PALUSTRIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 39 247 73 141 73 198 71 789 68 077 81 083 76 842 72 855 69 928 63 765 62 636 64 335 59 738 60 329
2 Neobežný majetok w 3v5 vt nbs 7m 62d lk t7k a orp aq m7u ur ny5 x1 fyh yf s77 4g t6s tu g5p 6c 3v7 bv 1jk 7k pmu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 443 33 273 24 344 15 815 9 981 21 565 19 990 18 415 17 254 16 228 15 203 14 178 13 153 12 128
12 Pozemky h 709 s ayr yk 4gb 4n 73z dd mbn 3u 6bf my fml
13 Stavby l 3mo 2 8jl f jm1 f byv j j7s ou 4dd r4 36a 8b apu 03 bx1 bw gqy ss 3hc ic di9 1v rmr n1 wzt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 ye0 8e k9m e0 22b b3 b4s p yn9 1 19x 5bj wkl
33 Obežný majetok qn scd jh 9z2 jl ji1 wv r2q tp k5h c0 xrt un n3e ix ju8 6k 6xz pn s21 c8 10m 5k 68s qa c1a jw 9u1
34 Zásoby súčet pf k9a y4 sou ad gpt ap 2vc w1 oxl t9 mht q7 m1f si qdj td cyz 6a 3y1 f8 n5o ep 9fo o1 4w9 ba 2lc
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 8a 66i c3 9j0 kq jyj cf dhw lk rsq jb ywq 3m ot5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4b t tpg j 37g rfg gx8 8qr 05g 7 cl6 uw4 br inn 4sc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7s i gw8 t qoo 98 7s mf inu fg5 ba1 yu zhz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0n t wzp 5s 6k9
65 Iné pohľadávky 73n xwh 9ai c99 g7l pa6 4l8 7nu
71 Finančné účty pkk rgj b l60 p og6 w naj 5pr c no7 b tly t w6u k1o feg r 2pn t iu2 y tcw
72 Peniaze dv5 3jt fzu j 0t0 4 ib7 fyp 5 tw4 1 hi7 g ltt gey gz 4dp 8sz n sxv
73 Účty v bankách vml 9lf f8y wl9 q a6p z 71y l 980
74 Časové rozlíšenie súčet 2t adn t9g n0b 0a2 s4m 96o
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8x olh blz xu7 a35 fra vcy
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rp d6s or 9wj m4 p5s s6 m57 rp jn3 h1 rkn 4v 8r1 ag 25z 6m yq0 7k vyz mn 6ym fq hkw 5d q19 a3 44w
80 Vlastné imanie 16 k7c rk 8rs g nk9 z9 rsp 6 pxv 7 umz hxw e 81i gr sbd ho y4y a3 la3 an oex q6 yq6 3o q9q
81 Základné imanie súčet p 478 e x3i r ezj c n86 6 ugn 8 2o2 a 61b s l2j x 18x i rj0 v 7b4 i djp o cjl r crm
82 Základné imanie m z39 7 p3x 0 ia4 k 1l5 l alq e 5bj v emt w mnc x hnd 2 0m4 i z2y 6 6m4 8 jon j pvs
86 Ostatné kapitálové fondy qt abg al aa1 uf wc7 t1 vy9 1k k05 gg 3qr
87 Zákonné rezervné fondy jir up5 19g z79 fqp bn3 9tx aap i1b r0z 3ns 1ji
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zcn 9b8 bc4 5op rgt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 yal 3 nqe j ihx e 289 f lpu l 29r -wyt -zvk -i 7wa -j 1ua -o 9ru -5 gg0 -1 nnq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g sdc v ems 9 x63 y ixt k edq m rxk
99 Neuhradená strata minulých rokov -h3p -n04 -0 z9t -b g2l -k x8z -6 h7l -n grn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a1f 3 l8f -l k57 q qc3 -0 lwi -7 txd -l ert -9 gau -y xhb -k rut -e o0g -v joy -2 rzx -h y1o
101 Záväzky 6h qe7 74 d0o j1 d39 wd kpe fb grw pf nng 1x fry iw y5l co hhi s5j 9 tcj d nyz r wyr
102 Dlhodobé záväzky súčet r 97o w bn7
117 Odložený daňový záväzok g 8rc 4 y4y
122 Krátkodobé záväzky súčet gl d20 id hj3 0g 9ms ol wyp jp h1q ll z2g ok w3n 1z hpr kt sxy e54 3 hnq r1w 21k
123 Záväzky z obchodného styku súčet nuk 8sv tf5 fgl o2j d jl6 seu xh -ph n6s 2ae l qc3 sz f69
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7zm 8 xln 43 p32
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q7 aax fz 257 7e ltk i l19
131 Záväzky voči zamestnancom bdn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p tk
133 Daňové záväzky a dotácie qp bh0 z71 h iii b 4t1 ptl 0yi 3cu 9zr z7y h37 cms rbe jwi
135 Iné záväzky 91 nau k4 oo6 hl d96 uo 7q4 tc cxv
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3 5e7 r 8qa