Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7528/S
Dátum vzniku
07.01.2002
Konanie menom spoločnosti
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, vína, piva a destilátov (od 5.3.2002 do 14.5.2019)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 5.3.2002 do 14.5.2019)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 7.1.2002 do 14.5.2019)
 • kúpa tovaru na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 7.1.2002 do 14.5.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 7.1.2002 do 14.5.2019)
 • spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov (od 7.1.2002 do 14.5.2019)
Spoločníci
 • Zuzana Plajdičková
  Helsinská 2626/3
  04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ladislav Gaži
  Dénešova 1016/19
  KVP04023 Košice - mestská časť Sídlisko
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.09.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 60Cbr/12/2017 - 94 zo dňa 13. 03. 2019, právoplatným dňa 16. 04. 2019 zrušil obchodnú spoločnosť Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. so sídlom 969 73 Prenčov 173, IČO: 36 052 442, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 7528/S bez likvidácie.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z MVZ
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • SZ úplné znenie
 • Zakladateľská listina.zep
 • SZ
 • úplne znenie spoločenskej zmluvy
 • Spoločenská zmluva
 • spoločenská zmluva
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Podpisovy vzor konatela.zep
 • PV - p. Barborjak
 • Podpisový vzor
 • podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Vyhlásenie spol. o záväzku a splatení vkladu
 • Prehlásenie jediného spoločníka
 • vyhlásenie spoločníka
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Prehlasenie jedineho spolocnika.zep
 • zmluva o prevode obchodného podielu
Dátum aktualizácie
14.01.2022
Domény