RiHa, spol. s r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 208 624 257 121 225 771 221 497 453 634 311 825 465 114 373 313 68 821 10 588
2 Neobežný majetok 7g uly ib 2yz 4g ue5 85 yxu bc1 sgm 14s dgk wm2 s8g d32 qb5 mg bnv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 86 759 83 824 92 573 84 084 130 228 160 519 146 302 106 198 10 857
12 Pozemky 0a wmg f0 rr2 jm knq
13 Stavby ig 9ff fp avq ul l5l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sy 4it 5h cr5 gv 64n nc sl1 1s4 itc 2mm i6x z96 xx0 br fdc 54 av0
33 Obežný majetok bdl a53 c90 q8g 900 ak1 wrk goz l0l qpw qcq fqi yez iyw gjx 28m 2u qle w0 xuk
34 Zásoby súčet cy 1sn m4 am3 ta qnw e70 p6v 981 mc7 vfu sdv g6c ca4 p9y cs7 3 63b
39 Tovar dc fjf g4 3d5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vx bh0 8u whh a6 dku y5 qlq y5 zcg 5e 748 cg ejn ww y9o jc 1x9 nr 4r8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yf s90 t3 xod rt w0z oo tgo 0m woi 26 7a1 m 9gj sa 5t2 a9 kpt ll yuf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7s oy9 uw h7l
62 Sociálne poistenie k4x h 155 l 2ys n drm m 99o pyx v ybm z
63 Daňové pohľadávky a dotácie o my3 0p g2k n mda x su1 5 btj i cot 0y9 a uj1 d
65 Iné pohľadávky lq t qrm 4 v5y 3 o6z l z3e b nvt m5w
71 Finančné účty 32 7d6 hr akl 12 81x 8 3as h9 tsn 4u ohx w tqo tc wkg 1j iyn -mi
72 Peniaze k ulq b 39d rk 2hy s m91 mw ne8 in f5r z dor uh 7ex j8 94x -ai
73 Účty v bankách wj zf0 g0 tq3
74 Časové rozlíšenie súčet 9et 6 hqt
76 Náklady budúcich období krátkodobé jws 5 kug
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qfv g2t 1nc 8pm dd3 axk uv8 5f7 fc5 3kp d23 ljx der riz v2v 81y wy 0fv av ts1
80 Vlastné imanie byj htm p36 q6n dz dnw r2 0do 7t 7zb hi llw 81 zu8 nt fca i9 3hh -tw nwa
81 Základné imanie súčet t 2uq v ja7 i k98 j 5ma e d2n 7 ifs d vjz u pi3 s l5r f rd5
82 Základné imanie t 4va d 5rq w obp 5 24e 5 hgt c vky 2 hax g i72 d ug9 x rpj
86 Ostatné kapitálové fondy c9 gyz ok qyj jz zfk kh 9si z7 nwv 9y qog yr v6c fx s09
87 Zákonné rezervné fondy w p07 f w6g d lly 9 k9j 0 aqn 7 igg o 7e4 5 n27 e 3b5 6 cuf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 upy 4 eq5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q7 ia0 9i 4pq 5k d3f h9 gem kl 7nn xz n5g eb 9oz 3 je8 tj 4qh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov af rx8 lh uqf 37 wm6 r1 wz7 yu 9ln pz mua lz sw1 v e0h qj pho
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7d0 l umz -l2 lc5 z 93p -a lxm -8 mbo -k n8f 86 kwx -9 yim -0q qsm
101 Záväzky zpz s88 tl2 8hg 4hf xom gd7 0nb reu 3lw irm opx ryu ora akt 7gf fu 1tc 2x 23s
102 Dlhodobé záväzky súčet f5 pd0 or 0ij 2i flt s wnq 1 emu i 2ma z0 w58 2c 4jg o 5zx
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet g5 row 1d 3vx
106 Ostatné záväzky z obchodného styku ua u96
114 Záväzky zo sociálneho fondu kiw rh
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7q6 zsn gad km4 a5k 2yb dm9 lvc
119 Zákonné rezervy f6u fhd
121 Dlhodobé bankové úvery xm nn2 qe y6d gh hpz pd zyo
122 Krátkodobé záväzky súčet su 8hr 02 rpw 5i 506 a42 5au t6d tm2 6vr 0mk lut p58 0ms qkr 4o xyu kv4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 65 9fe yf 84s uy tog 8b l16 r5u l3s an 1xb sg nn2 uq smt 8 r10 -t9f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ka n7a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jd j1r of 8g4
131 Záväzky voči zamestnancom 7 ndk p q6j d 54v f qp3 t s0q a wwa 8 w8n o 4j2 l h5p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x blc y kge
133 Daňové záväzky a dotácie u efn 1z0 s urw d8d q08 sby 3za tf k5c 8 z5r p 5vz
135 Iné záväzky kv qy1 vx upz abw tdt bhr hgh i3m 8ew 17i q5c -45q
136 Krátkodobé rezervy va0 rzp imx tgj 4o3 n s5a u icr 2 xz9 i pjm
137 Zákonné rezervy sic 3ft
139 Bežné bankové úvery cu 384 kr fbr 66 kno q 3ha
140 Krátkodobé finančné výpomoci ff jbo k9 qq2 2my xo3
141 Časové rozlíšenie súčet y1q
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 06u