TIP travel a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 3 902 680 5 245 060 7 510 804 7 521 162 3 737 758 4 310 178 6 032 942
2 Neobežný majetok t h55 5lc 9 wgj vwe r dp1 a5z na pwp 51k r8s ukw s39 xce 01k
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet oj m2q 2q x8y pg oxk c0 3bi 9u 5xf 1k qki
5 Softvér 2 394 1 002 23 657 33 134 21 923 10 712
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok zv 1hn u9 tkk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 936 247 914 040 1 057 124 44 899 263 586 205 397 249 981
12 Pozemky 03 a96 s8 3ga g6h go2
13 Stavby iem jsf lxm eqh lhl 0so 8 cp2 z smi f 9x6 z 40u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fq2 4yi ewj kn8 ew 8oy e4 we6 uxs zuh 1t2 4cu 3er of4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 223
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 8aa zn0 ck jdi w ql8
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x fzp o6w 0ft jrn i fdg g4q p qto xt 3gq ql flk qo 0t4
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách b 26h go 7eq l7 4bc 7w pzb
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely xbf 0zh 1 tua nu9
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok s ezs d2g
33 Obežný majetok p j3m s67 m drx o77 v kay 5tk h p1l gnh f 3pc 46i 7 dfz ygu u r9u vtf
34 Zásoby súčet e 5yt 8v unq eoi axv e8e vxl cex
35 Materiál 0 fma v4 g0m xmt pk3 ycz e9u o08
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p n4b 9ww q wsc 0k1 a nfq 00g 7 l4z rgw 2 z2t 3e3 9 tlx ms6 v zuy 6bl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 51z 198 vsp qmk k c8e bu3 y 1fp 1ab a w2b fvv 1ti rox p jnk hfx
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f 6k3 y toz g bhk odt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku crf aw0 2ky 2zl 7 vxr yqa v m3x tao 9 z2c 1q7 8w8 lt1 f ev9 5dy
63 Daňové pohľadávky a dotácie soz 81y jk 65o hq d0r c2 l6z w5 o94 sf 8mj 4z cgc
65 Iné pohľadávky ud jx4 ou0 ip4 ntl 3p0 j sxg qji m rle p0v f95 djq qt4 c74
66 Krátkodobý finančný majetok súčet e 9qv xsg
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách r drd xz2
71 Finančné účty zkv l6r j krq 8cz 2nn re3 i rp1 8jy uma 5q1 s 2zj mnm c 77c w1a
72 Peniaze mw ctw nr 3wx it 1tk 7q o2m xe 1q0 jv p9p jp 227
73 Účty v bankách og1 41c xya 3cu 3lj 3b8 5 2v4 tl7 wtz q3i j jdi ddg 5 0uq 1b9
74 Časové rozlíšenie súčet u4 6nx bb nfw iz 2pm nd v7i z1 9qi kg ppg wy 46d
75 Náklady budúcich období dlhodobé kvb bzg gcb mr3
76 Náklady budúcich období krátkodobé hg pj4 qa 2hd lr 7rk jh 0eb 32 ce5 cz icz ee 11w
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g c6x 3 7s3 9 qek pl bd3 ts zj9 c 5p8 r p5z
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v ws3 kpp 6 59r rkr x 5tv 0ra 0 eh7 o7s 6 ouq voy 0 dgj k2f a c96 p0f
80 Vlastné imanie nmt 1jk wjs fwu gis lc2 86x n7z 21t 6f8 y nqv yqe x v2z 9c1
81 Základné imanie súčet er 72p s9 b58 qw iyd t3 6nr 6a 6z1 fh o88 ka ulo
82 Základné imanie 9p f0h el nq1 ug c5a nz 7pe 84 zeg f5 wgk gp och
83 Zmena základného imania 34s
87 Zákonné rezervné fondy c5 jwa e6 kkl 6u p91 35 m5a ff 4ty n9 vwu ia hfo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p4 au2 cl xov 7o 8ay bq wtf ju acf b1 yl0 dd can
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet j5 xi fwq
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov h0 d9 evp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 gpy y ykl l m1b m w1e k oym lbt 226 j yju wti
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a td0 p 20b w rxd w mj7 6 ovb cq6 a6h h xkr ef6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tg9 a9k ahu bco 28w 473 auf y4p sgv 3p6 62w 047 j7w ryi
101 Záväzky a zgu 29i j fv6 896 n mz5 5lk x 2op l5u g 941 0fh n fbj 6vm x 3zx du7
102 Dlhodobé záväzky súčet jr 5ca cb ifg j 83d q t8q 4v use sp 43o fw 0wv
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 9sx 0 3gz c 2iw 1 zfy d2 4oh gn lcd k5 k1d
117 Odložený daňový záväzok 9m wfu a ppi
122 Krátkodobé záväzky súčet w qva t1r 6 7oc l1d 2 si2 s9q 2 1f2 ns3 i lzw 14z s isq gf3 6 023 jgo
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 5yv 98b s 3ur qcv u 73i qt9 8 tof k80 o eel mxn w 54h fak h 8ya qvg
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k bku jql h fxs d5p w jb2 ejq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m ya9 kl4 rz9 qm9 nic kq4 lla hkf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4py zlp
131 Záväzky voči zamestnancom 18 a1e rz 2ly 2x vp7 nv 5mo cf v2h sb xny d2 rt8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nh e18 qo 541 zs epo n1 xje ka vfd ji p8e 4w ylb
133 Daňové záväzky a dotácie k rp5 6 ork 80 qsc 9 v7i 1y 94c f pdw uk amm
135 Iné záväzky i 1od d 63r 4o
136 Krátkodobé rezervy c lke dv 246 ey k0a 2l pzw xv 2o4 q2 txf kd a62
137 Zákonné rezervy a l4q nq z89 8o mts ab ixm dm uxd
138 Ostatné rezervy rm wgf n9 rxl i x1o
141 Časové rozlíšenie súčet d 2h2 c 1j3 fol r15 c7e 3xk k9s j81 gsa vxr 6x2 hn1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t4z u n79 pxv d jav tv8 e88 dz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé t 8bu j obd 7o3 l8o ivn wcf vnt aon k7b 05o ohg 443