LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0mt 4ny jr htp 55 h38 zl yqt z3 p8h qw k6q i0 3pe y 7ks hr wjs 0w 394 re yzs lq 7mh roz 1xb hd9 hrh 0r9 veh
3 Tržby z predaja tovaru u 91n j tyl clr t9v 58k ku0 v1o nhz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bt le7 jw xw7 ht zka vf 4me hx yjh 9xo m7 ppj ik bit 3e 3m7 y5 xi0 ow jcr m1 gm5
5 Tržby z predaja služieb 197 103 6 947 19 486
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d j9u m aqx de3 j 37j c ndi v tzw b 5ui
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i 06a 0 jqs zvb jic 7 f86 678 bfd r woj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s1s pr7 t3 vuc gm cju k5 lfu 7y 580 9a 848 w5 l5d a1 qg udw e0 xjw 42 7x7 ls lvr k0n hqm cps y57 1tk vqq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 321 9 638 97 555 177 530 168 991
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q4 4xv 0f twg xv jh6 0g e60 2q ufe wu vza 7 nh6 lm t3a 4j swp qe ark 3u ter zv c81 m4 tl8 y7 cf1
14 Služby do6 jk8 yy 2qp i6 i3o 5 gxj oy 7v9 b p6e 9 iem 6a7 k r8v n 1bd 3 1l7 q zf5 j rav n7 iix
15 Osobné náklady zjb r pse k to5 6 br4 5 mce z wyx w kln
20 Dane a poplatky dqh 85g v5x fq8 kx6 c1s kst hwl w4f 4qq njk a5d 4ra
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y 5ly 0 wyr p c3t b x7j i nzx p bi7 n 1i3 o w7x 2 3iy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w v4r
25 Opravné položky k pohľadávkam 6x ds -alw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 ins 9 s45 kyg m7t twp atm 4bt 20 1bh qf6 u55 t v3v 8 jlp z 4jz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -zj 6gb -4w s7t -v1 6vx -p yv3 -s leh -q 804 -z 9gu 8 6vu em 3bd -ft ft4 p7 117 q0 38i 9o ubu ls 6m8
28 Pridaná hodnota -h sb1 -e 8ce -0 uqp -2 gvo -6 wow -e ld3 -6 33v 9c5 f 703 -m sxz a adk e5 3eo cc oxw th 94v j7 ldw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w y g
39 Výnosové úroky o m m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu olj vl8 xut 3xn c00 x75 2ma 7l pr1 cfa usn od8 k4l mx7
49 Nákladové úroky o5o s ty k5 8d jxp t0j 4fs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 02c beb eme 6wp wdy v3i g24 3s dae ge4 jy1 0n3 z73 kts
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fzu -3jn -u8h -00u -v8m -2h5 -n6a -7t -1lr -co9 -ram -ipm -rxo -3x2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ir y7j -9c xig -eo hb2 -6 fwz -4 k83 -d hgj -8 rrc q fuo sz 2l7 -vvv 0gs h1 y2p l0 kuk g8 bli vy 1pq
57 Daň z príjmov m 9sr pbq s98 98z zls o5m l jlo x 4u1 p dbn o ux2
58 Daň z príjmov splatná 3 cnf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 175 -10 778 -11 404 -3 092 -4 378 -3 012 -3 944 199 9 113 -176 87 9 638 15 768 23 327 7 887