GPM VOZ, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
4422/S
Dátum vzniku
15.04.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
38 500,00 €
Predmety činnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 5.6.2020)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 5.6.2020)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 24.1.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 24.1.2012)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 24.1.2012)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (od 15.4.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (od 15.4.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 13.01.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 2.11.1999 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1, v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmoluvou zo dňa 7.3.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 10904
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Prezenčná listina.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy .zep
 • SZ
 • Úplné znenie SZ
 • Podpisový vzor
 • účtovná závierka - 2002
 • ÚZ 2001
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka 2003
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • výročná správa 2008
 • správa audítora+účt.závierka 2008
 • ÚZ 2009
 • ÚZ 2010
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum aktualizácie
24.11.2022
Domény