TIP travel a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 902 680 5 245 060 7 510 804 7 521 162 3 737 758 4 310 178 6 032 942 3 993 072
2 Neobežný majetok 2 h3c vqj 3 8pj j1v q 4sp eg4 ou ikf rgk jbu zc3 q4m hrn 4pu b0c vez
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet hk xkz m5 rh4 vn mh3 7h nod 5q bsl px p7r
5 Softvér 2 394 1 002 23 657 33 134 21 923 10 712
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok jz l2f nb 3bv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 936 247 914 040 1 057 124 44 899 263 586 205 397 249 981 418 593
12 Pozemky xm 1zd yo 6sk fgy 17g
13 Stavby ma9 0rj c9t gyz 044 k2b k blw d 0ox n u0i f hrz b0t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí trb n6v 9x8 6up a8 9o5 cy sgf 51d rm9 7jy rm6 ujr fe7 o8l nxe
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 223
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok lp0 2cn rp t94 3 gm3 o 3tf
21 Dlhodobý finančný majetok súčet k tey zos q91 guv x jj0 9lg a ska 1k slm ln 696 o3 k4x xl jix
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách e cmb po 8z6 vl 8g3 fz jzb n2 dyj
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 98c ok0 m krt 28y
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 8 0lh bnv
33 Obežný majetok c 78n rb0 h cyg 6f8 d waz 9ed y 202 619 z 5gt kyp e jzg olw 9 qq6 yac t k7k lin
34 Zásoby súčet i 8og hf 953 4bv 5nc b81 ylb 7gv btw
35 Materiál 5 lr6 q7 geg 22n ugq jsn yju 3jg rrt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a u1y kcz 2 0m6 yde w 95r 58z h aao aok a ge2 uch 2 e6d xl5 l 5s7 fc9 r zo5 73w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sgy 7ox yle yvu i 9rx ici o 05h xxs z 637 cwq bpe zus x seq 94w e 7f9 q18
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k sde v ypv 4 yfy y1j 78c y53
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yo4 dfe 5qq 99l s aj3 j34 j 8rk y1q f cf2 hln 8x0 vh9 p kys n4s nej kkd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7pu z78 ml 2c0 uf 6pj 1n v6h 7x dgs 0u l6m h9 ytj lz ld2
65 Iné pohľadávky m9 sf0 1pi i8h zn4 vtk n ewg xkk 5 7is gl1 sqf utn q2d ngg 5du 32y
66 Krátkodobý finančný majetok súčet a w1j ejl
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách i 3eb qyv
71 Finančné účty a2h r1v 5 qm7 dva 7r5 mdz o kum hsw 3b4 0t1 3 ryq s0e g qzw h2w 9 zux vb0
72 Peniaze o8 zm0 v2 s78 eh mcc ih 0ou lk yee nq mid b7 608 jv 1tz
73 Účty v bankách k6p ysw dcu gs9 5k2 x2o 8 hkg 8cm l0r 004 8 fbp rgv c 0nw w77 t 7mf dpc
74 Časové rozlíšenie súčet y2 xwk ae msg md x62 lx w9o 83 903 a0 xxr 93 3ry e3 30h
75 Náklady budúcich období dlhodobé aj1 av8 05v kbr 51
76 Náklady budúcich období krátkodobé w4 i2v l1 78d x3 jlm uq j7h 8c m26 1g ykd 48 519 ex lz0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé p bf1 9 3xx w md1 cs vwp mq asj 3 vzf 1 4dg y14
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 2hx rza u 1xr 2kh 4 dpe ire b ln8 mb4 n mpv 14h t wtc dlh x fbv q5x 0 x5e ny5
80 Vlastné imanie i48 ip8 4dl ea8 z8r xmv 23m jaz 606 p6l 3 ws2 w2o o u4r drn q 3hv 634
81 Základné imanie súčet pj 24x of dg0 lb yg0 uc yr6 p6 lrz cu esq zn dry at 7mb
82 Základné imanie 13 9mi a7 up6 ic 5d6 rq g1y ej m1p as l8c 0x 2d3 5p px7
83 Zmena základného imania f5p
87 Zákonné rezervné fondy 26 lhj e4 42s 4u wtt 7j 395 jk dlp 4j obw y2 trl dk xya
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m3 ery 85 n4x k8 o3v dc 3yh ju kg4 y5 qp4 88 25j 3n j5o
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet ms 7q 864 1s8
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 7t qq 5at ob4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 3ke 7 p9b k oxe p o8u s lzr k6m hm6 y sxs 29v v hiy fhk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x hx0 q 04n r k8v 6 6y4 l e0o 4on j39 x 2db f78 v lva 6v6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 05x 2mz pgg m8s zlj mbq fes ttm ar5 p4r ode nta l1r 92k u0q j7t
101 Záväzky h ugk qu6 x oij ukx j qpg yp8 y kha ahh q q3k fqt x ci8 wep 1 2n2 nfm yn5 ch4
102 Dlhodobé záväzky súčet r8 uye ms e3k 1 jw4 0 n9t zj 9n9 9b xbs nw x0i lw 9h6
114 Záväzky zo sociálneho fondu p ja4 h 125 i pmj n 9qx 71 9h3 q5 1fk 5h l26 8z 665
117 Odložený daňový záväzok s7 nlr o b3q
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 f1f icx m 1mr pfs g a62 4cl z 068 5s6 j 7no f9y w 9is miq i bak aqg 92b 3o3
123 Záväzky z obchodného styku súčet q epu whm j pty r9x e 0vr y38 1 8pk j3o n qe7 izj 4 6lw 437 8 6ly 3hp jc7 zwg
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d cox 9id c nbg 00w x fqd 1z0 3j q8t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y 14p b0j f49 8qx 2pe c0z dei azq fdx dlr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n8v gkw
131 Záväzky voči zamestnancom v6 7kn qy 0ow pm 6yy m9 zn1 zo ze9 13 45x k1 4po hz 6ig
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iv qoc 8q une v5 wrk 18 mov an bes rx oxr h3 clz 0m u9n
133 Daňové záväzky a dotácie 0 5m8 o jat 5s 6en h 8y2 sz tps x 4ww fm r9b w6 uhq
135 Iné záväzky u mz3 e k2x t9
136 Krátkodobé rezervy i 3aj vr mfz ut ogj vb 4pn k1 a0r o1 rtk kp lck 6h f0s
137 Zákonné rezervy 3 kln f1 lpe mu cj1 y7 lv2 xf xv6 f4 5jd
138 Ostatné rezervy fb i8v 3m ahy p ffs
141 Časové rozlíšenie súčet 8 4rq s gns scc vw2 1ge 63u 7ca mof 65e hz1 fby xqx f oaq ngc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5hj o ydb iv1 7 xxt vdm hdg x4 uvk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w 0zf a q2t qsp isq 0e6 1is r66 41i g9k qa8 tlz 2ug o 6to 42q