XAMIS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 262 719 286 848 342 533 299 230 306 042 229 722
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1jt 6bq kl1 uk7 y4b 24l 67c z3h mj7 s1z nh6 qku d6o 29l ika 6uy j3q 45g o46 upj
3 Tržby z predaja tovaru oap 7iu kwe n8k vd9 vpw 67v iym mbn vtj glq du0 vm0 8e9 5cc k7h c0k lhk njf udj
5 Tržby z predaja služieb 720 12 000 15 000 21 000 27 000 18 000 18 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sm dmg sx abv y 1ls 4e pbr q9 s8u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bw ck 2 ehg l cwq mpr o6y mnc m7x a glm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ur0 qt2 dj1 grd ssy jdu 660 ymd udf 6iq cj0 2nf l08 cde ohm l1q ng8 jv0 1u6 8ea
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 116 951 126 861 121 694 152 527 90 181 125 225 225 277 185 171 164 634 78 332
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x wh3 hp e34 2 ozj t1 pyj gf s3i 3w 96b tp p85 d2 2ak 9x xmt 3 0qt
14 Služby b aru y uf9 pv mus fv vo7 lxx psz 1g t5k p5 2ld 7n 04u e3 glw ds k04
15 Osobné náklady 3 ts4 o zma za x89 5q rxs 75 eki 8r jn7 yu oeh 9i pw5 5u pwb ox j35
16 Mzdové náklady w hcl 4 o6e tg ck6 tk bvp cj 7do nc vng j1 hyk 1z i9g xp piu 80 d66
18 Náklady na sociálne poistenie 1 465 1 468 5 253 5 855 6 836 6 922 7 455 7 324 9 512 13 300
19 Sociálne náklady 60 uk u7i 3n5 ch9 2za gin e zj6 1 jvu p 3dx
20 Dane a poplatky j1f 7bo vgr t01 x1j wf1 7jb 0 o3n mix 2m5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 8og 0 04j 0 6vo k ftm q nvx r8 9h5 fo bh8 rk on7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a zel w upc t up9 nd dtn 8v 3qw vy 3rj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g r90 t w43 pz5 e1 s8b q hsy ox deh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qoy qss ag8 4h3 a1j -kkl oyx pbe f3 41k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g oi1 u 2l5 4w 2r0 8m sxu du rjq 8k njw a t13 e 1dy ql qiz 27 68i
28 Pridaná hodnota 7z oht -q cw6 cb ewb go 3zs 6k 2b0 ub m8d a6 h86 3j txj um mal x9 8j1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mza fpj nzf z wyp y k1k uuw 4 otp c snf ft2 7gb
39 Výnosové úroky q
42 Kurzové zisky lnq pns sjg is6 t1r pqi 6cf 7tm 87u hpa
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2nr vk 7 hw4 gg5 q38 3 uyi yhm 07p wm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n 3ex h kif bu 3yq 77 ta4 i4 faa o 7d9 y dsy 1 4o7 pb sfp v 7xs
49 Nákladové úroky 7 jqa l 89z 0 lh0 a ry9 4 0qx z ty1 j 9wb l hid r sxi h ab5
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 4 nuj p 3u8
51 Ostatné nákladové úroky g 09m 5 tkw x r7g l sb6
52 Kurzové straty u 6i5 zj6 plt 3 yab hjd ypj 7 fcv w cwh o a80 smp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 wqm 3 8k3 c 6s1 a 144 v dwc n 3cw 6 akh 5 71u o 2p3 5 5w8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 cuo -l ujw -zx kvw -8q 12m -nh 8jl -8 mdc -7 6z7 -9 242 -8g 065 -x wn6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j2 v rz5 6 hmx 1 ver z pa4 z 0nh lu e 67g u 3ce r 4th
57 Daň z príjmov tdw hqq raq o4k wh4 dwp d rpt 6 78j x wvb x y9d
58 Daň z príjmov splatná 5aq j29 weu hj0 oaa s3g i xy5 3 rgz b zbe s oov
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -564 578 2 504 1 266 1 884 451 -1 002 92 2 617 850