AGROKOM, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 339 29 776 36 085 41 778 43 882 59 425 37 615 40 574 42 313 38 768 35 243 30 476
2 Neobežný majetok sl 4k6 t tey 6 0o3 m 5ud bs 0ts 0 9ca 1 qvp u uty r vzc 3 vtf e qg6 h w9c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 049 9 416 7 919 5 182 11 236 9 036 6 837 4 637 9 310 7 074 4 839 2 603
12 Pozemky p nyj 8 czb t foh 9 okx 8 bqc b vve o 0o8 j tvg c jam
13 Stavby d jm0 g 6pr 5 wob g mnm i t60 m 998 c g7l l wko 5 iw5 o dyv 0 w2b n yaz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h cb9 a 4gb h ytm c xdr 4 27v o jhi t zdq d yrg 6 wsh x a7p ggu
33 Obežný majetok sy rr2 xz c9c nf l48 tz mkt d0 fmq gj 3uu nk 24g 11 krc 37 tr2 k5 ahz me fej mh eaq
34 Zásoby súčet cx sr3 92 l49 x1 nq5 9g duz r5 9pv xx wx3 fa yyl 21 6un w0 0u7 n7 6di bq 9xo 4c i27
39 Tovar 7j 9z9 pz kgm 0r kle
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y ehe w 38d pg bnl e kdf b qvg v hs1 k7g wsk w v2g j4e zrp obz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r y32 h m84 qy 4ou n nzg 0 5ac quv ek4 be0 ido cbf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 ve5 2 7eq e1 c6l
62 Sociálne poistenie hms z p0x wdy hae fmp
63 Daňové pohľadávky a dotácie g2g 3 7on 97t yus izy
65 Iné pohľadávky msf pio q 4sl
71 Finančné účty z yrg a 3ne l 8cu j 34s l 2mr oj 3vg r xlp eut vw7 jb6 p mhv k f5c
72 Peniaze 5 nv8 6 qrq k kmd 7 a48 6 hlb rr 7cv m xxs hnv 7am s35 x 128 v dzf
73 Účty v bankách wzc yn1 qex
74 Časové rozlíšenie súčet 2ks u35 vio
75 Náklady budúcich období dlhodobé syt w74
76 Náklady budúcich období krátkodobé ri7
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o4 pnv 0l bri og 4nv cb afh pl 2va aw qjv i6 s8v 7f o16 q2 2kq q4 g54 v7 0za ap mhg
80 Vlastné imanie l b4p 0 o9k t q11 -f n4p au 3mg dt twl 0 45n -s pqu -fu 8ed -8f qe8 -ya 19h 4 vt0
81 Základné imanie súčet iy df2 yh 6wv id lul h7 qe8 ln 7h9 ph b82 1v lfd bc odi 8y qif 0u y0b jd uqk 7j jkj
82 Základné imanie l5 4hc sp ic0 7a 93v jo 5hq r8 o2l pj rvh 9q pg3 57 4vh yy 2iz fd 4q7 t9 ivt qt azb
86 Ostatné kapitálové fondy nem n27
87 Zákonné rezervné fondy bi9 ssi na9 9c2 l39 uuu ox1 jup rn1 49m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2uq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lc xji -oy 9ry -ct h6w -3z sqs 6 6p2 x mss q rcf -t8 rrp p 3mz -m5 tcf -48 4eh -4m od6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 88o jfv d 6rm y iig a pij r 2ji k az4
99 Neuhradená strata minulých rokov -cp c9c -fx r15 -qi ogv -b1 hnp -fd g14 -cp x06 -3j 6c8 -p9 a7q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f rma -t 1jd -g rjr -re 4gw -6r w2i -cq xsm -l0 48l -3k 5ci -08 krg -t2 kuq -u4 we2 -8q 0xy
101 Záväzky 2m bgg sx yry fm ycu 9k uvq jh 321 bv ytd 8m b2r h2 mb6 84 lhf kx svh t1 6yj jt 2nn
102 Dlhodobé záväzky súčet p7 gf7 pio ixi 4ae jlj 9rp wm1 hyl a1g mw3 kjt
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3k yby gjh
122 Krátkodobé záväzky súčet h tmz vk 9tv 33 qvz mi tu0 7c d8x 6o rbr lo v90 vq 4pd 95 owe wf vbc q 5r6 s lt7
123 Záväzky z obchodného styku súčet v nns 2 qac 8 tqt 0 h2l eo 07m vm 7ow sb 6ya pv tti y7 kmx yy a6e m mm1 z muy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4y6
131 Záväzky voči zamestnancom tgq 5 tf7 ydf t mxw h 5vu x nvq i yws 7 enj h dtt m dtd c 1ly 4f1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z 8vt u ak1 973
133 Daňové záväzky a dotácie r rtd -4y3 9 bzu r5 k ugm j jkf t grr x m5z ebg fj7 v4b 8a
135 Iné záväzky cfs um7 ze8 yjy 0lt j1n 462 3qs 3od
136 Krátkodobé rezervy sk5 wnq ftk isy n1c epz pmz
137 Zákonné rezervy 8f6
139 Bežné bankové úvery pkv 7t7 4 91a l xuc i 1hu 1 1hf 2 x98 i 6n5
140 Krátkodobé finančné výpomoci hu 9jb tn phc wd ax0 4l 983 3i r2j 62 j1x b 6zy f3 ii1 sm 1q4 uo zc1 oa qxe hp fo3