AST Group, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14322/T
Dátum vzniku
05.09.2003
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Kovoobrábanie (od 14.10.2021)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 14.10.2021)
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 14.10.2021)
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (od 14.10.2021)
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 14.10.2021)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 14.10.2021)
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (od 14.10.2021)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 14.10.2021)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 14.10.2021)
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m (od 14.10.2021)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 14.10.2021)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 14.10.2021)
 • Sťahovacie služby (od 14.10.2021)
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 14.10.2021)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 14.10.2021)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 14.10.2021)
 • Prevádzkovanie výdajne stravy (od 14.10.2021)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 14.10.2021)
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 14.10.2021)
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 14.10.2021)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 14.10.2021)
 • Finančný lízing (od 14.10.2021)
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 14.10.2021)
 • Záložne (od 14.10.2021)
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných (od 14.10.2021)
 • Faktoring a forfaiting (od 14.10.2021)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 14.10.2021)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 14.10.2021)
 • Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu (od 14.10.2021)
 • Vedenie účtovníctva (od 14.10.2021)
 • Činnosť podnikateľských poradcov (od 14.10.2021)
 • Fotografické služby (od 14.10.2021)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 14.10.2021)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 14.10.2021)
 • Poskytovanie služieb osobného charakteru (od 14.10.2021)
 • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta (od 14.10.2021)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 14.10.2021)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.9.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.9.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.9.2003)
 • automatizované spracovanie dát (od 5.9.2003)
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.9.2003)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 5.9.2003)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 5.9.2003)
 • obchodné a podnikateľské poradenstvo (od 5.9.2003)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 5.9.2003)
 • prekladateľská a tlmočnícka činnosť (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi) (od 5.9.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 5.9.2003)
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 5.9.2003)
 • administratívne práce (od 5.9.2003)
 • prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie (od 5.9.2003)
 • zobraziť ukončené
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 14.10.2021 do 6.10.2022)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 14.10.2021 do 6.10.2022)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 14.10.2021 do 6.10.2022)
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 14.10.2021 do 6.10.2022)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Dušan Tomášik
  Karpatské námestie 7770/10A
  83106 Bratislava - mestská časť Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.02.2017
 • Ing. Vladimír Staňo
  Hlavná 591/114
  91105 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.05.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.03.2002 a dodatkom zo dňa 05.05.2003.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ z 01.09.2022
 • Listina prítomných na VZ 01.09.2022
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z VZ z 19.05.2021
 • Výpis zo ŽR
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Dušan Tomášik
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Vladimír Staňo na Ing. Dušan Tomášik
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Vladimír Staňo
 • Zápisnica z VZ č. 01/2004
 • Zápisnica z VZ č. 01/2005
 • Zápisnica z VZ č. 01/2006
 • Zápisnica z VZ č. 01/2007
 • Zápisnica z VZ č. 01/2008
 • Zápisnica z VZ č. 01/2009
 • Zápisnica z VZ č. 01/2010
 • Zápisnica z VZ č. 01/2011
 • Zápisnica z VZ č. 01/2012
 • Zápisnica z VZ č. 01/2013
 • Zápisnica z VZ č. 01/2014
 • Zápisnica z MVZ z 24.03.2016
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Vyhlásenie konateľa - Ing. Zuzana Galbová, Trnava
 • Vyhlásenie konateľa - Tomáš Galba, Trnava
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Sprievodný list
 • Spoločenská zmluva
 • Vyhlásenie o splatení vkladu
 • Podpisový vzor konateľov
Dátum aktualizácie
21.02.2024
Domény