FAnn-parfumérie, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7272/S
Dátum vzniku
15.08.2001
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať iba spoločne dvaja konatelia spoločnosti. Podpisovanie v mene spoločnosti sa musí uskutočniť tak, že dvaja konatelia spoločnosti budú spoločne podpisovať zmluvy a iné dokumenty pripojením svojich podpisov k obchodnému menu spoločnosti.
Predmety činnosti
 • služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 26.1.2019)
 • manikúra (od 26.1.2019)
 • pánske, dámske a detské kaderníctvo (od 19.3.2008)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 8.8.2006)
 • kozmetické služby (od 1.3.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 15.8.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 15.8.2001)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 15.8.2001)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 15.8.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 15.8.2001)
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 15.8.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • David Konckier
  rue Pierre Leroux 13
  75007 Paríž
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 10.01.2022
 • Ing. Rastislav Mačičák
  Severná 1502/2
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.12.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.07.2001, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2023
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Príloha č. 7_Fann-parfumérie_Podpisový vzor Konckier.pdf.pdf.asice
 • Príloha č. 2_rozhodnutia jedineho spolocnika zo dna 8.10.2021.pdf.pdf.asice
 • Príloha č. 5_Fereos_Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.pdf.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • FAnn - parfumérie VZ rozhodnutie.asice
 • FAnn - parfumérie, s.r.o. Spoločenská zmluva úplné znenie 012021.asice
 • FAnn - parfumérie, s.r.o. plnomocenstvo.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • spoločenská zmluva
 • podpisový vzor
 • rozhodnutie JS
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • osvedčenie
 • rozhodnutie spoločníka
 • spoloč. zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Spoločenská zmluva
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • výročná správa 2012
 • Výročná spáva 2009
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2011
 • ÚZ 2012
 • ÚZ 2011
 • účtovná závierka 2010
 • ÚZ 2009
 • ÚZ 2007 01/2007-03/2007
 • ÚZ 2008 04/2008 - 12/2008
 • ÚZ 04/2007 - 03/2008
 • výročná správa 2008
 • vyjadrenie audítora 2008
 • zápisnica z VZ
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • vyhlásenie o splatení vkladu
 • vyhlásenie
 • Živnostenský list
 • Zápisnica z MVZ
 • účtovná závierka 2006
 • vyhlásenia o splatení vkladu
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z VZ
 • Vyhlásenie o prevzatí záv. na nový vklad
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia ZI
 • účtovná závierka 2005
 • výročná správa 2005
 • osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
 • vyhlásenie o splatení vkladov
 • vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
 • živnostenský list
 • čestné vyhlásenie navrhovateľa
 • Účtovná závierka r. 2004
 • SZ
 • účtovná závierka 2001
 • účtovná závierka 2002
 • účtovná závierka 2003
 • výročná správa 2003
 • Účtovná závierka 2003
 • Účtovná závierka 2002
 • účtovná závierka - 2001
 • zápisnica z MVZ
 • SZ + dodatok č. 1
Dátum aktualizácie
04.06.2024
Domény