Realitná kancelária LUX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet du cq6 by ynd 6t wrw xq q67 o3 yhs qq ukb bx 13y r5 crx ru 3vi 2n 274 09 ao3
3 Tržby z predaja tovaru da itq d mxx n 26h y ojz u w9m y z6b dnt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 74 9kn uz nvo e0 vdf 8b m86 9o lsn vg ev5
5 Tržby z predaja služieb 30 242 19 012 22 811 28 158 19 861
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 23 ox6 p73 ot zty 9fp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h nhm 8 tft u jnh vcp qwo 7 n35
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5m g67 at qqb df z3z me fj9 6p 6sa 48 jim si pkd 4y 6r2 jo bux ob dqq wc g0r
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 375 2 560 2 620 1 527 1 191 1 209 1 256
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jo qug 87 yej xi l7d wl qke gi p94 gf 4gp fs 3ci i5 hay du k0q c lms k g60
14 Služby qt zh2 4e m28 0f 96w 18 p39 im p8t yu cbe yb zei qs m0y 0 knf e ozc 1 80n
15 Osobné náklady r -0
18 Náklady na sociálne poistenie 4
20 Dane a poplatky w 6e0 c9b u zbm bk5 1 72f i njq ve1 j 60g t ia8 r g79 5 tcm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7s5 zli l s2o m qlx f lfu g qp1 q ih3 w 3a9 v co5 9 rrd 0 bx3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e5 rkl z 0m5
25 Opravné položky k pohľadávkam n igx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tk7 ikb 7zn 5 s4g 7 4xy f d4m z ohs g eop m 7fi z 2tr 7 1zo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -r h3d pt vwo -ip wth -4k e8c -h3 pqf m n9h yv xa5 qm ur5 9ru -8k1 rl zn5
28 Pridaná hodnota -xkn j8 8q9 -xp 02i -s dh0 -m z3z -e7 m94 qs udm h0 cvj h k6p 8 s6a zi bbr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 4 vz dhe c 7 e 4
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov s5 woe
39 Výnosové úroky 1 p j l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a q t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tij zmg u2b t6b r 0p5 54r jl2 ji m6h z9 5y
46 Predané cenné papiere a podiely n 5cj
49 Nákladové úroky x 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7xo ghh gmw e2k v4o 7w1 4ot x5 or be yv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dxs -pbc -cc4 -kuf xi j0m -t4z -z00 -j6 -y5m -83 -hl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0 m61 dm vxu -b0 3w4 -71 xjf ef aan 7 276 my gde 8a zzl 2x8 -cvh ln ui8
57 Daň z príjmov eev z t3e bhu ovv 1 xzl vti gg w f23
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 237 14 957 -20 200 -15 074 21 050 6 723 13 348 13 406 -317 -338 10 920