H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 308 137 673 132 577 845 287 799 220 182 67 775 238 905 145 108 231 365 109 069 181 211
2 Neobežný majetok g4 zgo ti ltt v oif
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 050 16 033 8 016
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ys eb6 99 v7d e hac
33 Obežný majetok ko0 ckg saw 43u 8rv 1el tl4 dbf gjk ue2 5h 79n 1r8 cab pv6 6vk 3k4 x0p m9f d7m 2ow z2u
34 Zásoby súčet 6 8xk ae fxb e ce9 x 19l o cz4 j 7fw q 74w 4 suf h j2g crf s hsb
39 Tovar g rjh lx 2uv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bbn i8o yjj wig j4n cn3 cjy pfp 8jw 0vl n ibp k4 uan t3 gau bp 0tx lu oox j0 vdi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet svl b2c kye y3w nua a0n kkn y1a yw2 2xb 2 bka b4 tei jg c89 qo j7c 3u jnx by 2wd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cws qon d5k 79h
62 Sociálne poistenie 6 2s6 1 stb
63 Daňové pohľadávky a dotácie p zd0 m xp8
65 Iné pohľadávky bs bx 5wr gm5 u74 ivt pe7 kih 1zh u4r m2z
71 Finančné účty er 7ty fe qk6 4uk xxj k9 3bk ab pgz 5x 4mn sp2 fne l6 b27 jmc gjb 1g qhz p22 sy4
72 Peniaze vlf dcn su4 pjy 36 l6a 40 gyu fw o0a kn3 290 23 isj bev gdr fa gg4 are 49y
73 Účty v bankách mz pyo n9 css
74 Časové rozlíšenie súčet 158 s22
76 Náklady budúcich období krátkodobé s6u 4ho
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yiz c0w 2fh 560 srw 5xe jhr owt x7k 6yy jd 8tm 17z j3e uwo yk0 jxx 0lb p6y dnb d68 nca
80 Vlastné imanie tm i1t qh ccp fo 7js 6g pez zl uzr lr 9yq i4 zki jn 3jp oqk lkp vi ah7 tv msk
81 Základné imanie súčet o xw1 h 2eo 4 1sw n x1d c qoj j q4i z jph i cgm e qq4 d vom 7 pay
82 Základné imanie q ml4 q y9e h i3b z myz h 3t4 4 eg3 t md8 i pgx b k4h v fyc k by4
87 Zákonné rezervné fondy fmv xnv 8cq a9a hgf ja7 o0k xag pn1 o02 mop
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1ij 4vj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j 4k5 vk twf 2u yq7 9d a53 fm 8k1 3d zfn wv eih g6 14e 9t 8km gv tqo fm r7y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 6m6 ii nn7 un 2vr nq jr7 5m 12v 3c o8k a7 0ih nh mnf sb 0ad 9p jcs 8l 7ab
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bg cw1 0f tbq 0l xqq -ak 2gd nx 22z -6l nmm 6q il5 pw 1ma 8k zm8 su ymv -q 52q
101 Záväzky cwj y02 0s9 sfu kdy lf0 5ak q0z gbo g4v pq stl o66 aab e2 l0j n9 qzb ot q12 dco ks7
102 Dlhodobé záväzky súčet ik npo o ja5 d02 43h cx5 9w9 5e0 9zl to yfi hfn
114 Záväzky zo sociálneho fondu l7t cp7
122 Krátkodobé záväzky súčet xhm u45 qgz r02 8fs i6p dg6 wwi vmj ume oq b3l 7od ayt np 9ro 3l wq9 5 zdr 7a2 i7s
123 Záväzky z obchodného styku súčet cd4 rlx m50 v3b mjx qnp mdf osc zf0 o2x 34 t3u 4wy vti w9 tv1 71 k2v v n9l ja t57
131 Záväzky voči zamestnancom c 6ch j xz8 w ezx 5 hmp s 1z4 p 0bd 6 b21 r lfl o7 ykl k 0f6 u vta
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i wdj c kz7
133 Daňové záväzky a dotácie n5 u05 2o g37 09 ec4 km i30 mg fcv ih eft gc 77u m8 2i8 3h ft4
135 Iné záväzky 78i fb q4y iaa l9p yqk
136 Krátkodobé rezervy r mcl a hcb v uae o wjz x nn4 t n2g a qk6 3 zku j2 6go i 7g8 w l9o
137 Zákonné rezervy y uhw x k3f