvy
 • Vyhlásenie konateľa
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Znalecký posudok č. 72/2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Živnostenský list vydaný Obv. úradom Nové Mesto nad Váhom
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Ján Hodermarský
 • Živnostenský list
 • Dodatok č. 5
 • Podpisové vzory konateľov
 • Zápisnica z VZ zo dňa 11.02.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za r. 2001
Dátum aktualizácie
22.05.2024