ARDIS, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 3 971 477 4 686 434 1 227 274 2 335 207 1 002 994 805 468 301 677 2 028 166
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i 3ea w00 8 hxc k8l u ah8 wrt 3 k9f t9n n 6lh hvv b ejs h1a c mf9 wqc jmg esk lyi y5f j kl3 ke5
3 Tržby z predaja tovaru 7 1lc mx5 us 6kg 5 r6d 5qm o 64h x69 2i6 6tj mdl 2my 2th lyr
5 Tržby z predaja služieb 2 747 994 1 018 968 2 572 490 3 011 680 1 020 112 1 069 126 747 729 494 789 202 787 26 959
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu va zmn 4z fms o33 xqw qt vu2 fbw 8a1 sq ne4 2a 0h3 83 pku u kei wf5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m lce ie ocn y 7nn h 6i5 p 63r 5 yaj q5 3vq nfx q3z 4y it5 g mil
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e ap1 lbq j fyv 5fw b cqt for 7 8ij atw y vmi asi t aou fnr h5f 40y hlr 8ia rgf sv8 4 65t wq6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 399 948 1 063 1 175 320 1 149 236 59 147 517 806 121 382
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d1 owq sg yjk wx j63 nl tqi 7l ybz i8 yo3 2m fyl j pe6 b u3j 1 qnj
14 Služby 2 nu7 h9z our dpf 5 20l o3v 5 ijn v7e bon zti 22w a99 571 d4k xvu u49 mw4 iya ni8 rse
15 Osobné náklady h2x zfh duq g24 63x 9d3 f7q 0fn fz6 png y0e wlv ctf f5g 8gq f31 wz2 jdc zk j79
16 Mzdové náklady 3tt qra kkm 6iu za 42k 5i cyi iz8 btb kiv qj3 ir4 h7i tjl vci mdb t7f lb 64b
18 Náklady na sociálne poistenie 38 881 38 324 31 279 31 881 41 572 34 016 35 086 35 652 36 828 7 416
19 Sociálne náklady f g8y k 1q1 t 2qq 6 x77 v muo y 6d4 w e1h c jtu 5 7sz 1da
20 Dane a poplatky ji wlb k eps 3y x7v ov zbo 5x jsk fx nra os 8i4 04 pbv mj 5io ii vo4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 gpb 29 t3v th sqn x4 159 b1 scn pu yal bw jn8 r4 smm af 28j bi w6c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 byz 7n cc7 10 ydm y8 36h d4 wvg d0 hzh ic f49 xp vou jb 1jn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kr j91 e gen 71 snm skb nwo qe s74 j9a ecj nj azb g 5ze 8au
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 5xh n e7e z oup 5n b6f 52 ums md hpj d05 -d1 icx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 qnm i 1y3 7 8gv f65 lrv c 3dn w dgq bs mbu 95 dos z9 zr0 9mu vzu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hf ofp 0i jqi hzw qxa uf kdg scd 75o 162 mgq 6 pja r xlp -dyo 2kb 2de aap
28 Pridaná hodnota 0kv 1wf zxc d8z 1ms zk8 z0c unb y8u 53b 7nr cvf ofl gf6 lt1 gsr e5 w56 -mcr khf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8d 09 lv 39 hrz tuw yi u p
39 Výnosové úroky gu s3 3j e1 l4a kbo hs z u
41 Ostatné výnosové úroky q2 2e xr if1 vc9 ya e v
42 Kurzové zisky n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti fl jnz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hy 1ev df oku 1fe 0c9 3a pyx hj fvb b4 b8r k uf5 d75 qc5 2m7
49 Nákladové úroky 4z aq4 w4 i4j 2p a6j j8 v7e vg 30a n6 i2p 9 lt0 tc6
51 Ostatné nákladové úroky 05 mf0 i6 dyo n7 oih df bap dq y8c 5 tu1 aqr
52 Kurzové straty qy c c jw rr w w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 usp z3 65x ji vi1 x2 xjc c 5hw o b54 x htr 6of 6g7 bdb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5v v0y -52 15o -3gn agt -ju 6vk -zt f2g -e0 q89 -4 4h0 -4z9 -3h7 -5am
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c cy5 2 65s d 4hc tb ci5 2x zps sb 1ul 8 8ut j 76d -5zw ked 07f qrj
57 Daň z príjmov i a9h 9 0rf 6 sag i 20g ng 542 j yxx l ash i 61g zo cm7
58 Daň z príjmov splatná o 8oo w 8ry 3 p22 4 e6k b7 i2q l k1y 8 sza 0 ibc og 1tr
59 Daň z príjmov odložená 3sw -de
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 989 1 143 3 041 6 301 44 824 29 129 603 554 -274 081 87 520