ARDIS, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
710/S
Dátum vzniku
18.09.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť v plnom rozsahu zastupuje, podpisuje a koná: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - riaditeľ spoločnosti samostatne.
Základné imanie
33 193,90 €
Predmety činnosti
 • grafické spracovanie návrhov (od 22.4.2008)
 • digitalizácia návrhov (od 22.4.2008)
 • architekt pre pozemné stavby a pre interiér zahrňujúci projektovú činnosť (od 22.4.2008)
 • geodetické a kartografické práce (od 23.8.2005)
 • poradenská činnosť v oblasti zisťovania predkov (od 23.8.2005)
 • správa bytového a nebytového fondu (od 23.8.2005)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 23.8.2005)
 • vypracovanie správ o energetickej efektívnosti a využití obnoviteľných zdrojov energie (od 23.8.2005)
 • cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojeného vozidla (od 15.10.2003)
 • projektovanie, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete a zriaďovanie telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení (od 15.10.2003)
 • vypracovanie koncepcií a štúdií, rozpočtovanie a kalkulácia stavieb, zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí (od 15.10.2003)
 • projektovanie pozemných stavieb (od 15.10.2003)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 17.9.2002)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 17.9.2002)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 17.9.2002)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 17.9.2002)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 17.9.2002)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 17.9.2002)
 • činnosť ekonomických poradcov (od 17.9.2002)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 17.9.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 17.9.2002)
 • prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom strojov a prístrojov (od 17.9.2002)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 17.9.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.9.2002)
 • organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov v rozsahu voľných živností (od 17.9.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 17.9.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 17.9.2002)
 • leasingová činnosť (od 17.9.2002)
 • čistiace a upratovacie práce (od 17.9.2002)
 • zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových tekekomunikačných zariadení (od 17.9.2002)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.9.2002)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 1000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 01.02.2017
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Mgr. Miroslav Vrban
  A. Štefanku 6
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2013
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Ing. Vojtech Icsó
  Svätušská 34
  07701 Kráľovský Chlmec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.05.2021
 • Ing. Bronislava Vrbanová
  A. Štefanku 1372/6
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.09.2019
 • Božena Čierna
  Jesenského 881/78
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.09.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Mimoriadne valné zhromaždenie konané 23.6.2003 schválilo zmenu sídla a zmenu stanov.
 • . Zapisuje sa zmena stanov a členov orgánov spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2003 v NZ 21151/2003, napísanej dňa 21.03.2003, JUDr. Pavlom Jombíkom, notárom v Banskej Bystrici, Skuteckého 16.
 • Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ustanovenia §§ 162 a nasl. Obch. zák. jednorázovo a schválením stanov - tak ako je to uvedené v NZ 306/02 zo dňa 08.08.2002 napísanej v notárskom úrade JUDr. Márie Vavráčovej v Detve, Tajovského 1444/11
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • DR_ zápisnica.asice
 • DR - prezenčka.asice
 • VH- prezenčka.asice
 • VH - zápisnica.asice
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
 • Prezenčná listina DR.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • STANOVY
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • NZ 42693/16 - zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky - časť 2.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • ÚZ 2012 + VS 2012 + AS 2012 + Zápisnica z VZ
 • stanovy
 • ÚZ 2011
 • VS+správa audítora 2011
 • výročná správa2010+správa audítora 2010
 • ÚZ 2010+zápisnica z val.zhromaždenia
 • ÚZ 2009+zápisnica z val.zhromaždenia
 • výročná správa 2009+správa audítora 2009
 • podpisový vzor
 • zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady +PL
 • zápis. z val.zhromaždenia
 • ÚZ 2008
 • výr.správa 2008
 • správa audítora 2008
 • zakladateľská listina
 • zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady a predstavenstva
 • zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • účtovná závierka + správa audítora 2006
 • výročná správa 2006
 • správa naezávislého audítora 2005
 • správa nezávislého audítora 2005
 • účtovná závierka 2005
 • Podpisový vzor
 • živnostenský list
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva
 • zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
 • vymenovanie do funkcie
 • Účtovná závierka 2002
 • Zápisnica z DR
 • Vymenovanie do funkcie, podpisový vzor
 • NZ 54150/2003
 • zápisnica z DR
 • NZ 21151/2003
 • ustanovenie do funkcie , podpisový vzor
 • NZ 300/02 - stanovy
 • NZ 306/02 - stanovy
Dátum aktualizácie
19.11.2023
Domény