EURONORTE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12139/V
Dátum vzniku
11.01.2001
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravnej agentúry (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • vedenie účtovníctva (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • prieskum trhu (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • propagačná činnosť (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • zásielkový predaj (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • donášková služba (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • sekretárske služby (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • baliace činnosti (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • neverejné skladovanie (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • upratovacie práce a čistenie budov (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • výroba a montáž sadrokartónu (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • automatizované spracovanie dát (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 10.9.2005 do 26.4.2012)
 • organizácia kurzov, školení a seminárov (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • maloobchod a veľkoobchod: chemické produkty a suroviny (mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov), uhlie, koks a kokso-chemické produkty, železo a hutné materiály, zlievárenské výrobky, výrobky z hutníckeho materiálu, výrobky z dreva, plastov, skla, porcelánu, železiarsky tovar, spotrebný tovar, sanitárny tovar, foto-technika, fotografický a optický tovar, športové potreby, hudobné nástroje, stavebný materiál, technologické zariadenia, kancelárska a výpočtová technika vrátane náhradných dielov, motorové vozidlá vrátane náhradných dielov, potraviny, základné poľnohospodárske produkty, koreniny, textil, odevy, obuv, nábytok, svietidlá, bytové doplnky, elektronika, elektro-prístroje pre domácnosť, potreby pre domácnosť, ovocie a zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, papierenský tovar, kozmetika (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • predaj dovážanej stravy od oprávneného výrobcu (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • predaj tovaru pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení určených na rekondíciu a regeneráciu-solárium, fitness (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (okrem ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva) (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • faktoring a forfaiting (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • finančný a operatívny leasing (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • reklamné činnosti (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • prenájom strojov, zariadení a prístrojov dopravných, obrábacích strojov a zariadení pre spracovanie dreva, kovu, textilných, stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení, motorových vozidiel, výpočtovej techniky (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 11.1.2001 do 26.4.2012)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2011
 • Zápisnica z riadneho VZ
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Notárska zápisnica č. N 31/2012, Nz 11456/2012, NCR1s 11746/2012 - zmluva o zlúčení
 • Zápisnica VZ
 • Notárska zápisnica N 31/2012, NZ 11456/2012, NCRIs 11746/2012 - zmluva o zlúčení spoločností
 • Účtovná závierka 2010
 • Dodatok č. 2 k ZL (úplné znenie ZL)
 • Zápisnica z MVZ
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2006
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Živnostenský list č. Žo-2005/10315/4/HOD
 • Dodatok č. 1
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor - Ing. Š. Karaš
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Notárska zápisnica N 253/2000, Nz 224/2000 zo dä 20.10.2000
 • Účtovná závierka k 31.12.2002
Dátum aktualizácie
28.02.2024