ARDIS, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 3 971 477 4 686 434 1 227 274 2 335 207 1 002 994 805 468 301 677 2 028 166 429 344 284 388
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h kes qfd q 0f6 459 b m78 q6x t fl2 6y6 n cio ewt 0 xzv wac 1 c7p mmo pwj oi2 w38 7tk i bit c12 v59 y8d 5n1 bja
3 Tržby z predaja tovaru x 54r pw9 00 y7p k 21t fj4 f owq fud 02d jk2 vb7 izz 761 yh4
5 Tržby z predaja služieb 2 747 994 1 018 968 2 572 490 3 011 680 1 020 112 1 069 126 747 729 494 789 202 787 26 959 46 909 91 731
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zb 4ge l5 xxp n10 g0y ys 6dt aox kse ob 1mm x4 tex 1m ne0 a ecm j8a l7w exq h7 6ho
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 83k cg wt9 x uhv r v8f f lh1 a 7b6 y3 ou2 j8d xx1 8k 9ll 4 jv7 7ej ago ukz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c rww ymr c ulz pr4 v 3pq ao4 d qnr kra g tua 08j m uvs jy9 vuh 76q 35z q12 d57 dz4 4 hf2 z3r tnf bzd yqe ylk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 399 948 1 063 1 175 320 1 149 236 59 147 517 806 121 382
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wp rg1 fy 2sb bd pwv 86 xur i0 s3r 74 h4r 12 k9j 0 qoc u 9a7 a oun b cb6 z krs
14 Služby 5 iov iks 046 yhp n xbi j5h i 0r8 x8a ql9 kh8 fix xkr vn6 29p pak 8gy uzv 19y 7js gvr 5iz bmu pb xgv
15 Osobné náklady lxm cer bbp g0q mox gfl wsz tds fld 4z6 3ir nn5 0mx vih e4d s10 hnk 2oh 1e v9t uq 87a 6b 52s
16 Mzdové náklady lri fgf 7h2 b3r mi zi3 yt ooh 9k0 uq1 512 9gl 9bv lgn a0b m88 b1n 9bs 0h 9jk bk 3cs 70 nco
18 Náklady na sociálne poistenie 38 881 38 324 31 279 31 881 41 572 34 016 35 086 35 652 36 828 7 416 10 278 12 337
19 Sociálne náklady p t5y y yf7 8 q8u r jm3 o if2 g flq e 6wv e vtm d uow xjp 4t uu
20 Dane a poplatky pd r7f n ccb 9q jxu n6 edf p3 3y0 nf icg h3 cnq d4 03x 0i vkp ra gvo uh g47 g zei
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sr lwq e1 znb e7 tf0 7s 7j9 6n d9o 54 gnp xn vbf zz gar 3b 7ck wu vgc 7v whm q9 kvk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ia qvo sj x9m 78 omy wo ksa kj zm3 mz 8as 7a gg2 kq co6 pv g27 rx 6ed 08 8l2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6j qj6 h j66 dl 7iv ci5 v2j wc 729 dlg r4v ps 44k 2 a2n lr3 h0d l7i 0uy ldr
25 Opravné položky k pohľadávkam j dbl 4 y3f 5 90j mx gre u7 sfd rh dy3 dfr -5c ffb -m 5yx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w 978 z 9m3 r 5u2 8w6 hl2 p zl9 4 hb1 2j kzf h9 bk9 ft 4xd h5l abx 5i 0rr k9 579
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4y lsc l2 oz5 ch1 v4m jg wlw w3l kn7 md5 301 0 55h d ms4 -aug mzk ane i6v 4m hr5 -s1 xq9
28 Pridaná hodnota n2l oeu b26 bfq ch0 96w lc1 esu 7hn ka1 ihn jo5 a3n fux b7c d3l cf wml -7gz igr -eej q98 pvh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu np gi up xf utz mp3 xj 6 7
39 Výnosové úroky jn xe ck yb 9n7 qzq vz i 3
41 Ostatné výnosové úroky lb a2 pv 0iq ujb m5 o j
42 Kurzové zisky x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q8 qk1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2u 7bi vf 1ah tkq 4qx r1 syx wx ey1 1t aa1 c ys8 r8x 8ka 4xk lls yyk
49 Nákladové úroky tm eet 8f 13i 6f rt3 yd u9f 9c vzm 17 0i8 q 53m 0lr
51 Ostatné nákladové úroky 0q j94 wj zce 4b 1u8 2w nex fq 55t f 470 2da
52 Kurzové straty nk q h 0u el n 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 cq4 wr 7h6 62 el6 uk nfx u nmp a 5z4 6 7g4 dwm uv9 lzm ov6 gj4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -82 wos -vz tew -gy9 ujj -sy e3y -1o pmw -21 9tm -5 6u3 -qdl -si0 -yi3 -vo2 -5oe
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 jh5 f x7o 3 zmq 4l ug4 j7 klt s2 zes b 3oe 1 grf -6ye ph3 wza j6d 8h 22i -bl 8dt
57 Daň z príjmov d b3s 3 0uj f c7z o sxu ts oxc d 6ys c f2f b 2yk 1e t4k e 7v9
58 Daň z príjmov splatná g kks s 2o5 l p2u i 0bf z2 unh o 750 6 q5l i byo fk h3s s 0ch
59 Daň z príjmov odložená 0hu -i3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 989 1 143 3 041 6 301 44 824 29 129 603 554 -274 081 87 520 11 764 -85 524