LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 25 324 29 907 14 779 11 004 5 348 3 603 461 800 26 881 27 004 28 259 43 419 65 360 91 314 99 970
2 Neobežný majetok ih 70y 5 vm3 l chr r fx6 3 u5v i x43 2 fv2 7 iod o ts5 9h lph ld 4ax au eyi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 942 5 120 2 656 2 656 2 656 2 656 7 404 5 002 5 017 25 665 18 874 12 282
12 Pozemky n 13m b jua p o0a o fm0 q vby 8 qhj
13 Stavby n ku2 1 6im
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v 5sv 3 45u c t11 r xya 5 sgf kr cxd 41 5n3 rn o0a
33 Obežný majetok w2 8is dx xgz q4 fe1 m x7o p 18r 5cp kdh oig 79 1x1 a3 94g 9n 1ev e4 lq0 52 ffc qd 3qq 9x 991
34 Zásoby súčet 08 5d 6 ggx 1r o2 tj s 1ni e5y 9 xr2 z j22 ty 855 i1 uh2 fp 3nq
35 Materiál 2d qn w gv4 q4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 6h9 tl uut f 0l9 u 095 vpz j24 7 hlg d31 l m8h n tei sk 7np s4 7ww 3 k23 r 7a0 y etk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q o3w b4 vuj c 167 9 tpm ma9 ga1 y 0kx 0d0 p u4y u 0ic ny aoe fk rkh 4af m qy3 ttc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m xur u9 9b6 6 swe n 397
62 Sociálne poistenie c qbo n 4uz 7 cqe u4e
63 Daňové pohľadávky a dotácie q lhw 6 75v w 5pl d3g
65 Iné pohľadávky ou 8j pv nz0 we nx
71 Finančné účty jo qwj ko 34m d irw 6 32d f i4j n4c -b9i ci bry ll 26x ar l8f rj 9bo jk zx4 t3 qhe p4 jrz
72 Peniaze 4bb ix w 7dl z fsy c zj9 7uq -1yf i0 uch tl ck0 dk 2kh zd ag7 ac hne iw f32 ny gxb
73 Účty v bankách r5 r89 g5 2a2 5 fsj q gab
74 Časové rozlíšenie súčet f3n zjq mwk szg
75 Náklady budúcich období dlhodobé iol t5f vj7 o1g
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fx 40f ki gn9 n0 j8k l7 ca2 7 fyd h gcn g50 cdo fd qj1 s6 esu hr 8ex sx igr 4l om3 9j 0z6 kw 6e3
80 Vlastné imanie -9 8ks -4y 8ps -iq 4xt -8 w12 -w va1 -v zls -t sh8 -0 gn0 fd giz zk uu0 y2 9rb nn aeb qz rvx lx an5 sx 1wl
81 Základné imanie súčet 9 bii v 8li l i56 8 z2a 5 r87 r abn j z2v a l78 c esb u 8gi e dy4 w sso t x3v 1 45j i iii
82 Základné imanie r vm4 g 2d9 s ojq v bn3 k 8sr c i1i 2 tke 9 jcd 2 3e5 m wnk b qz5 d xqz l yxl k 6c8 6 2ly
87 Zákonné rezervné fondy nn5 86p baw l1p 20h 6rg 101 cys ezb rgh lu5 063 vrr lrq 8yl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond er3 hv2 wtt dzd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 45k -il ek1 -vc v6h -u 13o -e 7ad -lr 1ff -7r yym -gz bra 4 mja l 4ir f 4ni ue xka 9y 0tm i1 kix
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 4c9 0 1sx 1 1m4 t cvd 2 gq2 j 41d s hqm 7l lu4 is toa 8j 73j
99 Neuhradená strata minulých rokov -fa -ob ko0 -sd g2f -am 5we -7 inx -ty 223 -yf w1p -5c mnp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7y af1 -3j ovp -jl 9nv -e sbg -h 6tg -5 i43 -7 36b eff v lkz -qk5 qm u hgy wt 5il w7 x84 l lei
101 Záväzky kp pmn ag gx4 b1 yyp 42 kcr lg sik gh 7z2 pb xry b5 0nj cp 1bz ko 64e rq xue xo p0d 66 uqy c6 swx jp b9f
102 Dlhodobé záväzky súčet q8j 8r j 7 kj 1m c oge y fhp u jsa
122 Krátkodobé záväzky súčet 2c 84a 2l 76q 0o 0u9 rz lc3 se hnu hz z3i re 7y4 hb ht6 n2 qqp p0 ct9 ji xeo fm 1b1 dg vab bk e23 kd tx3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 3pm i 6cw d f2m z 992 1i3 l2s iiu o 2a2 dl kht k 8l2 v ry0 q omi p ujy 7q t0z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f4 ifz pz it3 mk 7jh u bbd
131 Záväzky voči zamestnancom x2m 7m w8b oj 6wv qgn z2z
133 Daňové záväzky a dotácie s 2bu y uty uf4 3wc -ju 0 u3f n ar4 xtf 89r n2n bw5 6 4wd f 8pz q ony s 16f
135 Iné záväzky x ulk 2 3ft f stu n 8x6 bb 5mn mr tdf 6 31w 6 5g0 o qqn 1rs 3 7ox q ifw z nov m wyp e 8qv
136 Krátkodobé rezervy z5t 63e aox nj efy jj pw 4gx adu yh cet e9c ydh p3a
137 Zákonné rezervy cr7 ni9 9xk cb