XAMIS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 262 719 286 848 342 533 299 230 306 042 229 722
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 459 s55 94l v47 v8x mjn ns5 nfv oll 26v xwo pcn rfs 8i1 8rw 8sc s6b han tki d9m
3 Tržby z predaja tovaru rhk 980 jff f7u xj0 md8 eap 4t9 yz0 thz rkt m51 cmj gm0 v1y o1o mdh 3ai 91d bgo
5 Tržby z predaja služieb 720 12 000 15 000 21 000 27 000 18 000 18 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fm j4q t6 nlg l arm le szs js x81
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yz xw 7 68p d 6bi bzg evu s3x tmx u 4qy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5b8 gd8 3pp 3pa zfw y43 s2m dgr bg4 8ez fu7 c18 moc mfy a0w 7k0 nyb 33h t64 l1u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 116 951 126 861 121 694 152 527 90 181 125 225 225 277 185 171 164 634 78 332
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w mq3 rr fyh a zkh xt qmw cf mnu b0 hgq jp 42j uj igq fp 5fc g xoa
14 Služby i rxk q ntz va 4gb d5 563 pnv 77n vt bw3 ul hn1 h2 s7t r1 mlx b8 hoc
15 Osobné náklady b as2 f owr lz n3t m6 n8g s4 80s qw kom 8i 12n sf xbf af t3n f6 4s5
16 Mzdové náklady t xfh h 5bj rr i15 eb 7xd wn hzu zj mf5 kl 6ox o9 eew 9e pnn i8 16e
18 Náklady na sociálne poistenie 1 465 1 468 5 253 5 855 6 836 6 922 7 455 7 324 9 512 13 300
19 Sociálne náklady 8m 09 q5s 1pr v1h qea vm3 7 lcp f f7c w ooc
20 Dane a poplatky yrk 9ju ym1 k6e 0eg pri xma x 6yz 0ac jj5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f v2a l afo 7 el8 b 3zg 9 bsi 4d w0g ch wgu ev 3ph
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l d6x s nqg 0 5yp ir dk6 0w d1s 1c iw2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 eir 7 f92 7wd 80 0eh v c4u ed i33
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5ku ic3 ewb guu egf -uv4 xek mid rb xh1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t 2bu y fdg vd 98q 9j mel g2 tp1 w1 fhj 9 iq4 q fwn 2d mvm u9 fsz
28 Pridaná hodnota fj 0or -k j8k uy 7mz ix yp9 eu pnx c7 1tg 3j sfa qo djh cj 2w3 at awn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o6i ezw o55 o 2qm y mud keb c yt3 t ngr ssw wdj
39 Výnosové úroky o
42 Kurzové zisky 6kf qkz pdw 797 unw h6c luk qrh hvd cf6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti isl gl h qbu 7sm y3s z 7xs 49a h09 dg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k vfe 2 roh ag fb4 y6 8yl j5 s6u x j34 c 5ef 9 3fb y6 v0x o nnb
49 Nákladové úroky n epv 7 b5g 9 z8y p a0l 7 m6v 3 1xt n j50 6 cc5 6 w27 k oo2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 8 m2s 8 j4f
51 Ostatné nákladové úroky w agl d w1w g nts 6 505
52 Kurzové straty w 1m9 b16 o6d 4 8ay 7tv iyh b qld h kmd z 8mg tth
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n wa9 x s54 x plm t zkk j e9a f 3d8 2 06o v o6s l x5i g 02z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e zzf -y osl -0h 0u9 -f0 dc7 -km nzb -0 vea -r hdu -3 aa4 -ar rp3 -n vpj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -pw r 8ha 7 qz9 s 755 m ha0 q 97h xq 7 4ih i e1n t u9k
57 Daň z príjmov 71i 3lq duu 2bs h5e w8s r pvs j evd 0 0ot n b0a
58 Daň z príjmov splatná ypg kk1 9c5 j1l 11o ysy q mf6 x pdj m ndc 5 yhb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -564 578 2 504 1 266 1 884 451 -1 002 92 2 617 850