ŠPECIAL IZOTEX Pata s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10285/T
Dátum vzniku
21.05.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne; konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • klampiarstvo (od 21.5.1997)
 • vykonávanie tepelných, hlukových, strešných, chladiarenských izolácií a hydroizolácií (od 21.5.1997)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby (od 21.5.1997)
 • kalkulácie stavieb (od 21.5.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 21.5.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.5.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.06.1998 zodpovedá zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Na základe delimitačného protokolu zo dňa 12.03.1997 o rozdelení práv a povinnosti zrušenej spoločnosti IZOTEX s.r.o., J. Bottu 63, Trnava vznikla spoločenskou zmluvou zo dňa 27.01.1997 spoločnosť Špecial IZOTEX Pata s.r.o., Nitrianska cesta 361, 925 53 Pata, podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Podpisový vzor konateľa Alena Valentová
 • Podpisový vzor konateľa Marián Valenta
 • Zápisnica z VZ z 25.02.2016
 • Zápisnica z VZ z 24.02.2016
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica z VZ 30.05.2013
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Rozhodnutie konateľa
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zápisnica z VZ
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VZ 07.04.2008
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z VZ 21.03.2007
 • Výročná správa 2006
 • Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka 2005
 • Zápisnica z VZ 29.06.2005
 • Informačný list o hospodárení za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Sprievodný list
 • Výročná správa rok 2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Zápisnica z VZ 31.03.2003
Dátum aktualizácie
23.07.2024