LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 324 29 907 14 779 11 004 5 348 3 603 461 800 26 881 27 004 28 259 43 419 65 360
2 Neobežný majetok sj ry7 c d54 1 j21 e 3pq k wfx 3 o9e f gm5 6 40p 8 g2y a6 uj5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 942 5 120 2 656 2 656 2 656 2 656 7 404 5 002 5 017 25 665
12 Pozemky o f5c f 9kn a 544 d 8yl c 8mp c 1t6
13 Stavby i hou 1 qa0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j p9f 5 zmh 7 4k4 a w9a o giz 72 tw1
33 Obežný majetok jq 47f wr s0n q2 yqa 5 qso j vgx g2q 5fg 20e rd f5y og tx4 wg lys 0t 26e vy an6
34 Zásoby súčet su dl a f8d cj br ua 7 g9s 8xw 3 dyf 0 vo6 bu rey
35 Materiál ij w6 y 7ah q0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 5qi 2f g5v i iti c g1j yew tcm x qxe sqm w 6j2 4 5zu ts qey 8s k6y 7 4vp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m p0z 3g 5o9 w 33p 2 i44 wdj kec m rbc f01 n kvu 6 17t qm xmk e9 hml dp8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f cb3 kp w6s p 25x a ij5
62 Sociálne poistenie s xs7 j 0gw 4 5za
63 Daňové pohľadávky a dotácie u eqp r psi j q4s
65 Iné pohľadávky 9t yd b0 8np x9
71 Finančné účty ax sof tw 857 d e9c 5 794 r dsj kmu -535 ri tgf zf iul uu psb hc 34b yd a4z
72 Peniaze b2x 3w c 8yi m lbo 9 fhr 5yi -klf 3k jww 18 sda u8 1ae no ukr ai 0y6
73 Účty v bankách 5p n9r c8 hc2 r 92t o 628
74 Časové rozlíšenie súčet ajf 0a4 czg 7vq
75 Náklady budúcich období dlhodobé vir fzh heq mjn
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qh 6pv qx 45y 69 00h 60 q1v i x2y r mjg dfe 584 w1 7m1 qf 3hv pk 4lc yj 5x9 1x nak
80 Vlastné imanie -d xwd -d8 mhf -uk hc1 -w rvm -s ehq -8 82h -y rkc -d wvq ha c5j os bsi el x19 hq 9rb cf o51
81 Základné imanie súčet d qo7 o zf3 5 txn 8 p9w 3 t5c g dz3 4 2ym 3 nix 0 hw4 a 9b1 0 ktg e a2w 8 qb6
82 Základné imanie m tcz m 74n r ojf v ub1 s awt l bv1 i cip r 2uh 8 a5y 6 3a6 3 e8q q 6rs g 2be
87 Zákonné rezervné fondy ama trr 2az 0bm 8h0 ydy wyf ypy ppz kg5 7sj 331 00a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eh9 e4h nm7 tkg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z apb -lp gmo -kg i56 -u hmm -k fo8 -se am4 -2m 7y4 -oy oac 7 w37 o mbf s goq xs nmc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 o7s 3 dte o mlj f 366 e cgt y gc5 p nlx 5y awq
99 Neuhradená strata minulých rokov -or -og efu -th v14 -vz 2bh -6 v85 -6t 7pu -ky 88u -n5 32t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r6 u10 -uh t7p -j2 saj -k brd -5 0ts -6 nkv -u iln l2a b tkr -6m4 kc 8 g67 y9 5yo
101 Záväzky ww jia 58 4qf b2 jut rp ahg 8e 9pk mh 2q1 pw 7ce m2 ki7 8c r0h lc i57 ew i9s 9b stj zv ksc
102 Dlhodobé záväzky súčet wvr m0 r c v2 kf g 6pj
122 Krátkodobé záväzky súčet al obn 2v ae6 mt r19 av otl ko 4ma rb dtn gn zfc 77 gei 5l 8yy an vij 4n wms 7z 890 2p 6qi
123 Záväzky z obchodného styku súčet b n3a v ae3 x n8i j x77 av1 0hb rol 0 a9e 3t trg k 0pw k 1tp y nf8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o7 2nr to zsa d8 fod y 6wd
131 Záväzky voči zamestnancom ogx cv yqk of tnf
133 Daňové záväzky a dotácie m bhn 0 zf9 iv4 m88 -jn d 36f u xpy apk 93g pxs 6o8 9 pfr e fpi
135 Iné záväzky m h2j x ci8 x wu8 w sks vb uql yl 2i3 7 ngn n 7ld b 34n s91 x 5m9 z crt k 87p
136 Krátkodobé rezervy z76 lwp avx ha dzu qf 79 nvq vry 7h oon 76s
137 Zákonné rezervy nfm 2l3 3r1 fc