KRONOSPAN, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8264/S
Dátum vzniku
02.04.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti sa podpisujú tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • výroba elektriny, dodávka elektriny (od 27.6.2023)
 • výroba veľkoplošných dosák na báze dreva, surových alebo povrchovo upravených (od 21.9.2007)
 • výroba impregnovaných fólií z papiera (od 21.9.2007)
 • výroba exteriérových prvkov z dreva (od 21.9.2007)
 • poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (od 21.9.2007)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 21.9.2007)
 • prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí a technologických zariadení v rozsahu voľných živností (od 21.9.2007)
 • prenájom hnuteľných vecí a technologických zariadení v rozsahu voľných živností (od 21.9.2007)
 • drvenie, sekanie, sušenie a triedenie drevnej hmoty (od 1.9.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.9.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 2.4.2003)
 • výroba interiérových prvkov z dreva (od 2.4.2003)
 • výroba nábytkových dielcov (od 2.4.2003)
 • vedenie účtovníctva (od 2.4.2003)
 • ekonomické a účtovné poradenstvo (od 2.4.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 2.4.2003)
 • prieskum trhu (od 2.4.2003)
 • marketing (od 2.4.2003)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 2.4.2003)
 • píliarska výroba (od 2.4.2003)
 • drevovýroba - výroba, spracovanie a zušľachťovanie výrobkov z drevnej hmoty (od 2.4.2003)
 • zobraziť ukončené
 • výroba aglomerovaných dosák (od 2.4.2003 do 20.9.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 5.9.2003 a zo dňa 24.9.2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 20269/2003, zo dňa 19.3.2003, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Výročná správa za obdobie 10/2022 - 09/2023
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • ROZHODNUTIE o povolení na podnikanie v energetike_Object20230613072855600.asice
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2021 - 09/2022
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2020 - 09/2021
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • zapisnica 2019.asice
 • uplne znenie 2019.asice
 • zapisnica 2021.asice
 • uplne znenie 2021.asice
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2019 - 09/2020
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z MVZ
 • ZL úplné znenie
 • Zápisnica z MVZ.asice
 • zakladateľská listina.asice
 • Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Záložná zmluva KRONOSPAN CZ.zep
 • Záložná zmluva KRONOSPAN PLC.zep
 • Zmluva o zriadení záložného práva
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • zápisnica z mimoriadneho VZ
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 09/2015 - Správa audítora 1.pdf
 • 2015.pdf
 • 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • Výročná správa za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
 • Čestné vyhlásenie
 • PV - Ing. Klöslová, Ing. Jurčišin
 • ZL
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • výročná správa 10/2011 - 09/2012
 • výročná správa 10/2011 - 09/2012 + vyhlásenie
 • Zmluva o zlúčení 1x
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti 1x (do zbierky listin)
 • výročná správa 2009
 • výročná správa 2010
 • výročná správa 2011
 • vyhlásenie spoločníka
 • Vyhlásenie konateľa
 • zápisnica MVZ
 • zakladateľská listina
 • Výročná správa, účtovná závierka r. 2009
 • Zápisnica z VZ + Prehlásenie
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica o konaní valného zhromaždenia + listina prítomných spoločníkov
 • Zápisnica o konaní VZ + listina prítomných spoločníkov
 • zmena zakladateľskej listiny
 • vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
 • zápisnica z MVZ
 • Rozhodnutie
 • výročná správa 2008+ UZ 2008
 • zakladateľská listina - úplné znenie
 • zápisnica u MVZ
 • Živnostenský list
 • výročná správa 2006
 • podpisový vzor
 • zápisnica z VZ
 • zmluva o zlúčení
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • osvedčenia
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • zmluva o prevode časti obch. podielu
 • výročná správa 2005
 • výročná správa+správa audítorqa+účtovná závierka 2004
 • výročná správa+účtovná závierka+správa audítora 2003
 • Zakladateľská listina
 • rozhodnutie jediného spoločníka, zmena zakladateľskej listiny
 • Zmluva zál. právo
 • NZ 23725/2003
 • NZ 20269/2003
 • Podpisové vzory
Dátum aktualizácie
23.07.2024
Domény