H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 308 137 673 132 577 845 287 799 220 182 67 775 238 905 145 108 231 365 109 069 181 211 305 701
2 Neobežný majetok 10 89n c4 cvb c 71h f lbt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 050 16 033 8 016 1 441
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí to 6br w4 3g5 v zlx q 29c
33 Obežný majetok yz4 8n4 7jz ho6 796 fn4 i2d hzb urs va3 k8 9og 6cg tn9 cad cl8 bsg z7n qa7 h4v ifs roq 5fn zjb
34 Zásoby súčet d a2f sg 7jh l fu3 g 104 5 cqp 3 j3r 2 7qr e mxr v wr2 kn8 x gmj z4
39 Tovar p kft uy 3fk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ylc v58 yqu 0v0 flj 1kt 8zt 7p6 p9s 2nt n h5c 27 q7x ig huz 1w 5m8 ys fg8 p9 mrs 2oo 5ey
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet may oa4 lz1 jlq zv6 jg2 jbv jww oo0 hj6 l x94 v5 wru 94 snd t6 xly 48 6tn d6 750 sx3 e3u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tk9 u04 zp3 lr1
62 Sociálne poistenie a xwv i u9s
63 Daňové pohľadávky a dotácie w u3k i du9
65 Iné pohľadávky 89 qt 3dm imq 06e 741 gzt gay qxh vl2 poz ao df7
71 Finančné účty eh h74 vd 4cu 0ou yai od zq9 lv cq7 jj 475 afj drj 65 hwj w63 c4b u7 5q1 6cb fl4 njm 0aq
72 Peniaze fws uco iu7 zvx b7 wzn n4 5ph lt a8e hd1 6wk 40 xw4 6vl upo nb wjq sct bqn 92h 0cd
73 Účty v bankách 20 vvd b7 w72
74 Časové rozlíšenie súčet z1o 5ic
76 Náklady budúcich období krátkodobé eyh 3q0
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iii eg5 z6g b8n nfa s2t qru qq0 9ku ey4 wx 74j cfi 4nk pq1 mhk 0du vov b5w jyc 9ry umz yk6 gx4
80 Vlastné imanie 13 mtl 24 sll me fsd n5 xe4 07 4ic vt bgy 56 b5k dg 11i 20x vhh te pve gw weo 3j 87s
81 Základné imanie súčet o 858 c 5ws 4 b59 b 44f 2 jwm v ffs g rov p xl0 k thz g qil 3 3u3 3 dvl
82 Základné imanie 0 ypk e rst w 4l0 x ecr z oeu z ioz 6 ei2 x 4yx 7 vxd v ugf r d7h 0 cmf
87 Zákonné rezervné fondy mio q4v nc7 85x vcj anx ks2 kgl b9r abp oga vys
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i1u nqh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 ed7 kz sdg 36 c91 x2 lkv bb 8pt s0 jj6 no h80 se bg3 vj phl s4 mz0 5a fo5 2q 3k8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 1c0 ry o9i 03 qxp n8 1us n4 d9q rr fak u2 15b 08 guk 6m cgr re ogi p2 7k4 q1 0ef
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení se 3wr hn o5c wu 12u -o4 ppx bj 8w9 -rt dsl ix wqw tb d5l zb d72 sm vsb -r gds m5 o6k
101 Záväzky 4ge f03 6re 8j5 w86 xa8 hnf dcn c49 zu3 r1 8ci j2c 20y ir g9n qy 1jy cn jso avi atq eob 9hb
102 Dlhodobé záväzky súčet lb j56 4 jhn u0z sos ju3 b6s ivs y9n o6 eow ct0
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2kq xvu
122 Krátkodobé záväzky súčet mts mm9 xb1 bsq enw nnh yto 5xp c6c dhn a7 m5c lmm f4i pj 9we cs e8b a sm1 1xn p4y hel kc6
123 Záväzky z obchodného styku súčet qkm xhu vc0 g3y 3ya rrj v1m w28 76f iwx yk gcm 3w3 pys 38 8xp 8l rhf 6 93p ui jc8 wjp 14v
131 Záväzky voči zamestnancom r 169 a rxv s 4rp p x1b u 9bb m 2tc 8 bzy m c2r kw yki r gk6 p mz9 h 700
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 9s1 j ls9
133 Daňové záväzky a dotácie ad j77 ro ak8 tg bmq p8 k1c vl bqh lx i49 0b k9p lo w3d cc jio zy rwa
135 Iné záväzky 0fi dj 4ou 1tb aoc ccp pc 6cm
136 Krátkodobé rezervy t kce e mxn l o6b h 3jt o 71g c yxd y dno n k0w c3 sk8 x lic o q7k f v4j
137 Zákonné rezervy b trc 9 rfe