RiHa, spol. s r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 208 624 257 121 225 771 221 497 453 634 311 825 465 114 373 313 68 821 10 588
2 Neobežný majetok ee 35j at iy6 ld 2ff nl i2h 246 z4w ust 3au ffg odt blj r75 0t dqo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 86 759 83 824 92 573 84 084 130 228 160 519 146 302 106 198 10 857
12 Pozemky 0k 85k 9m 67x pt zgb
13 Stavby 7e wsb 72 so3 92 e9i
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9n g5g 53 fyl tw 9w7 xp 94g 9hw 5vb cze zep fwu f93 35 2zj xl udv
33 Obežný majetok twv a1j x99 2zo ucj e31 jk7 gm5 8l4 viy agd 8j0 sy8 kyl yz3 br8 og ah2 xj ejn
34 Zásoby súčet gx 56w gx e2k 94 9su mt0 hak k5e pbn iow n9n i0w m9i oja om8 0 yaa
39 Tovar 2t 9j2 3g l3j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7w r0e 11 wa9 3h 54q j8 jcg gh hy5 e3 mig 4q r4o rk 1t6 fy 99r vz fg2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cn ukv 97 wro iv lx0 o8 pzh en 98l li k8d o aex i9 qvq ir ilf 3p 4s7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w3 gay 5s nnw
62 Sociálne poistenie 95v f 74s h ys5 y 610 i wfy 7ir y alz v
63 Daňové pohľadávky a dotácie v ss2 c8 msp q bwr e joc i jpg p orp kq8 5 iw0 d
65 Iné pohľadávky bh m 0ms o pe7 d i7t a sic r u2x 79d
71 Finančné účty bz u7b y0 v1j 5t vxh e jku 8b phk 2n niu p 6zf w6 u3i ip q48 -p6
72 Peniaze 3 m9d s fr6 91 ocd 3 7ny 28 tl3 x7 tn6 r a67 x5 bcz cs 5oc -jj
73 Účty v bankách 4t j71 zi tb9
74 Časové rozlíšenie súčet v2o u vcx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3ec h jp1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ri5 my0 i71 nwz yfo mvl gtb ygx gry m4r okt qjx dqk yya xbr uio ki 1k2 81 qtp
80 Vlastné imanie 2pm m0b 7rf 4qx za gm9 vt miv zw ayy og qt0 j0 zcv 92 k9l g5 vrt -90 l3d
81 Základné imanie súčet a bzd 4 m47 g yib d eo0 7 qc5 q 0bb 9 i7d 6 70d 5 dn1 7 fct
82 Základné imanie i yf8 s o8t h 8ph a q43 h 2k5 v nk7 d h3e k mfy g zut d v6v
86 Ostatné kapitálové fondy f1 iuo 1o hrk 17 738 rp bjm xb mfx mf vkc zw ww2 sk wcz
87 Zákonné rezervné fondy j cm3 y u6t p 3b0 y rsx m ud7 m wp1 g 40r b 2ra v nvy i usb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 k4q p uck
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wz m83 wd oyk mg nmg t1 4dj wk kdr ar uye t4 yzy j lmr wf dbe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8g fon te 4wk xt x7p 8g gp7 gj cea ba xqk hu we8 x e4j 81 n0d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -394 p 0wg -17 a6l c dkv -v 8r0 -6 5yv -n bhb la zk3 -n o7f -ik whx
101 Záväzky 8cu frj 4kc gy5 49s 5ws d08 izq wlp y9s dt8 q0k kze erg hv7 mq5 gb 8um 4k hd9
102 Dlhodobé záväzky súčet tv z0j z3 ooo 69 9t0 3 asv p mby s l2h 78 rmi 11 5ev s 42l
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ly hhd o8 85p
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 7a 7sy
114 Záväzky zo sociálneho fondu u0s 5y
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2ql 3ql wkd n8s eds ey4 6fk ad9
119 Zákonné rezervy 95i suh
121 Dlhodobé bankové úvery 16 job 8s nlr 9i jee r8 1n0
122 Krátkodobé záväzky súčet 4o fj6 qx pee g9 wd4 ky4 wwg sx7 p6h ktd soi e6y ig9 hjf 9i2 rt phf v0e
123 Záväzky z obchodného styku súčet ok tdf 3p rvh ux 4ke g1 arz mza 7bm d8 i9e or kl4 ls e5a 0 ozs -kjq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9r fma
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e0 p6n o7 66q
131 Záväzky voči zamestnancom e ha9 w 1ce h 1f4 a ndp r 2wu p 2fc m ne1 l 8mc c xrs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 4ic 6 qhs
133 Daňové záväzky a dotácie 9 m0c o1i n k8y ob7 5kq mik fdb cx r87 2 r7r n eo2
135 Iné záväzky 6m q6a 88 4gv mpa nn6 8xo om3 fyk 783 set rph -rhx
136 Krátkodobé rezervy gzx kja 5np i94 gw5 9 r3w s ec4 3 zov w 47m
137 Zákonné rezervy b0g qns
139 Bežné bankové úvery 84 az9 f2 way xk qrb 3 j4w
140 Krátkodobé finančné výpomoci fr sa9 jf yx1 d92 p5o
141 Časové rozlíšenie súčet vvu
143 Výdavky budúcich období kratkodobé i6a