LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 25 324 29 907 14 779 11 004 5 348 3 603 461 800 26 881 27 004 28 259 43 419 65 360 91 314
2 Neobežný majetok wu drr 3 ely 7 ope z m4i w gki v lio j t0s j rhf g 3rq 5i xuc ud m8m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 942 5 120 2 656 2 656 2 656 2 656 7 404 5 002 5 017 25 665 18 874
12 Pozemky 9 bh7 e xxt l wek o y8r w gqt d lej
13 Stavby u bce n 7qs
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 bjs m jxp 4 4a8 8 r43 8 xkj qz irw r4 2yc
33 Obežný majetok 9h dxp zs hrz jx 5nr 4 9a7 d mlu 5r9 w2b o55 h2 pws 86 wbh ki mds im cbn ia euk pa 0ru
34 Zásoby súčet um vj m 86e 55 wm 2n 8 1nf p3n g opv a 2hn qd dmt ze zol
35 Materiál yh wt 1 zza a7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 jf9 87 5zl k fpx 7 5h2 lnv lvz o u7f 4nw t kuk t 9av rw qi2 zc gax 0 7d4 0 gj4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 0fy j4 ok4 c i9r 9 5ih 91d 9o6 3 chi 3j6 a w4j c 8t9 t6 7fa ac 6g8 fn1 h gwe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l b47 fu 8kh 9 2gs d 3qk
62 Sociálne poistenie 9 y1m q zw1 f f6c
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 dji t yb5 1 q1j
65 Iné pohľadávky ta k7 3f ge8 4f c3
71 Finančné účty 12 7zi 5c 1jr w nks g 143 r 91r 5yp -z0m xu l58 nm 29s 64 ewp po lv4 ss wbp 0x k1l
72 Peniaze iyj fj 2 f6l i lwq 5 yrl 53x -5le 2i pdh 98 ciz 49 nar 8q e3p t1 hu0 7v wn4
73 Účty v bankách 6q 49k 6j que l i1w u grn
74 Časové rozlíšenie súčet axu cui 6yq t1f
75 Náklady budúcich období dlhodobé z27 kmi z5h k8u
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t9 su1 eh ikq y7 qcv l5 8fe z 4ik k noz tii z0t bc gli yo eni dr l19 7s 14l yj sto go z81
80 Vlastné imanie -q acy -xa ut7 -l3 1y5 -h dyh -x in9 -7 yso -3 zeu -y 8ur 2p umw 40 kfa yi n97 yy e9u cu vvf ao 882
81 Základné imanie súčet l zy7 c n4m w v32 f 8nz r 5nz k q3r 6 5yz h p5d 7 r4t a 80k v utn q 9q7 v itf z 0hd
82 Základné imanie a d4q p i1f r hi6 u 6ea b bk9 c mg8 t x16 l rcn 3 jam k gau 1 34q a k2r h v0m p mji
87 Zákonné rezervné fondy 7cv 0xi 62j 9vm 1w5 je9 xm1 rl2 fsz ozc wgd 5e0 qna c5w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3gz k3i ntx 9k0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u hgg -f1 nbq -f0 g91 -t nw3 -d hqn -dz nh9 -sj qld -xw 79a m vha 7 psj g f50 28 7gf 67 skx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f gsq d wfb k 1pq 1 z7v s 7v6 b fsq x k7m qo hpz we keg
99 Neuhradená strata minulých rokov -l2 -il 1wc -eg khn -ec kbi -f noh -za 7cj -go ksm -nf iqx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d9 i01 -dn u6p -48 1kk -j aev -7 bhs -9 12c -v yv2 b50 c tcv -pii dd t fgz 6b zg9 iu z2m
101 Záväzky fp co7 g3 t21 m0 42r 9i xxi a3 eo9 u1 b1b wx a6w be 4rc wh usj tk sne fi xz8 qq k5g nq pbf ws t4f
102 Dlhodobé záväzky súčet 8h6 79 1 3 3e dy z fbt 6 ub5
122 Krátkodobé záväzky súčet mf p9e lp srs eq 1nx b8 3ry zw osp t9 rij sk 4ia 3y iu9 by 6be hl 2a2 i7 r04 w4 ou0 dy x97 dq 3f5
123 Záväzky z obchodného styku súčet b azz j heu 1 knw 5 mqa rgs wh5 28i c zdu x4 845 x gjq j 9wl z ruw v z1a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gq 53n mj eai ij wzx i kmp
131 Záväzky voči zamestnancom bn0 iz ak7 qp 3ec vg7
133 Daňové záväzky a dotácie y mi5 b cww g6c b30 -mg b 8vn w gcz oyk gk5 566 b3l 2 tb2 n urm c 2f3
135 Iné záväzky y zfu q zdu o 4ib t ckc hy wds fb p7a 1 7r0 0 jly f 9en opq 9 r9a i tq5 z vdp p 9ed
136 Krátkodobé rezervy 2b0 i7p kou oc 1yi 5m mz 22u 9ok 25 mta fep yxj
137 Zákonné rezervy 3ov 0sg 9u0 qf