UNIVERZA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
9776/V
Dátum vzniku
21.10.1997
Konanie menom spoločnosti
Ak je v spoločnosti len jeden konateľ, zastupuje spoločnosť sám. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach (od 6.4.2012)
 • chov akvarijných rybičiek, zoologických zvierat, psov, domácich exotických zvierat a vtáctva, poskytovanie súvisiacich služieb (od 22.11.2002)
 • výroba a montáž armatúr, vodovodných batérií a výrobkov na sanitárne účely (od 22.11.2002)
 • výroba kozmetických prípravkov, mydla, saponátov, pracích, čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prípravkov (od 22.11.2002)
 • obchodná činnosť, maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 22.11.2002)
 • dodávka, montáž a servis technológii pre keramický priemysel (od 1.8.2002)
 • zabezpečenie skúšobnej prevádzky a poradenstvo v keramickom priemysle (od 1.8.2002)
 • obchodná činnosť s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami (od 21.10.1997)
 • veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami (od 21.10.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 21.10.1997)
 • výroba kŕmnych zmesí, výrobkov z dreva, drevených obalov, nábytku (neremeselná) (od 21.10.1997)
 • prípravné práce pre stavbu (od 21.10.1997)
 • pomocné stavebné práce (od 21.10.1997)
 • demolácie a zemné práce (od 21.10.1997)
 • maľovanie, lakovanie, sklenárske práce (od 21.10.1997)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 21.10.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Michal Magura
  Mirka Nešporu 2317/47
  Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.10.1997
 • Ing. Michal Čelovský
  301
  07213 Palín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.04.2018
 • Ing. Michal Barna
  Okružná 1298/62
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.04.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.10.2002
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.5.2002.
 • Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 23. 7. 1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.10.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.asics
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asics
 • Zápisnica z rokovania MVZ.asics
 • Listina prítomných z MVZ.asics
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplné znenie SZ.zep
 • zápis z VZ .zep
 • podpisový vzor konateľa Ing. Barna .zep
 • podpisový vzor konateľa Ing. Čelovsky.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z VZ
 • Potvrdenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0557/2011/E-PT
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor – K. Čelovská
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 3 k SZ
 • Dodatok č. 2
 • Spoločenská zmluva - ú.z.
 • Podpis. vzor - M. Magura
 • Podpis. vzor -M. Barna
Dátum aktualizácie
25.06.2024