LOKOMOTÍVA a.s. Košice - Podrobnosti

Vložka číslo
872/V
Dátum vzniku
05.06.1997
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva spoločne s ďalšími dvoma členmi predstavenstva.
Predmety činnosti
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 24.7.2019)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 24.7.2019)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 24.7.2019)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 24.7.2019)
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 24.7.2019)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 24.7.2019)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 24.7.2019)
 • Administratívne služby (od 24.7.2019)
 • regeneračné služby (od 1.2.2002)
 • fotoslužba (od 1.2.2002)
 • kopírovacie služby (od 1.2.2002)
 • veľkoobchod a maloobchod s tovarom: textil, železiarsky tovar, domáce potreby, galantéria, stavebný materiál, keramické výrobky, starožitný tovar, drevo a výrobky z dreva, papier, hudobniny, nábytok, bytové a kancelárske doplnky, záhradkárske potreby, kozmetika (od 1.2.2002)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 30.1.1998)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 30.1.1998)
 • nákladná cestná doprava (od 30.1.1998)
 • automatizované spracovanie dát (od 30.1.1998)
 • vedenie účtovníctva (od 30.1.1998)
 • stolárske práce (od 30.1.1998)
 • agentúrna činnosť (od 30.1.1998)
 • usporadúvanie športových a kultúrnych podujatí (od 30.1.1998)
 • prevádzkovanie odstavných plôh pre motorové vozidlá s umiestnením najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než podnikateľovi /majiteľovi/ (od 30.1.1998)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 30.1.1998)
 • čistiace a upratovacie služby (od 30.1.1998)
 • požičovňa áut (od 30.1.1998)
 • obchodná činnosť: motorové vozidlá (od 30.1.1998)
 • autobazár (od 30.1.1998)
 • organizovanie búrz a výstav (od 30.1.1998)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení (od 5.6.1997)
 • prenájom nehnuteľností a telovýchovných zariadení (od 5.6.1997)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 5.6.1997)
 • požičiavanie a predaj videokaziet (od 5.6.1997)
 • zhotovovanie videozáznamov (od 5.6.1997)
 • obchodná činnosť s tovarom: potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, drogériový tovar, športové potreby, obuv, tabakové výrobky, autosúčiastky, sklo, porcelán, suveníry (od 5.6.1997)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností (od 5.6.1997)
 • reštauračné služby (od 5.6.1997)
 • závodné stravovanie (od 5.6.1997)
 • činnosť záložne (od 5.6.1997)
 • oprava a požičiavanie športových potrieb (od 5.6.1997)
 • organizovanie mimoškolskej výchovy-v oblasti prírody, životného prostredia (od 5.6.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 5.6.1997)
 • prevádzkovanie nevýherných automatov (od 5.6.1997)
 • zobraziť ukončené
 • zmenárenská činnosť (od 1.2.2002 do 23.7.2019)
 • zámočnícke práce (od 30.1.1998 do 23.7.2019)
 • oprava motorových vozidiel (od 30.1.1998 do 23.7.2019)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (od 5.6.1997 do 23.7.2019)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 5.6.1997 do 23.7.2019)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 332,00 €
 • Počet: 7163
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 18.09.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Vladimír Hric
  Svätoplukova 25
  04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Matej Hric
  Užhorodská 25
  04001 Košice - mestská časť Juh
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Vladimíra Hricová
  Svätoplukova 25
  04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Veronika Kolesárová
  Hýľov 88
  04412 Nižný Klátov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • JUDr. Jozef Göbl
  Pytliacka 176/15
  04011 Košice - mestská časť Lorinčík
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Ing. Vladimír Marcinko
  104
  07681 Čerhov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
 • Ing. Ján Kováčik
  Wupertálska 61
  KVP04023 Košice - mestská časť Sídlisko
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
 • Ing. Tibor Fröhlich
  Alvinczyho 1693/21
  04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov schválená VZ zo dňa 5.6.2001.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 2.6.1998 osvedčené notárskou zápisnicou N 34/98, Nz 32/98 napísanou v Košiciach.
 • Zmena stanov a.s. Mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 21.11.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 67/97, Nz 62/97 napísaná v Košiciach.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.4.1997 podľa notárskej zápisnice N 16/97, Nz 15/97 napísaná JUDr. Gabrielom Drgoňom, notárom v Košiciach podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
 • prezenčná listina.asice
 • zápis zo zasadnutia predstavenstva.asice
 • zápis zo zasadnutia dozornej rady.asice
 • podpisový vzor V.Hric.asice
 • podpisový vzor M.Hric.asice
 • podpisový vzor V.Hricova.asice
 • podpisový vzor V.Kolesarova.asice
 • podpisový vzor J. Gobl.asice
 • podpisový vzor T. Frohlich.asice
 • podpisový vzor V. Marcinko.asice
 • podpisový vzor J.Kovacik.asice
 • zoznam navrhovaných osôb.asice
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • podpisový vzor podpredsedu predstavenstva.asice
 • podpisový vzor člena predstavenstva.asice
 • živnostenský list.zep
 • potvrdenie o zániku predmetov podnikania.zep
 • uradny zaznam.zep
 • Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia.zep
 • prezenčná listina zo zasadnutia RVZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2014.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2012 + Výročná správa 2012
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Kováčik
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dezider Fröhlich
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Veronika Kolesárová
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Hric Matej
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Vladimír Hric
 • Podpisový vzor člena Dozornej rady - Ing. Marcinko Vladimír
 • Podpisový vzor člena Dozornej rady - Mikuláš Atanasov
 • Podpisový vzor člena Dozornej rady - Ing. Tibor Fröhlich
 • Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva
 • Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
 • Účtovná závierka 2011 + Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka 2010 + Výročná správa 2010
 • Stanovy-úplné znenie
 • Notárska zápisnica z MVZ - N 227/2008, Nz 31264/2008, NCRIs 30980/2008
 • Zápis z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
 • Zápis zo zasadnutia dozornej rady
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - Mgr. Jaroslav Kozák
 • Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Ing. Matej Hric
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Anna Bilecová
 • Rozhodnutie o premene vkladov
 • Stanovy - úplné znenie
 • Notárska zápisnica N 18/2010, NZ 19565/2010, NCRIs 19876/2010 o priebehu riadneho VZ
 • Účtovná závierka 2009 + Výročná správa 2009
 • podpisový vzor - Ing. Vladimír Marcinko
 • podpisový vzor - Mikuláš Atanasov
 • podpisový vzor - Ing.Tibor Fröhlich
 • zápis z mimoriadneho zasadnutia
 • prezenčná listina z MVZ
 • zápisnica z MVZ
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006 + výročná správa 2006
 • Účtovná závierka 2005 + Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka 2004 + Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka 2003 + Výročná správa za rok 2003
 • Zápisnica z VZ zo dňa 26.5.2003
 • Podpisový vzor: Ing. Vladimír Hric - predseda predstavenstva, JUDr. Juraj Šimko - podpredseda predstavenstva, Ing. Dezider Frőhlich, Ing. Jaroslav Kozák, Ing. Matej Hric - členovia predstavenstva, Ing. Ján Kováčik - predseda dozornej rady, Ing. Július Lemesányi, JUDr. Ján Novotný - členovia dozornej rady
 • Notárska zápisnica N 203/2003, Nz 40539/2003 zo dňa 26.5.2003 - 1x
 • Stanovy akciovej spoločnosti
 • Výročná správa za rok 2001
 • Správa audítora k účtovnej závierke 2001 (Účtovná závierka 2001)
 • Účtovná závierka 2000 + Výročná správa za rok 2000 + Správa audítora
 • Účtovná závierka 1999 + Výročná správa máj 2000
Dátum aktualizácie
23.05.2024
Domény